IX. A. . . .Mgr. Jana Gurášová

Naši prvňáčci

Dne 30.1.2020 jsme se my, žáci 9.A, šli podívat na hodinu do naší partnerské  první třídy. Prvňáčci nám ukázali, jak se naučili číst a počítat a poté jsme si s nimi zahráli matematické hry a zazpívali si. Na druhou hodinu jsme se s nimi přesunuli do naší třídy, kde jsme pro ně připravili program my. Hráli jsme s dětmi „židličkovanou“, živé pexeso a také jsme si na konci zatančili. Myslím, že si děti dvě hodiny s námi užili, tak jako my s nimi.

Natálie Parmová 9.A

 

 

Projektový den k 30. výročí sametové revoluce

V pátek 15. listopadu proběhl na naší škole projektový den k 30. výročí sametové revoluce. Už v průběhu října a listopadu pracovali žáci naší třídy na prezentaci a dramatizaci událostí, které vedly až k 17. listopadu 1989. V galerii jsme připravili pro ostatní žáky naší školy animaci listopadových události.

 

 

 

Postřehy z exkurze do Polska od Naty Slepákové:

 

Návštěva Polska – Krakov a Osvětim

 

Dne 25.zaří 2019 jsme jeli 9.ročníky a několik žáků z 8.A do Polska. Jako první nás čekala cesta do Krakowa. Sraz byl v 6:20 před budovou školy a odjezd v 6:30.Cesta do Krakowa trvala zhruba 3 hodiny, protože jsme zastavovali ještě ve Frýdku-Místku pro průvodkyni a na polských cestách jsme stáli v koloně. Po příjezdu do 2.největšího města Polska jsme zastavili na parkovišti a vydali se na královský hrad na Wawel. Procházeli jsme hradem a průvodkyně nám říkala různé zajímavosti, po zhlédnutí hradu jsme sešli uličkou dolů a vydali se na tamější náměstí rynek Glowny, kde jsme měli 45 minut rozchod. Mohli jsme si jít něco koupit, zajít do „mekáče“ nebo do KFC. Toto náměstí se mi velmi líbilo a patří mezi nejhezčí, co jsem kdy viděla. Po rozchodu jsme se všichni sešli a jeli jsme do koncentračního tábora Osvětim. Vystoupili jsme z autobusu, mohli si zajít na záchod a pak jsme jen už čekali na průvodce. Tábor byl rozdělen na 3 části v době jeho existence za 2.světové války, nyní zbyly jen dvě.V první části jsme viděli domy, plynové komory, nemocnici, kde doktoři prováděli různé experimenty na lidech, zeď smrti,věznici a mnoho dalších zajímavostí.V jednotlivých tzv.blocích jsme mohli vidět různé fotografie, modely, ale také vlasy,oblečení a věci Židů,ale i politických vězňů a Romů.Nebyl to moc dobrý pocit dívat se na 2 tuny lidských vlasů po zesnulých. Po obhlídce první části jsme jeli 3 kilometry autobusem do druhé části zvané Březinka. Březinka mi přišla ještě horší než předešlá část. Mohli jsme vidět domy,ve kterých Židé nocovali. Tyto domy neměli těsnění ani pořádná kamna.V zimě většinou tedy věznňové umrzli. V Březince byla železniční trať, kudy Němci přiváželi muže,ženy i děti a posílali je přímo z ramp do plynových komor nebo do bloků. Plynové komory už byly rozbombardované a zbyly z nich ruiny. Průvodce nám ještě řekl pár informací, při kterých nám běhal mráz po zádech. Po zhruba 2 hodinové exkurzi jsme se rozloučili a vyrazili na cestu domů.Jeli jsme další 3 hodiny a v autobuse jsme si vykladali naše pocity z Osvětimi. Tato exkurze se mi hodně líbila, myslím, že jsem si uvědomila pár věcí a nikdy na Osvětim nezapomenu.

 

 Natálie Slepáková, IX.

 

Milí žáci, vítejte na prahu nejdůležitějšího roku povinné školní docházky!

Přeji vám hodně štěstí při výběru správné SŠ, což ovlivní váš další život.Uděláme maximum, abyste byli dobře připraveni na přijímací zkoušky. J.G.

