VIII. A. . . . . Mgr. Michaela Veličková

 

Hodiny v knihovně:

knihovna

Hodiny výtvarné výchovy: 

 

vv

 

Cyklovýlet 8 ročníků: 

 

cyklo

 

Poslední školní den:

Zahájení: 8:55 atrium

Vysvědčení

Odchod domů a na oběd: 10:25

Třídní fotka

třídní fotka

 

Školní výlet 28. 6. 2021 Lysá hora

školní výlet

školní výlet

školní výlet

školní výletškolní výlet

školní výlet

školní výlet

školní výlet

školní výlet

školní výlet

Hodina deskových her:

Deskové hry

 

Deskové hry

Deskové hry

Deskové hry

Deskové hry

Info:

Fotky:

focení proběhne 27.5. 2021

velká fotka: 35 Kč

skupinová fotka: 25 Kč

Návrat do školy.

 

 

V novém kalendářním roce se opět vidíme ve škole. Prvně zkusíme menší kvíz: Najdi 5 rozdílů....

 

 

 

Co všechno 7A ve třídě čekalo?

 

První projekt v roce 2021:

Význam jména a charakter dle znamení...

 

 


 

 

Dne  15.11.2019 se žáci 2.stupně  zúčastnili projektového dne, kde se celý den věnovali výročí 30ti let od Sametové revoluce 1989. Na projektech žáci pracovali už od začátku školního roku v hodinách dějepisu, českého jazyka a občanské výchovy. Během dne žáci  6.A  sehráli příběh Jana Opletala, shlédli prezentace a dramatizace ostatních tříd 2.stupně, vyplňovali  pracovní listy, pracovali s různými tématickými úkoly,  „zúčastnili“ se zinscenované demonstrace 17.listopadu 1989 a čelili jednotkám STB. Nakonec ve frenštátském kině žáci  shlédli  filmový dokument "Poslední vlak" o odsunu sovětských vojsk z Frenštátu pod Radhoštěm. Dramatizace  příběhu Jana Opletala v podání žáků 6.A  pod režií Magdalény Jurkové  byla velmi zdařilá a  zařazena komisí mezi nejlepší.

 

 

 

 

Žáci  6.A se 14.10.2019 zůčastnili edukačního programu" Před zrcadlem" v Galerii umění v Ostravě. Program se všem moc líbil.

 

 

 22.10.2019                6.A -pohled do hodin výtvarné výchovy

 

Dobrý den,vítám žáky i rodiče v novém školním roce. Žáci pokračují v třídě 6.A v trochu novém složení, někteří ubyli, jiní přibyli. Přeji všem úspěšné zvládnutí 6. třídy, spoustu hezkých zážitků a radostných chvil.                           třídní učitelka    Lenka  Slačíková

                                             

 

 

 

Třídní turnaj v šachu

V 5.A jsme uspořádali šachový turnaj. Odměnou pro výherce byly hodnotné ceny, obrovská trofej a bouřlivý potlesk. :)

Den polytechniky v Astře

Společně jsme navštívíli akci Den polytechniky. Hravou formou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací z oblasti chemie.

Vánoce v V.A

Pátek 21.12. byl posledním dnem, kdy jsme se ve škole sešli před Vánocemi. Vánoční atmosféra byla "cítit" všude. Děti přinesly cukroví, podívaly se na oblíbené pohádky a poslouchaly vánoční koledy. Vrcholem pak bylo rozdávání dárků.

Den otevřených dveří

Dne 8.12.  proběhl na naší škole od 9:00 do 12:00 hodin Den otevřených dveří. Děkuji všem žákům, kteří přišli a pomohli prezentovat školu.

 

 

Projektové vyučování k 100. výročí vzniku ČSR.

V pátek 26.10. jsme se zúčastnili projektového vyučování s tématem Sté výročí vzniku ČSR Děti prošly několika stanovišti, na kterých se seznámily s historií ČSR a odpovídaly na otázky týkající se historie českého státu. 

 

 

 Exkurze do planetária v Ostravě

Ve čtvrtek 4.10. navštívily děti planetárium v Ostravě.

Výukový program Dravci - Seiferos

27.9. proběhla na naší škole ukázka dravců. Program byl zajímavě zpracovaný, doplněný vtipným komentářem, skvěle ozvučený a velmi efektní.

