IX. B. . . .Mgr. Kamila Adamčíková

Projektový den k 30. výročí "Sametové revoluce"

Dne 15. listopadu proběhl na naší škole projektový den k 30. výročí Sametové revoluce. Program žáci připravovali od začátku školního roku především v hodinách dějepisu, občanské výchovy a výtvarné výchovy. Během tohoto dne žáci  zhlédli tematické prezentace a krátké dramatizace žáků ostatních tříd, plnili různé úkoly a vyplňovali pracovní listy. Naše třída měla připraven projekt k demonstraci studentů, který ostatním třídám odprezentoval Robert Sobek. Zbývající žáci předvedli dramatizaci střetu studentů s policií a vojáky na Národní třídě. Na závěr byl žákům v kině promítnut dokumentární film "Poslední vlak" o odsunu sovětských vojsk z Frenštátu.

 

 

 

Setkání se zástupci středních škol

Žáky osmého a devátého ročníku čeká důležité rozhodnutí. Musí si vybrat střední školu, na které budou po ukončení základní školy pokračovat ve studiu. Abychom jim jejich rozhodování ulehčili, pořádáme každý rok v naší škole „ Setkání zástupců středních škol s žáky osmého a devátého ročníku a jejich rodiči “. Letos tato akce proběhla 5. listopadu a zúčastnili se jí zástupci 19-ti středních škol z blízkého okolí: Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Vsetína, Nového Jičína, Kopřivnice, Oder,  Frýdku–Místku a  Frenštátu pod Radhoštěm. Pozvaní zástupci své školy nejprve krátce odprezentovali, následně se mohli zájemci z řad rodičů a žáků zeptat zástupců jednotlivých škol na bližší podrobnosti. Rodiče a žáci se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací, například, které studijní a učební obory jsou podporovány stipendii Moravskoslezského a Zlínského kraje, které školy spolupracují s firmami poskytujícími studentům motivační a jiné příspěvky, jaké školy umožňují svým studentům získat zdarma řidičský nebo svářečský průkaz, dále informace o podmínkách přijetí, uplatnění absolventů v praxi apod.
Doufám, že pro žáky a rodiče, kteří se zúčastnili ve velkém počtu, byla akce přínosem a žákům pomůže správně vybrat jejich budoucí povolání.

Mgr. K. Adamčíková

 

 

Halloween

Už od začátku školního roku má naše třída patronát  nad prvňáčky z 1.B. Na 1. listopad jim deváťáci připravili k Halloweenu různé soutěže. Společně strávený čas si všichni moc užili.

 

 

 

Výlet do Drážďan

Dne 18. října navštívila skupina žáků z různých tříd naší školy  Drážďany. Sraz byl ve 22:45 hodin. V autobuse jsme obdrželi tři papíry: mapu Drážďan, mapu Zwingeru a informace o Drážďanech. Do Drážďan jsme dorazili už v šest hodin ráno, čekali jsme se tedy hodinu na parkovišti a pak se vydali na prohlídku města.

Nejdřív jsme prošli okolo Nové synagogy a Frauenkirche přes Neumarkt na Brühlské terasy, odkud byl hezký výhled na Labe. U mostu přes Labe  byla socha Augusta Silného, která byla celá ze zlata. O pár metrů dál se nacházela katedrála. Dále jsme navštívili Residenzschloss. Viděli jsme plochu pro rytířské turnaje. Cestou na Altmarkt jsme narazili na malby na zdi v ulici. Malby zobrazovaly postavy na koních. Tyto postavy byli panovníci, byl zde vyobrazen také August II. U Altmarktu stojí kulturní muzeum socialistického realismu. Tady jsme dostali rozchod.

Jedním z hlavních našich cílů byla návštěva Zwingeru. Zwinger je galerie v barokním stylu. Jsou tu vystaveny sbírky obrazů a porcelánu, ale také matematické a fyzikální pomůcky a přístroje, např. různé optické přístroje a glóbusy. Z balkónu byl nádherný výhled na celý areál.

Většina lidí se těšila na návštěvu nákupního centra Primark, který měl čtyři patra. Podle tašek, které nesli žáci, bylo jasné, že se skoro nikdo tomuto obchodu nevyhnul. Při nákupech jsme se snažili domluvit německy. Někdy docela úspěšně, někdy méně.

Den se blížil ke konci, nasedli jsme do autobusu a v pět hodin odpoledne vyrazili zpět domů. Do Frenštátu jsme dorazili okolo půlnoci. Výlet se podařil a všem se nám líbil.