Nejbližší akce:

17.9.2019 exkurze Velké Losiny a přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

25.9.2019 zájezd do Osvětimy a Krakova

24.9.2019 úvodní třídní schůzky

 

 

10.5.2019 proběhl na druhém stupni ZŠ Den Země. Byla stanovena témata, která jednotlivé ročníky pomocí techniky, učebnic a rad vyučujících zpracovávaly. Osmý ročník měl téma Člověk. Třída se rozdělila do 5 skupin asi po 5 žácích. První skupina vařila. Promyslela si přípravu jídla, vegetariánského, které má nejnižší dopad na životní prostředí. Po domluvě jeli žáci s paní učitelkou nakoupit potřebné suroviny a pak už "jen" vařili. Výsledek byl skvělý, připravili těstoviny s bylinkami a všem toto jídlo při ochutnávce chutnalo.

Druhá skupina pracovala s notebooky a studovala nutriční stopu jídal  a také její dopad na životní prostředí. Zjištěné hodnoty zaznamenali na balicí papír, který zdobí chodbu před třídou.

Třetí skupina dostala košík obalů od různých potravin, tekutých, pevných, sypkých, a zkoumala jejich energetickou hodnotu a vyhodnocovala  "zdravý či nezdravý" původ. Výsledkem byl také plakát.

Čtvrtá skupina udělala plakát a pak i pexeso s názvy a charakteristikou 15 léčivých rostlin, zjišťovali k čemu slouží a co léčí.

Pátá skupina popsala tvrdé výkresy A4 nejrozšířenějšími civilizačními chorobami, které vznikají špatným stravováním.

Celá akce žáky plně pohltila, obě dvě "osmičky" si pak před sebou své výsledky prezentovaly, výsledkem jsou krásné plakáty, osobité kresby rostlin a koláže.   

 

 

4. dubna 2019 se žáci 8. ročníků zúčasnili přhlídky technických profesí a řemesel v Kopřivnici. Seznámili se s řadou důležitých profesí např. truhlář, zámečník, zedník či mechanik seřizovač . Jednotlivé obory našim žákům přiblížili přímo současní studenti těchto profesí, dále se představily i firmy z okolí a VŠ se svými atraktivními "vynálezy". Myslím si, že určitě tato exkurze pomůže při rozhodování o budoucím povolání.

 Projekt "Frenštát pod Radhoštěm, město, ve kterém žiji..."

Už v únoru jsme v hodinách slohu spustili projekt „Frenštát pod Radhoštěm, město, ve kterém žiji…“ Žáci se rozdělili většinou do dvojic a měli za úkol zpracovat informace o Frenštátě, přičemž jeden se věnoval  frenštátským památkám a druhý z dvojice slavným rodákům. Hlavním úkolem bylo srozumitelně, zajímavě a věcně přijatelně informace odprezentovat spolužákům. Celá třída pak podle zadaných kritérií přísně hodnotila. Je třeba říci, že se většina žáků zhostila úkolu skvěle, měli promyšlená a připravená vystoupení, byli schopni odpovídat na případné dotazy, uměli vysvětlit cizí nebo nesrozumitelná slova. Závěrečné hodnocení bylo těžké, ale nejvíce bodů získali Philip Svoboda a Kuba Pargač a také David Svoboda a Dominik Ševčík. Samostatné vystoupení, precizně připravené a příjemně odprezentované , měla Johanka Zemánková. Ve třídě máme i potomky slavných rodáků, pana Lopraice a Parmy. Hlavně David Loprais mluvil o dědečkovi opravdu zapáleně a fundovaně.

Chci všem poděkovat za moc hezky připravený projekt a myslím, že splnil cíl a žáci si vybaví při cestě městem jeho krásy, na které můžeme být pyšní.

J.G.