AKCE V KVĚTNU

3.5.                     Koncert ZUŠ, 15 Kč

4.5.                     Focení tříd

14.-15.5.             Sběr papíru

17.5.                   Návštěva knihovny

 

AKCE V DUBNU    

 3.4.                   Malý cyklista 1

 6.4.                   A silly bear - anglické divadelní představení, 60 Kč

10.4.                 Malý cyklista 2

17.4.                 Malý cyklista 3

19.4.                 Návštěva knihovny

23.4.                 Bezpečné chování na internetu, preventivní program

24.4.                 Třídní schůzky a konzultace

24.4.                 Malý cyklista 4

 

AKCE V BŘEZNU    

 1.3.                   Návštěva knihovny

 13.3.                 Záhuňský slavíček

 27.3.                 Den otevřených dveří

29.3.                 Velikonoční prázdniny

 

MĚŘÍME A PŘEVÁDÍME JEDNOTKY

 

OBRATLOVCI x BEZOBRATLÍ

PROJEKT PRAVĚK

Na cestě do pravěku se děti seznámily s tím, jak pračlověk vypadal, jak se oblékal, čím se živil, bavil, jak bydlel a jaké zbraně používal. Děti dle vlastní fantazie a ze získaných vědomostí pak v jednotlivých tlupách sestavily pravěký jídelníček a pro pobavení vymýšlely a řešily slovní úlohy. Ve výtvarné výchově  si pak zahrály na pravěké umělce.

 

 

 

 BRUSLENÍ

AKCE V LEDNU, ÚNORU   

15.1.                 Třídní kolo v recitaci

22.1.                 Anglický zpěváček

31.1.                 Pololetní vysvědčení

1.2.                   Návštěva knihovny 

2.2.                   Pololetní prázdniny

8.2.                   Školní kolo v recitaci

12.2.-16.2.        Lyžáček - pro přihlášené

14.2.                 Den sv. Valentýna

19.2.-25.2.        Jarní prázdniny

 

 

AKCE V PROSINCI

2.12.                 Den otevřených dveří, od 9:00 do 12:00

8.12.                 Půjdem spolu do Betléma (program hrazen z Klubu rodičů) 

11.12.               Návštěva knihovny  

12.12.              Vánoční tvoření, od 15:00 do 17:00

21.12.              Kino Kráska a zvíře, od 10:50

23.12.-2.1.      Vánoční prázdniny 

PIŠKVORKIÁDA      

Začátek listopadu byl ve znamení soubojů v piškvorkách. Z třídního kola vzešlo 5 nejlepších hráčů, kteří se 8.11. utkali mezi sebou v rámci čtvrtých ročníků. Naši žáci se umístili na krásném 2. – 4. místě.

 2.místo         Tomáš Frejlich 

 3.místo         Richard Ferkovič  

 4. a 5.místo   Kryštof Gajdušek

 4. a 5.místo   Filip Zátopek

Všem gratulujeme!!!! Paní učitelce Rárové děkujeme za uspořádání soutěže :)

 

AKCE V LISTOPADU

8.11.                 Turnaj v piškvorkách

14.11.               Konzultace o prospěchu a chování od 16:00 do 18:00 

17.11.               Státní svátek

23.11.               Návštěva knihovny 

 

AKCE V ŘÍJNU

9.10.                 Komiksový workshop

23.10.               Návštěva knihovny 

26.10. - 27.10.  Prázdniny

30.10. – 1.11.   Sběr starého papíru

 BRANNÝ DEN

DĚTI V POHYBU - "ZELENÁ STOPA"


 

SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ KNIHOVNICKÝCH TÝMŮ V "BRADAVICÍCH"

 Ve středu 20. 9. 2017 se žáci naší třídy zúčastnili soutěžního klání knihovnických týmů Moravskoslezského a Olomouckého kraje o putovní pohár a titul NejTÝMU v Olomouci. Letošní ročník nás přenesl do Bradavic a byl inspirován slavným čarodějem Harrym Potterem. Děti se zúčastnily devíti kouzelných úkolů a na závěr si odnesly diplom za nesporný talent ve hře famfrpál. Děkujeme olomoucké knihovně za úžasné a kouzelné dopoledne!!!

 

1. PLAVÁNÍ

 

AKCE V ZÁŘÍ

14.9.                1. lekce  plavání

18.9. - 24.9.     Projekt Děti v pohybu – Zelená stopa 

18.9. - 24.9.     Program pro žáky  se zahraničními studenty z Gruzie, Ruska, Mexika a Iránu

19.9.                Třídní schůzky v 16:30 hod. v naší třídě

20.9.                Kniholympiáda

29.9.                Humanitární den

                            

 

Milí čtvrťáci,

vítám vás v novém školním roce 2017 / 2018.

 Těším se na vás a vaše prázdninové zážitky.

Vaše třídní učitelka Ludmila Šírová

 

 

PROJEKT LIDSKÉ TĚLO

Našemu projektu Lidské tělo předcházela důkladná příprava. Nejprve se děti rozdělily do skupin pomocí kartiček, poté si každá skupina vylosovala orgán, který prostuduje, nakreslí a ostatní seznámí s jeho funkcí a zajímavostmi.

