I.A . . . . . Mgr. Jana Kuběnová

 Poslední školní týden

Poslední dny v první třídě jsme měli ještě hodně práce – byli jsme na posledním plavání a dostali Mokré vysvědčení, vyrobili jsme pro naše deváťáky malý dáreček a rozloučili se s nimi, vyhodnotili všechny naše třídní hry a soutěže a v pátek jsme dostali první vysvědčení. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.

Rodičům děkuji za spolupráci během celé první třídy a také za krásné květiny a dárečky. 

   Přeji všem pohodové prázdniny.

 

 

 

Výlet na Liščí mlýn

V úterý za krásného slunečného počasí jsme se vydali kolem řeky na výlet na Liščí mlýn. Na celé dopoledne jsme se proměnili na Indiány a poznávali jejich život. Vyrobili jsme si čelenku, vymysleli si indiánské jméno, stříleli z luku, jezdili na koni, hledali zašifrovanou zprávu v lese, zahráli si na indiánské hudební nástroje a poseděli a odpočinuli si v týpí, nakoupili si indiánské suvenýry. A fotky napovídají, že výlet se nám vydařil a všichni jsme si ho suprově užili.

 

 Plavání nás baví

 

Slavnostní pasování na čtenáře

Středa 12. června byla pro všechny prvňáčky ze Základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm významným dnem. V malém sále  Kulturního domu jsou slyšet slavnostní fanfáry a přichází král a královna z Písmenkové říše. Královská družina překvapila nejen prvňáčky, ale i jejich rodiče a prarodiče. Král s královnou si přišli poslechnout, jak se děti naučily číst. Krátkou básničku přečetly na výbornou a byly králem pasovány na rytíře a rytířky stavu čtenářského. Dostaly kouzelný klíč do světa pohádek, pamětní list, knihu a průkazku do městské knihovny. Přede všemi pak slíbily, že se budou o knížky dobře starat, chránit je a opatrovat.

Přeji dětem, aby si kouzelným klíčem otevřely všechny knihy a našly v nich radost, zábavu i poučení.

Děkuji Klubu rodičů za finanční příspěvek na zaplacení celoročního příspěvku do knihovny a Městské knihovně za knihy a spolupráci na tomto slavnostním pasování.

 

 

 Sběr papíru

Naše třída skončila na 3. místě.

Slet čarodějnic

V úterý se naše třída proměnila v čarodějnické doupě a všichni jsme plnili čarodějnické úkoly. Počítali jsme s malou čarodějnicí, hledali jsme, co potřebují čarodějnice ke svému kouzlení. Vymýšleli jsme čarodějnicím jména, našli jsme netopýrovi cestu ke kouzelnému lektvaru a podle zadání jsme nakreslili Dórince chýši. Čarodějnice jsme vyráběli i kreslili, létali mezi kouzelnými kameny, trefovali se do smradlavé díry. Podívali jsme se na krátké pohádky o čarodějnicích a také si zatančili při čarodějnické diskotéce a samozřejmě i zazpívali.

Všichni jsme si čarodějnické učení užívali a vysloužili jsme si čarodějnické vysvědčení a jedovatý bonbón a vylovili si čarodějnickou havěť.

Až přiletí zvony z Říma

V úterý před Velikonocemi jsme navštívili muzeum s programem Až přiletí zvony z Říma. Pan Martin Trubač si s dětmi povídal o velikonočních zvycích i o tom, jak dobu mezi masopustem a Velikonocemi trávili naši předkové. Zájemci si vyzkoušeli, jak se plete tradiční pomlázka. Na závěr si děti vyrobily květinu.

 

Dávej bacha – Dětský den bez úrazů

V pátek 12.4.jsme se neučili ve škole, ale byli jsme celé dopoledne v ASTŘE. Na 4 stanovištích jsme plnili různé úkoly. Sledovali jsme scénky, které pod dohledem vypravěče provází děti nebezpečnými situacemi, vyhledávali jsme na pracovních listech nebezpečné situace a obrázek si vymalovali, vyzkoušeli jsme si svou obratnost a pohybovou dovednost a přitom se učili dodržovat bezpečnost při jednotlivých činnostech, podívali se na základy a ukázky první pomoci při úrazu. Na závěr se všechny děti zúčastnily interaktivní přednášky o tom, jak se mají chovat jako účastníci silničního provozu. Děti pak obdržely baličky s upomínkovými předměty od zdravotních pojišťoven VZP, RBP a ČPZP.