Exkurze do Marlenky, pivovaru v Nošovicích a Hyundaie

Dne 12.3.2019  hned brzy ráno jsme v hojném počtu  odjeli  na exkurzi do Marlenky, pivovaru Radegast a automobilky Hyundai. Jako první jsme se zastavili v poměrně velké firmě, která se jmenuje Marlenka. Už venku po příjezdu nás přivítala lahodná vůně jejích sladkých produktů, které jsme později mohli sami ochutnat. Po celou dobu ochutnávky nám byla promítána prezentace, která byla doprovázena mluveným slovem průvodce. Ten nás po ochutnávce a prezentaci provedl dlouhou prosklenou chodbou, ze které jsme viděli na celou výrobu od kuliček až po dorty. V této chodbě jsme se dozvěděli plno zajímavostí. Jedna z nich byla například ta, že všichni zaměstnanci mohou ujídat sladké produkty přímo z výroby. Potom jsme jeli autobusem do druhého cíle naší exkurze, pivovaru Radegast. Zde jsme začali prohlídku vyprávěním o historii celého závodu. Po krátkém seznámením s historií jsme se odebrali do malé místnosti, kde nám byl promítnut krátký film o tom, kde pivovar bere suroviny na výrobu piva a jak celý postup probíhá. V té samé místnosti nám byly přiděleny reflexní vesty a hurá na prohlídku. Prohlédnout jsme si mohli například varnu, pivní sklad nebo sklep, který byl paradoxně ve třetím patře budovy. V celém pivovaru se mi nejvíce líbil velký sklad s pivem. I tady jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vaření piva. Bohužel nebyla ochutnávka jejich produktů, tak jako tomu bylo v Marlence. Tak snad někdy příště. Nakonec jsme dojeli do poslední a nejzajímavější exkurze, do automobilky Hyundai. Exkurzi jsme začali zhlédnutím krátkého filmu o jejích autech a automobilce jako takové. Poté nám byla sdělena pravidla, která jsme museli dodržovat po celou dobu exkurze. Všichni jsme obdrželi reflexní vesty, ochranné brýle a příjímač se sluchátky. Vyšli jsme ven, nasedli do malého vláčku, který nás provezl po celé automobilce. Automobilka byla rozdělena na několik velkých budov, které byly pojmenovány podle toho, co se v nich dělá, například lakovna nebo převodovkárna. Po celou dobu prohlídky nám do sluchátek hrála namluvená nahrávka, ze které jsme se dozvěděli mnoho informací o výrobě jednotlivých dílů a následném smontování do pojízdného auta. Všechny tři exkurze se mi líbily, i když se musím přiznat, že bych do žádné ze zmíněných firem nechtěl jít pracovat.

Radim Plesník, VIII.A

 

 

 

Krásné jarní prázdniny! 25.2 - 1.3.2019!!!

Dne 19.2.2019 škola uspořádala již ponělkolikáté zimní sportovní den. Žákům byly nabídnuto několik sportovních aktivit - bruslení, turistika a sjezdové lyžování. Pro sedmé ročníky byl připraven dvoudenní běžěcký kurz. V naší třídě si nejvíce žáků vybralo turistiku a několik jedinců trávilo tento vlastně krásný jarní den na kluzišti ve Frenštátě.

Blíží se kolec pololetí. Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno 31.1.2019 během 6. vyučovací hodiny.V pátek 1.2.2019 následují zasloužené pololetní prázdniny.

V prosinci probíhají školní kola olympiád z různých předmětů. V Olympiádě z ČJ se umístil na krásném druhém místě "náš" Martin Guráš a 28.1.2019 pojede reprezentovat školu do okresního kola v Novém Jičíně.

 

19.12.2018 zhlédli naši žáci filmovou pohádku Čertoviny, která odtartovala krásný vánoční čas.

8.12.2018 proběhl na škole Den otevřených dveří. Z naší třídy se aktivně zúčastnily Nella Pružincová a Vanesa Lalíková, oběma patří poděkování a od TU dostaly holky pochvalu.

 

V úterý 6. listopadu 2018 proběhne ve školní jídelně  mezi 16:00 - 17:30 hodinou setkání zástupců středních škol s žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiči. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit, že nám informace, které jsme tu získali, pomohly v rozhodování o výběru střední školy pro dceru. Prosím pokud můžete, určitě přijďte, čas hrozně letí a za rok se Vám mohou hodit.

J.G.

Vážení rodiče,

srdečně vás zvu a uvítám na konzultacích o prospěchu a chování vašich dětí.

Konzultace proběhnou 13.11.2018 od 16 do 18 hodin v naší třídě VIII.A.

J.G.

 Ve škole začne fungovat od 8.10.2018 v pondělí a ve středu školní psycholožka, věnuje se přednostně žákům, kteří to potřebují, ale je připravena konzultovat jakoukoli situaci.

9.10.2018 navštíví třídy druhého stupně multimediální zeměpisný pořad Myanmar (Barma). Jdeme do DK na 8 hodin a cena tohoto pořadu je 70 Kč.

 

Vážení rodiče, začal nový školní rok a já vás zvu na velmi důležité třídní shůzky, které se budou konat 25.9.2018 od 16.30 hodin v naší třídě. Na této schůzce obdržíte přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Pokud se nemůžete dostavit v danou dobu, musíte se domluvit na náhradním termínu. Předání hesel je zásadním, důležitým krokem. Těším se na vás.