Robert Sobek, 9.B

 

 

Exkurze do Krakova a Osvětimi 

Dne 25.září jsme společně s žáky 9.A vyrazili na exkurzi do Polska. Nejdříve jsme přijeli do Krakova, kde jsme navštívili královský hrad Wawel, který se rozprostírá na malém návrší nad řekou Vislou. Tady jsme si prohlédli katedrály svatého  Stanislava a svatého Václava. Tyto stavby jsou obehnány obrannými zdmi. Dále jsme pokračovali na Hlavní náměstí. Viděli jsme Mariánský kostel, kostel svatého Vojtěcha, středověkou zastřešenou tržnici Sukienici a radniční věž. Následoval krátký rozchod.
Pak jsme se vydali do Osvětimi na prohlídku koncentračních táborů Auschwitz a Birkenau.
V Auschwitz jsme prošli bránou s nápisem „Arbeit macht frei“. Procházeli jsme bloky, kde nám průvodkyně vyprávěla o životě vězňů a ukazovala  různé věci, například ostříhané vlasy či zavazadla  vězňů.  Prohlédli jsme si věznici v bloku 11, u které byla „ Zeď smrti“,  plynovou komoru a krematorium. Celý tábor je ohraničen plotem, kterým vedlo vysoké napětí. Koncentrační tábor Birkenau se nachází o pár kilometrů dál. Většina budov zde byla zdemolována SS-komandem pro zničení důkazů. Prošli jsme podél kolejí „cestou smrti“ až k památníku obětí. Nakonec jsme si prohlédli jeden z baráků, kde bydleli vězni a toalety vězňů.
Prohlídka koncentračních táborů na všechny hodně zapůsobila. Na zpáteční cestě jsme si v autobuse sdělovali své postřehy a dojmy.

 

Robert Sobek, 9.B

 

 

 

Exkurze: Velké Losiny a Dlouhé Stráně

Pro žáky 9. ročníku tradičně pořádáme exkurzi do Jeseníků. Letos se tato akce uskutečnila 17. září. Z Frenštátu jsme vyjeli už v půl šesté ráno a do Velkých Losin jsme dorazili před devátou hodinou. Zde žáci navštívili nejprve ruční papírnu a muzeum papíru, zhlédli film o ruční výrobě papíru a prohlédli si výrobu samotnou. V malém obchůdku ruční papírny si mohli také zakoupit různé upomínkové předměty. Pak jsme absolvovali prohlídku renesančního zámku, který proslul především inkvizičními čarodějnickými procesy.

Nakonec jsme vyrazili na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Tady byli žáci v přednáškovém sále seznámeni s principem činnosti elektrárny a byly jim promítnuty dva krátké filmy. Následovala prohlídka podzemí elektrárny a na závěr nás autobus vyvezl k dolní a pak i k horní nádrži. Z horní nádrže, která je ve výšce 1350 metrů, jsme měli výhled na Praděd a další vrcholy Jeseníků, což bylo pěkné zakončení exkurze.

 

Mgr. K. Adamčíková

 

 

 

 

Návštěva přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

 4.duben 2019

Žáci 8. ročníku se začínají rozhodovat o svém budoucím povolání. Každoročně proto s žáky navštěvujeme přehlídku technických profesí a řemesel v Kopřivnici. Letos se uskutečnil již její čtrnáctý ročník. Žákům bylo představeno téměř 20 profesí jako tesař, truhlář, zedník, instalatér, zámečník, obráběč kovů, nástrojář, mechanik seřizovač (CNC), automechanik, autoelektrikář a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době na trhu práce nedostatek těchto profesí, je jejich studium často  podporováno krajskými stipendii. Jednotlivé profese návštěvníkům přiblížili vyučující a současní žáci daných oborů. Zároveň se zde představilo mnoho významných firem z regionu, které pro žáky připravily řadu aktivit. Cílem této akce bylo žákům technické učební i maturitní obory přiblížit a zatraktivnit. Doufám, že si někteří žáci vyberou tyto obory pro studium na střední škole.

 

 