 

 

Barev den

Tonda obal

Celý měsíc duben probíhá v naší škole výstava o recyklaci. Také naše třída si nejdříve poslechla přednášku o třídění odpadu, o tom, které věci patří do barevných kontejnerů. Zahráli jsme si hru na správné třídění. Pak jsme se přesunuli do školní galerie a knihovny a prohlédli jsme si věci, které se z tříděného odpadu znovu vyrábějí. Podívali jsme se na to, jakým způsobem se zpracovává plast. Všechny děti si pak doma mohly složit popelářské auto.

 

 

 

 

Návštěva knihovny

V úterý jsme navštívili knihovnu. Paní knihovnice Martina nám povídala o tom, jak vzniká kniha. Dětem četla úryvky z nových knih a na závěr si děti mohly prohlédnout knihy, které se jim líbily.

 

 

Akce v dubnu

  4.4. Malování na sklo - pro zájemce

12.4. Dávej bacha - Dětský den bez úrazů - podrobnější informace budou v deníčku

 16.4. Velikonoční tvoření 15-17 hodin

 16.4. Muzeum - Až přiletí zvony z Říma

 18.,19.4. Velikonoční prázdniny

 

 Akce v březnu

19.3. od 14:00 pěvecká soutěž Záhuňský slavíček v učebně Hv

21.3. Hudebně vzdělávací pořad Tajemství písniček. Vstupné 60 Kč, hradí Klub rodičů

26.3. Návštěva Městské knihovny ve Frenštátě p/R

 

Týden návštěv

V týdnu po jarních prázdninách k nám do třídy zavítali na návštěvu předškoláci ze všech mateřských školek. Dětem jsme ukázali, jak se učíme, předškoláci si vyzkoušeli matematiku, počítali tečky, poznávali geometrické tvary a barvy, naučili jsme je jarní říkanky a oni nám zase zazpívali. Doufám, že se jim v opravdické škole líbilo a budeme se na ně těšit po prázdninách.

MŠ ŠKOLSKÁ
 

MŠ MARKOVA

 MŠ DOLNÍ

 

Naše úspěchy

7. února se konala v tělocvičně tradiční akce Záhuní má talent. Z naší třídy se přihlásila tato děvčata: Simonka Anna Krestová, Maruška Šostáková a Andrejka Lančová. Simonka Krestová si vyzpívala v této soutěží 2. místo. Blahopřejeme

                    

 

 

Minulý týden ve středu 5.3. se uskutečnila soutěž v recitaci. Filip Šigut, Ella Svobodová a Terezka Šrubařová  z naší třídy získali první tři místa. Blahopřejeme

 

Akce v únoru

 1. 2.  Pololetní prázdniny

 6. 2.  Záhuní má talent 

18. 2. - 22. 2. Lyžáček pro přihlášené žáky po vyučování

21. 2. Školní kolo recitační soutěže - 13. 30 hodin

25. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny

První vysvědčení

Čtvrtek 31.1. byl pro prvňáčky důležitý den. Dostali svoje první vysvědčení. A jak tento den probíhal? První dvě hodiny jsme se učili, ve třetí hodině jsme si vyrobili sněhuláčky a s napětím čekali na poslední hodinu

 Nejdříve jsme vyhodnotili naše třídní hry a soutěže. Vyhrála třetí řada se 154 body, na druhém místě byla řada prostřední se 147 body a třetí místo získala řada první se 138 body. Všechny děti si postupně vybraly odměnu a získaly diplomy. 17 dětí dostalo pochvalu třídního učitele a pak už se rozdávalo vysvědčení. A nechyběla ani sladká tečka v podobě výborného domácího tvarohového koláčku.

 Chválím děti za výsledky, snahu a nadšení během celého pololetí, rodiče za trpělivost a spolupráci.

 

 

Vánoční den

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si opravdu užili. Hned na začátku jsme se vánočně naladili zpíváním koled na schodech. Ve třídě jsme stříhali a správně lepili baňky na stromeček, skládali puzzle, v bludišti našli správnou cestu ke stromečku  a vyrobili si krásné svícny z jablíček. A pak už jsme rozvazovali stuhy na dárečcích, které jsme našli pod naším stromečkem ve třídě. Radost z dárečků byla obrovská.

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2019 hodně zdraví a spokojenosti

 

 

 

Tichá noc

 Ve čtvrtek 20. prosince jsme zavítali na vánoční program do muzea. Hned na začátku jsme dostali výborný domácí perník a čaj a pak už jsme poslouchali, jak tento předvánoční čas trávili naši předkové. Podívali jsme se na vánočně upravený stůl, věštili jsme budoucnost - zkusili jsme si hodit bačkorou, brali jsme dřívka, třásli jsme bezem. Dozvěděli jsme se, jak hospodáři na Vánoce obdarovávali svá zvířata. Zazpívali jsme si vánoční koledy a nakonec jsme si vymalovali vánočního kapříka.