Jana Gurášová, TU

 

Lyžařský výcvik

 Ráno dvacátého druhého ledna jsme měli sraz ráno v sedm hodin třicet minut před naší základní školou. Na sraz dorazili všichni včas, museli jsme vyčkat ve škole než dorazí autobus a než do něj začneme nakládat věci. Autobus dorazil v osm hodin patnáct minut. Všechna naše zavazadla jsme si posbírali a vzali s sebou. Nejprve se nakládaly lyže, pak batohy s lyžáky. Sedl jsem si vedle Ondry Bezloji, který už na mne čekal a držel mi místo. Když jsme všichni seděli v autobusu, pan učitel si nás přepočítal, zda nikdo nechybí a ani nepřebývá, a pak jsme vyrazili na cestu do Velkých Karlovic. Po vcelku dlouhé jízdě jsme konečně dorazili na místo, převzali si lyže, které jsem si měli donést do lyžárny, a osobní věci na recepci.Tam jsme se dověděli číslo pokoje, ve kterém budeme bydlet. Já a další kamarádi jsme dostali jeden z největších pokojů pro čtyři osoby, naproti nás měli pokoj kluci z „béčka“. Na pokoji jsem byl s Ondrou Bezlojou, Davidem Svobodou a Philipem Svobodou. Po vybalení jsme mohli  hodinu odpočívat. Potom jsem šli na sjezdovku, kde nás rozdělili do skupin. Skupiny byly čtyři, já jsem byl zařazen do čtvrté skupiny, protože jsem stál na lyžích poprvé, ale za jeden den jsem se naučil všechny základy a na druhý den jsem byl přeřazen do třetí skupiny,kde byli také přeřazeni ještě další dva kluci ze čtvrté skupiny, Marek Groš a Matěj Korček.První den pobytu jsme měli na večeři svíčkovou s knedlíky, po večeři jsme hodinu odpočívali a v devatenáct hodin nám začala večerní zábava. Zábava byla každý večer, večerka pak byla v devět hodin a třicet minut. Třetí den jsme si vyzkoušeli výjezd vlekem, na kterém jsem nespadl ani jednou, lyžování na modré sjezdovce bylo moc jednoduché. Odpolední klid jsme trávili vždy s děvčaty naší třídy a hráli hry. Po odpoledním klidu jsme vždy šli na sjezdovku, po lyžování  na penzion a měli opět klid, pak byla večeře a večerní zábava. Předposlední den jsme se vydali na červenou sjezdovku, kde jsme jezdili na kotvě. Na ní padalo hodně lidí z naší skupiny, já jsem nespadl. Na této sjezdovce jsme museli trénovat na obří slalom. Připravil jsem se pečlivě a chtěl jsem zvítězit, bohužel jsem na začátku zaváhal a nakonec můj čas byl o šest setin pomalejší než Marka Groše, skončil jsem tak na druhém místě. Po závodu jsem byl vyčerpaný, ale i tak spokojený se svým výkonem. Po večeři jsme si opět užili večerní zábavu a pak jsme šli spát. V pátek ráno jsme si museli sbalit věci k odjezdu domů a naposled se vydali na svah. Lyžování mě za ten týden moc „chytlo“ a lyžák jsem si užil.

 Šimon Gasman, VII.A

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v sobotu 2.12.2017 od 9 do 12 hodin.

 

V pátek 29.9.2017 proběhne cvičení v přírodě. Nejprve se shromáždíme ve třídě, probereme třídní záležitosti a poté vyrazíme do přírody. Měli bychom zdolat Javorník. Určitě budou děti potřebovat dobré oblečení, obuv, svačinu. Počasí by nám mělo přát, takže zažijeme hezké dopoledne v přírodě. Na oběd se do školy vrátíme kolem 13. hodiny.

 

Základní inormace o školním roce, o akcích, které jsou tradiční, se dozvíte na první třídní schůzce 19.9.2017. Ta proběhne od 16.30 hodin ve třídě. Pak jsou rodiče zváni na plenární zasedání Klubu rodičů.

Organizace PV (vaření): Žáci budou vařit v hodinách PV jednou za 14 dní od 12.45  zhruba do 14.30 hodin v dvouhodinových blocích. Následující týden budou mít v pátek 5. vyučovacích hodin a budou končit výuku ve 12.35. Veškeré informace proběhnou také prostřednictvím ŽK. J.G.