Exkurze do firem HYUNDAI, MARLENKA a pivovaru RADEGAST

Žáci se 12. března zúčastnili exkurze do firem MARLENKA, HYUNDAI a pivovaru RADEGAST u Frýdku – Místku. Exkurze proběhla v rámci předmětu Svět práce – volba povolání a jejím cílem bylo žáky blíže seznámit s prací ve strojírenském a potravinářském průmyslu.
Nejdříve navštívili firmu HYUNDAI. Tady žáci na úvod zhlédli krátký film, který je seznámil se základními informacemi o této firmě. Pak nasedli do návštěvnického vláčku, který je za výkladu průvodce provezl halami lisovny, svařovny, převodovkárny a finální montáže. Žáky zaujalo především množství robotů, kterých zde pracuje více než tři sta, a neuvěřitelná čistotave výrobních halách.
V návštěvnickém centru firmy MARLENKA  čekalo žáky sladké překvapení. Během úvodního filmu a výkladu o vzniku a budování firmy mohli ochutnávat jednotlivé výrobky z medu, kterých byl pro každého připraven celý talíř. Následovala prohlídka výroby, která byla zmodernizována a probíhá především strojově. Ručně se vyrábějí jen dorty na objednávku. Závěrem si mohli žáci nakoupit ve firemní prodejně.
V pivovaru RADEGAST se žáci seznámili s historií pivovaru a potom s procesem výroby piva.
Prohlédli si moderní výrobní prostory například varnu nebo stáčírnu s kapacitou 50 000 lahví za hodinu. Součástí exkurze bývá i degustace piva, na kterou si ale musí žáci ještě pár let počkat.
Zdálo se, že všichni byli s exkurzí velmi spokojeni.

 

Zimní sportovní den

Naše škola pořádá každý rok zimní sportovní den. Letos proběhl 19. března. Žáci si mohli vybrat, které sportovní aktivitě se budou v tento den věnovat. Žákům 8. ročníku bylo nabídnuto sjezdové lyžování, bruslení a turistika.
Lyžování ve Velkých Karlovicích si zvolila tři děvčata, dva chlapci šli bruslit a ostatní si vybrali turistiku. Tito žáci nejprve vyjeli lanovkou na Pustevny a potom se vydali po hřebenu na Radhošť. Zpátky sešli pěšky do Ráztoky.
Počasí nám přálo, byl nádherný slunečný den, takže si všichni sportovní den pěkně užili.

 

 

 

Florbalový turnaj

Chlapci naší třídy zorganizovali pro žáky 2. stupně školní turnaj ve florbale. Turnaj proběhl v pátek před vánočními prázdninami. Zúčastnilo se ho celkem 8 družstev, které soutěžily ve dvou kategoriích. Naše třída se taky zúčastnila a obsadila 3. místo. Hoši zvládli organizaci velmi dobře, patří jim poděkování, zejména pak hlavním organizátorům Marku Strnadlovi a Jakubu Zemanovi.

 

Den otevřených dveří

V sobotu 8. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníků bylo mnoho a program velmi chválili.Děkujeme všem žákům, kteří při této akci aktivně pomáhali.

 

Setkání se zástupci SŠ

Žáky osmého a devátého ročníku čeká důležité rozhodnutí. Musí si vybrat střední školu, na které budou po ukončení základní školy pokračovat ve studiu. Abychom jim jejich rozhodování ulehčili, pořádáme  každý rok v naší škole „Setkání zástupců středních škol s žáky osmého a devátého ročníku a jejich rodiči “. Letos tato akce proběhla 6. listopadu a zúčastnili se jí zástupci 15-ti středních škol z blízkého okolí: Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Nového Jičína, Kopřivnice, Oder, Frýdku–Místku a Frenštátu pod Radhoštěm. Pozvaní zástupci své školy nejprve krátce odprezentovali, následně se mohli zájemci z řad rodičů a žáků zeptat zástupců jednotlivých škol na bližší podrobnosti. Rodiče a žáci se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací, například, které studijní a učební obory jsou podporovány stipendii Moravskoslezského a Zlínského kraje, které školy spolupracují s firmami poskytujícími studentům motivační a jiné příspěvky, jaké školy umožňují svým studentům získat zdarma řidičský nebo svářečský průkaz, dále informace o podmínkách přijetí, uplatnění absolventů v praxi apod. Doufáme, že pro žáky a rodiče, kteří se zúčastnili ve velkém počtu, byla akce přínosem a žákům pomůže správně vybrat jejich budoucí povolání.
 

 

Exkurze do firmy Continental

V rámci předmětu "Svět práce - volba povolání" se žáci dne 26. října zúčastnili exkurze do firmy CONTINENTAL ve Frenštátě p. R. Žáci zhlédli nejprve krátký film o historii a činnosti firmy. Dozvěděli se řadu informací, například, kdy a jak firma vznikla, ve kterých státech má své další závody, kolik má zaměstnanců a co vlastně vyrábí. Potom byli žáci provedeni výrobou, která je ve Frenštátě zaměřena na automobilovou elektroniku: klíče na dálkové ovládání dveří, sedadlové systémy, řídicí jednotky, senzory a jiné. Výroba používá moderní technologie a je ve velké míře automatizována. Po prohlídce se žáci mohli zeptat na doplňující informace, byly jim položeny kontrolní otázky a za správné odpovědi získali malou odměnu. 

