VIII. B. . . .Mgr. Kamila Adamčíková

 

Návštěva přehlídky technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

 4.duben 2019

Žáci 8. ročníku se začínají rozhodovat o svém budoucím povolání. Každoročně proto s žáky navštěvujeme přehlídku technických profesí a řemesel v Kopřivnici. Letos se uskutečnil již její čtrnáctý ročník. Žákům bylo představeno téměř 20 profesí jako tesař, truhlář, zedník, instalatér, zámečník, obráběč kovů, nástrojář, mechanik seřizovač (CNC), automechanik, autoelektrikář a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době na trhu práce nedostatek těchto profesí, je jejich studium často  podporováno krajskými stipendii. Jednotlivé profese návštěvníkům přiblížili vyučující a současní žáci daných oborů. Zároveň se zde představilo mnoho významných firem z regionu, které pro žáky připravily řadu aktivit. Cílem této akce bylo žákům technické učební i maturitní obory přiblížit a zatraktivnit. Doufám, že si někteří žáci vyberou tyto obory pro studium na střední škole.

 

 

Exkurze do firem HYUNDAI, MARLENKA a pivovaru RADEGAST

Žáci se 12. března zúčastnili exkurze do firem MARLENKA, HYUNDAI a pivovaru RADEGAST u Frýdku – Místku. Exkurze proběhla v rámci předmětu Svět práce – volba povolání a jejím cílem bylo žáky blíže seznámit s prací ve strojírenském a potravinářském průmyslu.
Nejdříve navštívili firmu HYUNDAI. Tady žáci na úvod zhlédli krátký film, který je seznámil se základními informacemi o této firmě. Pak nasedli do návštěvnického vláčku, který je za výkladu průvodce provezl halami lisovny, svařovny, převodovkárny a finální montáže. Žáky zaujalo především množství robotů, kterých zde pracuje více než tři sta, a neuvěřitelná čistotave výrobních halách.
V návštěvnickém centru firmy MARLENKA  čekalo žáky sladké překvapení. Během úvodního filmu a výkladu o vzniku a budování firmy mohli ochutnávat jednotlivé výrobky z medu, kterých byl pro každého připraven celý talíř. Následovala prohlídka výroby, která byla zmodernizována a probíhá především strojově. Ručně se vyrábějí jen dorty na objednávku. Závěrem si mohli žáci nakoupit ve firemní prodejně.
V pivovaru RADEGAST se žáci seznámili s historií pivovaru a potom s procesem výroby piva.
Prohlédli si moderní výrobní prostory například varnu nebo stáčírnu s kapacitou 50 000 lahví za hodinu. Součástí exkurze bývá i degustace piva, na kterou si ale musí žáci ještě pár let počkat.
Zdálo se, že všichni byli s exkurzí velmi spokojeni.

 

Zimní sportovní den

Naše škola pořádá každý rok zimní sportovní den. Letos proběhl 19. března. Žáci si mohli vybrat, které sportovní aktivitě se budou v tento den věnovat. Žákům 8. ročníku bylo nabídnuto sjezdové lyžování, bruslení a turistika.
Lyžování ve Velkých Karlovicích si zvolila tři děvčata, dva chlapci šli bruslit a ostatní si vybrali turistiku. Tito žáci nejprve vyjeli lanovkou na Pustevny a potom se vydali po hřebenu na Radhošť. Zpátky sešli pěšky do Ráztoky.
Počasí nám přálo, byl nádherný slunečný den, takže si všichni sportovní den pěkně užili.

 

 

 

Florbalový turnaj

Chlapci naší třídy zorganizovali pro žáky 2. stupně školní turnaj ve florbale. Turnaj proběhl v pátek před vánočními prázdninami. Zúčastnilo se ho celkem 8 družstev, které soutěžily ve dvou kategoriích. Naše třída se taky zúčastnila a obsadila 3. místo. Hoši zvládli organizaci velmi dobře, patří jim poděkování, zejména pak hlavním organizátorům Marku Strnadlovi a Jakubu Zemanovi.

 

Den otevřených dveří

V sobotu 8. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníků bylo mnoho a program velmi chválili.Děkujeme všem žákům, kteří při této akci aktivně pomáhali.