 

 

 

Nezadržitelně se blíží konec škoního roku a nás čeká pravděpodobně v poslední dekádě června výlet na Lysou horu. Výlet bude dvoudenní, přičemž jeden den zdoláme Lysou a druhý den některý z menších okolních vrcholů. Přenocujeme v naší  škole a vyhneme se závazku ubytování v nějakém kempu a hlavně budeme moci výlet aktuálně přizpůsobit vrtkavému počasí. Doufám, že se vše vydaří.

J.G.

 

Exkurze na skládku v Životicích

Dne 25.4.2017 se jely třídy 6.A a 6.B podívat na skládku do Životic u Nového Jičína. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina měla prohlídku kolem celé skládky a druhá skupina šla do budovy, kde jim přehrály krátký film o historii a provozu skládky. Pan ředitel doplnil předchozí informace o zodpověděl zvědavé dotazy. Skládka je momentálně z přední poloviny zakryta hlínou a zatravněna ,  díky tomu vypadá jako normální zarostlý kopec. Druhá polovina je ze spodu vyplněna pneumatikami a zatím není zaplněna. Exkurze byla velmi zajímavá v tom, že si člověk uvědomí, kolik odpadu vyprodukujeme. Aby mohla být skládka financovaná, mají dva generátory, které zpracovávají plyny, co se uvolňují při rozkladu odpadků, na elektřinu. Část vytvořené energie si nechají pro vlastní účely a zbytek prodávají ČEZ. Při tomto procesu také vzniká hodně tepla a to se využívá na sušení dřeva a v zimě na topení v celé budově.

 

 

zveme vás na Den otevřených dveří -Jaro ve škole.

Přijďte na prohlídku školy, podívat se na zajímavé prezentace jednotlivých předmětů a zažijete školu jinak než v den třídních schůzek nebo konzultací, kdy máte samozřejmě jiné starosti.

Těšíme se.

J.G.

Ve středu 11. 1. 2017 byla 6.A a 6.B na divadelním představení Kytice v Beskydském divadle v Novém Jičíně, které si připravilo Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Žáci vyjížděli v 9 hodin autobusem od školy. Divadlo začalo v 10 a trvalo 2 hodiny s tím, že po 1. hodině byla krátká přestávka. Sál, naplněný žáky a studenty základních i středních škol, měl možnost zhlédnout tyto balady - Svatební košile, Vodník, Štědrý večer,  Zlatý kolovrat, Holoubek, Kytice a Poklad. Herecké provedení i dekorace se nám moc líbily, ocenili jsme, že kromě klasických balad, které všichni známe, jsme viděli i méně známé. Jediné mínus celého představení, na němž jsme se shodli, bylo to, že herci nezahráli Polednici.  Divadlo skončilo ve 12 hodin a poté jsme se  autobusem vrátili zpět do školy. Divadelní představení se nám moc líbilo, jsem rád, že jsem navštívil i klasické kamenné divadlo.

 

Martin Guráš, VI.A

 

 

 

 

 

 

 

11. ledna 2017 jedou žáci šestých ročníků na divadelní představení Kytice do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Vstupné bude stát 100 Kč. Jinak nám Klub rodičů přispěje částkou 2000 Kč na dopravu. Přesné informace poskytnu  začátkem ledna. Děkuji. J.G.

 

 

Děkuji všem žákům, kteří se účastnili Dne otevřených dveří a ve svém volném čase přišli

do školy a pomohli mi ve třídě při prezentaci. J.G.

 

 Děkuji téměř všem rodičům za příspěvek do Klubu rodičů. J.G.

 

 

 Ve středu 23.11.2016 jdeme na dějepisnou přednášku Síla lidskosti. Vstupné 40 Kč. Odchod v 10.45 ze školy, návrat na oběd kolem 13. hodiny. 

Pokračuje vybírání příspěvků do Klubu rodičů, vybírá se 300 Kč, termín je do 20.11.2016. Z vybraných peněz přispívá KR na různé akce, v nejbližší době budeme žádat Klub o příspěvek na divadelní představení, na které pojedou šesťáci a sedmáci v lednu. Děkuji.

8.11.2016 půjdeme na scénické listování v knize Oty Pavla Pohádka o Raškovi. Průvodci budou členové frenštátské divadelní společnosti Waterloo, vstupné je 20 Kč.

Děkuji za vzorné omlouvání žáků přes internet, jen připomínám, abyste nezapomněli také odhlásit obědy, jinak bude kromě prvního dne vícedenní nemoci počítána cena obědu bez slevy!!!  J.G.