Děkujeme Klubu rodičů za zaplacení vstupného na tuto předvánoční akci.

 

 

 

Den otevřených dveří 8.12.

 

 

Čertovské učení

Ve středu 5. 12. se prvňáčci  učili úplně jinak, tak trochu po čertovsky. V naší třídě jsme si vyrobili peklíčko, proměnili se v malé čertice a čertíky a tři hodiny poznávali život v pekle a společně zažívali čertoviny.

Hledali jsme čertům jména, správně jsme je vybarvovali, vařili jsme v kotli písmena a vymýšleli z nich slova, volali jsme čertům do pohádek, poslechli jsme si pohádku Čert a Káča, složili jsme čertovské puzzle, naučili jsme se po čertovsky zdravit a zpívat. 

Do naší třídy zavítala také mikulášská družina s čerty a anděly. Mikuláši jsme zazpívali a zatančili, a za to jsme dostali sladký perníček.

A jak to čertovské učení dopadlo? Přece na samé jedničky, protože na čertím vysvědčení jiné známky nebyly a kouzelný zlatý dukát si vysloužili všichni.


Akce v prosinci

   5. 12. Čertovský den (děti mohou přijít v maskách čertic a čertíků)

   8. 12. Den otevřených dveří  9. 00 - 12. 00 hodin 

 19. 12. Pohádka - Když draka bolí hlava - 60 Kč

 20.12.  Vánoční program v muzeu - 30 Kč

 21.12.  Vánoční den

 22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

Sběr starého papíru

Naše třída se také zapojila do podzimního sběru papíru. Sbíralo 11 dětí a do školy přivezli s pomocí rodičů a prarodičů 520 kg papíru. Děti dostaly sladkou odměnu a rodičům i prarodičům patří za pomoc velký dík.

Ukázkové hodiny

Ve čtvrtek 22. 11. jsme měli v naší třídě vzácnou návštěvu. Do školy nás doprovodili rodiče a prarodiče, aby se podívali, co jsme se za čtvrť roku naučili.  Umíme a ukázali jsme toho hodně. Hráli jsme na roboty, slabiky jsme dávali do správných domečků. Také jsme je skládali ze skládací abecedy, četli jsme je, vymýšleli a nakonec jsme je krasopisně napsali. V matematice jsme hráli s kartičkami naše oblíbené hry, tvořili jsme slovní úlohy, pracovali jsme na interaktivní tabuli, malovali matematický obrázek.

Všechny děti za práci v obou hodinách hodně chválím. A velkou pochvalu si zaslouží i jejich rodiče – za trpělivost, za domácí procvičování a za pomoc.

 

 

Den slabikáře

 V pátek 16. listopadu jsme začali vyučování úplně jinak. Hned po zvonění jsme se vydali do městské knihovny. Tam na nás čekala paní knihovnice Martina a nejdříve nám povídala, jak máme vyhledávat knihy v dětském oddělení – v Písmenkovém království. Pak nám přečetla pohádku o špačkovi Kamilovi, který neuměl létat, ale znal všechna písmenka a Kamil si pro nás připravil velké překvapení – naši první knížku - Slabikář. Knížku jsme si prohlédli a hrdě odnesli do školy. V naší třídě už nás očekávala víla Jasmína, strážkyně Písmenkového království s 5 klíči od kouzelných dveří. Abychom se do Písmenkového království dostali, museli jsme plnit úkoly na pracovním listě - číst slabiky, spojovat obrázky se správnými slabikami, slabiky napsat. A jak tento nelehký úkol dopadl? Dobře, protože se všem dětem podařilo kouzelnými klíči odemknout všechny dveře a do Písmenkového království se dostat.

 

Svatomartinský den

V pátek 9.11. jsme měli v naší třídě svatomartinský den. Jak probíhal?

Zazpívali jsme si písničku o svatém Martinovi, poslechli si pověst, podívali se na svatomartinský průvod, vysvětlili jsme si pranostiky, které ke svatému Martinovi patří, vymalovali si správnými barvami sv. Martina ve znaku našeho města. Zahráli si na vločky, husy, koníky. Koníka jsme si také vystřihli a výtvarně dotvořili. Také v matematice jsme vymýšleli různé úlohy o huse, podkovičkách, koláčích, samozřejmě jsme vše správně zapsali a nakonec si svatého Martina také vymalovali. A pak už jsme spěchali na svatomartinský oběd.