 

Přehlídka dravých ptáků

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhla na školním hřišti ukázka dravých ptáků, kterou předvedla společnost SEIFEROS. Žáci se seznámili s historií sokolnictví, naučili se dravé ptáky poznávat a dozvěděli se o nich mnoho zajímavostí. Na závěr shlédli ukázky letů některých dravců.

 

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří - Jaro ve škole, který proběhne v úterý 28. března od 8 do 16 hodin. Dopoledne můžete vstoupit do vyučování v jednotlivých třídách, odpoledne si pak můžete prohlédnout činnosti v odborných učebnách a zájmových kroužcích nebo navštívit pracovní dílnu s velikonočním tvořením.
Těšíme se na Vaši účast.
K. Adamčíková

 

Záhuňský čtyřboj

15.března proběhla v tělocvičnách naší školy sportovní soutěž tříd. Každá třída sestavila 10- členné družstvo (5 chlapců a 5 dívek). Soutěžilo se v těchto disciplínách: šplh, skoky přes švihadlo, člunkový běh a trojskok z místa. Všichni soutěžící se snažili vydat ze sebe maximum. Nejlepší výkony měl Radek David, který také zvítězil ve své kategorii mezi jednotlivci.

V lednu a únoru proběhla školní kola olympiád a soutěží z různých předmětů. Do okresního kola postoupili z naší třídy žáci Benjamín Sufner - v zeměpisné olympiádě a Robert Sobek v olympiádě z anglického jazyka. Robert zde obsadil krásné 2. místo, za které mu byla udělena pochvala ředitele školy. Blahopřejeme!

 

Nicholas Winton: Síla lidskosti

Ve středu 23.11.2016 jdeme do kina na dějepisnou přednášku "Nicholas Winton-Síla lidskosti". Vstupné je 40 Kč. Odchod je v 10:45 hod. ze školy, návrat kolem 13. hod.

 

Návštěva planetária v Ostravě-Porubě

Dne 25.10.2016 navštívili žáci VI.B společně s žáky V.A nově zrekonstruované planetárium v Ostravě-Porubě. Nejprve zhlédli v sále planetária pořad Astronaut, který informoval žáky o tom, co všechno musí člověk udělat, aby se stal astronautem. V pořadu se dozvěděli, jak probíhá příprava astronautů pro práci na kosmických stanicích, byl jim vysvětlen stav beztíže a jeho vliv na lidské tělo, byli seznámeni s nebezpečím, které může astronauty ve vesmíru potkat. Součástí pořadu byla i živě moderovaná část, kdy žáci viděli aktuální hvězdnou oblohu, pohyb Slunce po obloze během roku, zvířetníková souhvězdí a model sluneční soustavy. Po skončení pořadu si žáci společně s průvodcem prohlédli experimentárium. Tady jim byla ukázána a objasněna řada přírodních jevů. Viděli například, jak vzniká vlna tsunami nebo tornádo, pozorovali barvy duhy a mohli si zkusit, do jaké výšky by vyskočili na Měsíci. Na závěr bylo naplánováno pozorování Slunce dalekohledem, ke kterému vzhledem k nepříznivému počasí nedošlo. Tak snad se to žákům podaří při další exkurzi, která je plánována v 9. ročníku.

K. Adamčíková

 

Adaptační kurz

Vzhledem k tomu, že kolektiv třídy VI.B je nový, tvoří jej žáci z Tiché, Trojanovic a Frenštátu, byl pro tuto třídu zorganizován kurz za účelem adaptace na nový třídní kolektiv. Kurz proběhl 15. a 16. 9. na Liščím mlýně v Trojanovicích. Náplní kurzu byly různé hry a soutěže, které měly vést nejen k seznámení a vzájemnému poznání s novými spolužáky, ale také ke spolupráci a komunikaci ve třídě. Pogram zajistila paní učitelka J. Skřečková (školní metodička prevence), pan T. Velička (ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě) a třídní učitelka K. Adamčíková. Druhý den byl na programu výšlap na Velký Javorník. Tady si žáci prověřili svou fyzickou zdatnost, pevnou vůli a ctižádost. Někteří si sáhli na dno svých sil, ostatní je ale povzbuzovali, takže nakonec na vrchol vyšli úplně všichni. Odměnou jim byl nádherný pohled z rozhledny na ostatní vrcholy Beskyd. Žáci hodnotili kurz velmi kladně a učitelé byli s jeho průběhem také spokojeni.

K. Adamčíková

 

  

 

 

   

 

Adaptační pobyt - 15. - 16. září 2016 - Liščí mlýn

pokyny k adaptačnímu programu