 

 

 

Adaptační kurz 6. A

   Ve čtvrtek 29. 9. 2016 naše třída absolvovala adaptační kurz, který se konal na Liščím mlýně. Vyšli jsme v 8:00 od školy a vydali se kolem vody směrem do Trojanovic Bystré. Program pro nás připravily paní učitelky Skřečková a Gurášová. Když jsme přišli do cíle na Liščí mlýn, vyluštili jsme šifru a napsali, co od kurzu očekáváme. Poté jsme šli do kruhu a každý řekl, co má a nemá rád. Dále nám paní učitelka nalepila papírky na záda a našli jsme si dvojice podle znaku na zádech. Ve dvojicích každý napsal o tom druhém, co se dověděl. Následovala asi 15. minutová přestávka. Když skončila, tak jsme šli hrát hru, ve které šlo o to, že každý nakreslil, čím chce být, co se mu líbí na škole a jaké jsou jeho záliby. Potom jsme se rozdělili do skupin podle narození a hádali jsme podle obrázků to, co jsme nakreslili. Jako poslední hru před obědem jsme hráli „živé pexeso“. Na živém pexesu nás bavilo to, že tři odešli za roh a ostatní vytvořili dvojice, potom ti tři museli uhádnout, kdo je s kým. Vyhrál ten, který uhádl nejvíc dvojic. Následoval oběd - vývar a těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem. Někdo nejedl sýr, takže si dal jenom těstoviny s kečupem. Po obědě jsme měli ještě asi 45 minut volno. Někdo šel na průlezky, někdo hrál fotbal, volejbal nebo flašku. Paní učitelky si daly kafíčko. Pak jsme šli hrát „pohádky“. Rozdělili jsme se na týmy a hádali jsme pohádky předváděné pantomimou nebo kreslením. Na konci jsme si vybrali jednu pohádku a udělali jsme podle ní příběh. Další hra nás hodně bavila a jmenovala se „šerpovský závod“. Rozdělili jsme se na pět čtyřčlenných družstev, ve kterých jsme museli proběhnout trať i přes průlezky a na konci jsme museli prolézt i pavučinou se čtyřmi otvory, vrchem, spodem a boky. Vyhrálo družstvo s nejkratším časem a bohužel se sčítali i trestné minuty při doteku provazu při prolézání. Tady se prokázala soudržnost a pomoc členů družstva, když méně sportovně zdatní jedinci zdolávali překážky. Další hra byla taková, že paní učitelka nám nadiktovala a charakterizovala patnáct lidí, kteří mají osídlit opuštěný ostrov. My jsme z nich měli vybrat jen deset a odůvodnit a obhájit svoji volbu. Poslední hra se jmenovala „ Ten míč není můj“. Ve hře šlo o to, že jsme utvořili dvě družstva a museli si předávat míč vrchem a spodem, poslední v řadě vyhodil míč nad sebe a potom celý tým udělal kolečko a jeden kolem něj obíhal. To samé dělala i druhá skupina. Cílem bylo stokrát oběhnout kolem svého týmu. A úplně na závěr každý na velký papír napsal, jestli kurz splnil jeho očekávání. Skoro všichni hodnotili kurz kladně, až na jednoho. Pak jsme se vyfotili s diplomy, které jsme dostali. Po focení jsme se sbalili a asi v 16:30 jsme vyšli zpátky domů. Na kurzu se nám líbilo to, že jsme se vždycky rozdělili do skupin jinak. Jednou podle měsíce narození nebo podle výšky, jména, příjmení a někdy i tak, jak jsme chtěli. Taky se nám líbilo, že jsme se o něco víc poznali. Ale naopak nás mrzelo, že David Loprais se moc nezapojoval do různých soutěží.

Napsali: Martin Guráš, Dagmar Milatová, Petr Štork, Tomáš Kyselý a Laura Myslikovjanová.

 

V říjnu se třída zúčastnila dvou kulturních akcí. Shodou okolností se obě uskutečnily ve středu 12. října 2016. Nejdříve šli žáci do auly frenštátského gymnázia, kde zhlédli anglické divadlo jednoho herce. Tématem byl život lidí a studium dětí v Austrálii, žáci se mohli přímo zapojit a například ochutnat typickou australskou pomazánku, pro lepší představivost bylo průvodní slovo doprovázeno dataprojekcí. Hned v půl dvanácté odešly děti do kina. Tam se vypravily za Obry a trpaslíky na Filipíny s Adamem Lelkem, který je dobrodruhem české televize a "provádí" lidi světem. Představil filipínská zvířata, tradice, města, ostrovy. Určitě byla přednáška velmi zajímavá a poučná.