V počítačové učebně děti zodpovědně hledaly informace, které spolu konzultovaly a vybíraly takové, kterým všichni porozumí nebo je zaujmou. Děti si také z domova donesly potřebnou literaturu.

Po návratu z počítačové učebny dostaly děti za úkol obkreslit na balicí papír svého kamaráda. Ve skupinách si děti rozdělily role, někteří kreslili základní orgány, jiní informace třídili, zapisovali, upřesňovali nebo je dohledávali. Nejzábavnější aktivitou bylo rozhodně měření délky střev, které jsme znázorňovali pomocí krepového papíru a také měření srdečního pulsu v klidu i po zátěži.

Děti odvedly velký kus práce a vyrobený plakát jsme využili jako názornou výukovou pomůcku.

ČERVNOVÉ AKCE      

 2.6.    Kouzelník - akce ke Dni dětí ( hrazeno Klubem rodičů )

 9.6.    Den města - vystoupení na náměstí ( 11:30)

 13.6.  Zlatovláska - kino ( 10:00, hrazeno Klubem rodičů )

 19.6.  Beseda v knihovně ( 10:30 – 11:30 )

 27.6.  Mobilní planetárium ( cena 55,- Kč )

 

ŠKOLNÍ VÝLET - FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN

 

V úterý 30.5.2017 navštívili třeťáci dětský filmový festival ve Zlíně. Tento festival patří k nejstaršímu festivalu svého druhu na světě a naše děti si ho řádně užily. Zhlédly film Vzhůru do vesmíru, navštívily tajné laboratoře, divadelní představení, soutěže, některé se zajímaly o natáčení animovaných filmů, jiné tančily s Fíkem nebo řádily ve skákacím hradě či na kolotoči. Seznámily se s virtuální realitou, navštívily filmový štáb ČT1, potkaly spoustu známých tváří z televizních obrazovek.

Vašek: „Líbila se mi laboratoř, líbilo se mi Zlaté jablko a ten zámek a soutěže, zasazení byliny a červený koberec. Prostě všechno se mi líbilo!!!“

Jonáš: „Líbilo se mi, jak jsme skákali na trampolíně a jak jsme byli v laboratoři a virtuální realita, červený koberec a Zlaté jablko a jak jsme si hráli se spinrama a roboti a taky kreslená animace. Prostě všechno!“

Beata: „Líbilo se mi soutěžení – vyhrála jsem medaili a boxík a líbilo se mi taky v McDonaldu, jak jsem si vyráběla motýlka a taky jak mi paní malovala na obličej.“

Verča: „Největší zábava byla hledat celebrity, ještě se mi líbila laboratoř, protože mám ráda pokusy a nesmím zapomenout na elektrického robota.“

Tomáš: „Virtuální realita, koule v bazénu, Macdonald, procházka po Zlíně.“

Honza F.: „Líbilo se mi, jak jsme šli na oběd do KFC. Pak se mi líbilo, že jsme šli animovat film. Hráli jsme tam různé hry.“

Kuba: „Nejvíc se mi líbila virtuální realita,  kino a jak jsme se byli podívat, jak se točí s kamerami na ČT1.“

Honza S.: „Ve Zlíně se mi líbilo Zlaté jablko a to, že jsem potkal Martina Dejdara.“

 

DUBNOVÉ AKCE


 

 10.4.  Velikonoce na Valašsku (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, odjezd od školy v 8:00)

 11.4.  Třídní schůzky ( 16:00 - 16:30),  třídní konzultace ( 16:30 - 18:00)

 13. - 17. 4.  Velikonoční prázdniny

 24.4. Beseda v knihovně ( 11:00 - 12:00)

 24.- 28.4. Sběr papíru ( čas bude upřesněn)

 

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE ANEB Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM

 Dnešní dopoledne jsme s žáky třetích tříd a pátého ročníku navštívili krásnou a zároveň nebezpečnou Brazílii. Paní Motani nás provedla nočním Riem i karnevalem, nádhernou přírodou Pantanalu a Amazonie. Děkujeme!

 

 

BŘEZNOVÉ AKCE

10.3.2017        Kino:  Nezkrocená Brazílie - z Ria za modrým papouškem, od 10:00, cena 50,-Kč

 

15.3.2017        Záhuňský čtyřboj (dopolední sportovní program pro žáky. Soutěží se ve čtyřech disciplínách   (přelézání žebřin, švihadla, člunkový běh a skok snožmo)

 

27.3.2017        Návštěva knihovny