  

Halloween v 1.A

Dnes je poslední říjnový den a v 1.A se slaví Halloween. Ráno do naší třídy zavítala samá strašidla, čarodějnice, čarodějové, kostlivci, upíři a mnoho dalších. Společně jsme si vysvětlili, co to je Halloween, kde a kdy se slaví a pak už jsme se soustředili na strašidelné úkoly na pracovních listech – hledali pavoukům správnou pavučinu, počítali příklady do 5 a vymalovali tak dýni a strašidelný hrad. Čarodějnici jsme pomohli uvařit kouzelný lektvar. A pak už jsme čekali na naše deváťáky. Připravili si pro nás pět stanovišť a my jsme plnili úkoly – tančili jsme židličkový a balónkový tanec, skákali v pytlích, ve dvojicích praskali balónky, předváděli strašidelnou pantomimu. Za splněné úkoly jsme dostali razítka a sladkosti. Naše oslava dopadla jak nejlépe mohla, protože všichni jsme si tento strašidelný den náramně užili, hodně jsme se nasmáli a pěkně jsme se vyřádili. Podívejte se.

Akce v listopadu

6.11. a 7.11. Sběr starého papíru - informace v deníčku

13.11. Konzultační hodiny
16.11. Návštěva městské knihovny - přesunuto z října
22.11. Ukázkové hodiny

 

100 let od vzniku Československa

V pátek jsme se i my prvňáčci zapojili do celoškolního projektu ke stému výročí založení Československa. Ve školní galerie nás deváťák Michal seznámil s historií našeho státu, prohlédli jsme si krásnou výstavu i výkresy a správně odpověděli na všechny otázky testu. V jazykové učebně jsme ve skupinách skládali obrázky a poznali našeho 1. prezidenta. Poslouchali jsme také českou hymnu a vymalovali si správnými barvami českou vlajku. Za splněné úkoly i vzorné chování dostaly děti sladkou odměnu.  

 

 

 

Podzim v naší třídě

V září, říjnu, listopadu

pojďme děti na zahradu.

Podzim si v ní listí schoval,

barvami je omaloval.

 

Celý měsíc říjen byl v naší třídě zaměřen na podzimní učení.

V českém jazyku jsme si o podzimu povídali, tvořili jsme podzimní věty. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě. V matematice jsme tvořili kaštánkové příklady a psali kaštánková čísla. V prvouce jsme si povídali o tom, jak se mění příroda na podzim, hráli na podzimní počasí, malovali jsme správné podzimní oblečení, poslechli si pohádku O poslední vlaštovce, třídili jsme obrázky ovoce a zeleniny, poznávali jsme ovoce a také zeleninu podle hmatu a čichu. Složili jsme ovocné a zeleninové puzzle. A podzim jsme si také zavařili.

Ve výtvarce a pracovce jsme malovali, tiskli, lepili, vymýšleli  a tvořili krásné podzimní výkresy. A tady je malá ukázka našeho říjnového učení.

 

 

 

Co nás čeká v říjnu

 25.10. Fotografování pro přihlášené děti

 26.10. Návštěva městské knihovny v rámci projektu Budu čtenářem

 29.10. a 30.10. Podzimní prázdniny

 31.10. Halloween s našimi deváťáky (děti si mohou připravit a přijít ve strašidelné masce)

 

Dravci

Ve čtvrtek proběhla na školním hřišti ukázka dravců a sov společnosti Seiferos, na kterou jsme se všichni moc těšili. Dozvěděli jsme se hodně informací o životě dravců. Děti si mohly některé dravce pohladit a v závěru programu jsme všichni se zaujetím sledovali letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu.

 

První týden ve škole

Pondělí

Všichni se těšíme na to, co nás v 1.třídě čeká.

Úterý

Seznamujeme se s naší třídou, posloucháme pohádku O perníkové chaloupce a začínáme tvořit pravidla. Deváťáci nám pomáhají v jídelně.

Středa

Stříháme kartičky s čísly 1-5 a hrajeme si s nimi. Malujeme perníček a zdobíme si perníkovou chaloupku. S deváťáky jdeme na prohlídku celé naší školy.

Čtvrtek

Pokračujeme v tvoření pravidel naší třídy a budeme se snažit během celé 1. třídy podle nich chovat. Potvrzujeme to obtažením své ruky a podpisem. Učíme se říkanku Mařenka a Jeníček. Poznáváme čísla 1-5.

Pátek

Hrajeme si s čísly 1-5, hrajeme také perníkové pexeso, řadíme obrázky, malujeme perníkovou chaloupku.

 

To je jen zlomek toho, co jsme se první týden ve škole naučili.

Chválím všechny děti a přeju jim, aby jim nadšení, radost a pohoda vydržely po celou první třídu. 

 

Vítejte v 1.A

3. září 2018