 

Setkání se zástupci SŠ

Žáky osmého a devátého ročníku čeká důležité rozhodnutí. Musí si vybrat střední školu, na které budou po ukončení základní školy pokračovat ve studiu. Abychom jim jejich rozhodování ulehčili, pořádáme  každý rok v naší škole „Setkání zástupců středních škol s žáky osmého a devátého ročníku a jejich rodiči “. Letos tato akce proběhla 6. listopadu a zúčastnili se jí zástupci 15-ti středních škol z blízkého okolí: Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Nového Jičína, Kopřivnice, Oder, Frýdku–Místku a Frenštátu pod Radhoštěm. Pozvaní zástupci své školy nejprve krátce odprezentovali, následně se mohli zájemci z řad rodičů a žáků zeptat zástupců jednotlivých škol na bližší podrobnosti. Rodiče a žáci se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací, například, které studijní a učební obory jsou podporovány stipendii Moravskoslezského a Zlínského kraje, které školy spolupracují s firmami poskytujícími studentům motivační a jiné příspěvky, jaké školy umožňují svým studentům získat zdarma řidičský nebo svářečský průkaz, dále informace o podmínkách přijetí, uplatnění absolventů v praxi apod. Doufáme, že pro žáky a rodiče, kteří se zúčastnili ve velkém počtu, byla akce přínosem a žákům pomůže správně vybrat jejich budoucí povolání.
 

 

Exkurze do firmy Continental

V rámci předmětu "Svět práce - volba povolání" se žáci dne 26. října zúčastnili exkurze do firmy CONTINENTAL ve Frenštátě p. R. Žáci zhlédli nejprve krátký film o historii a činnosti firmy. Dozvěděli se řadu informací, například, kdy a jak firma vznikla, ve kterých státech má své další závody, kolik má zaměstnanců a co vlastně vyrábí. Potom byli žáci provedeni výrobou, která je ve Frenštátě zaměřena na automobilovou elektroniku: klíče na dálkové ovládání dveří, sedadlové systémy, řídicí jednotky, senzory a jiné. Výroba používá moderní technologie a je ve velké míře automatizována. Po prohlídce se žáci mohli zeptat na doplňující informace, byly jim položeny kontrolní otázky a za správné odpovědi získali malou odměnu. 

 

Přehlídka dravých ptáků

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhla na školním hřišti ukázka dravých ptáků, kterou předvedla společnost SEIFEROS. Žáci se seznámili s historií sokolnictví, naučili se dravé ptáky poznávat a dozvěděli se o nich mnoho zajímavostí. Na závěr shlédli ukázky letů některých dravců.

 

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří - Jaro ve škole, který proběhne v úterý 28. března od 8 do 16 hodin. Dopoledne můžete vstoupit do vyučování v jednotlivých třídách, odpoledne si pak můžete prohlédnout činnosti v odborných učebnách a zájmových kroužcích nebo navštívit pracovní dílnu s velikonočním tvořením.
Těšíme se na Vaši účast.
K. Adamčíková

 

Záhuňský čtyřboj

15.března proběhla v tělocvičnách naší školy sportovní soutěž tříd. Každá třída sestavila 10- členné družstvo (5 chlapců a 5 dívek). Soutěžilo se v těchto disciplínách: šplh, skoky přes švihadlo, člunkový běh a trojskok z místa. Všichni soutěžící se snažili vydat ze sebe maximum. Nejlepší výkony měl Radek David, který také zvítězil ve své kategorii mezi jednotlivci.

V lednu a únoru proběhla školní kola olympiád a soutěží z různých předmětů. Do okresního kola postoupili z naší třídy žáci Benjamín Sufner - v zeměpisné olympiádě a Robert Sobek v olympiádě z anglického jazyka. Robert zde obsadil krásné 2. místo, za které mu byla udělena pochvala ředitele školy. Blahopřejeme!

 

Nicholas Winton: Síla lidskosti

Ve středu 23.11.2016 jdeme do kina na dějepisnou přednášku "Nicholas Winton-Síla lidskosti". Vstupné je 40 Kč. Odchod je v 10:45 hod. ze školy, návrat kolem 13. hod.

 

Návštěva planetária v Ostravě-Porubě

Dne 25.10.2016 navštívili žáci VI.B společně s žáky V.A nově zrekonstruované planetárium v Ostravě-Porubě. Nejprve zhlédli v sále planetária pořad Astronaut, který informoval žáky o tom, co všechno musí člověk udělat, aby se stal astronautem. V pořadu se dozvěděli, jak probíhá příprava astronautů pro práci na kosmických stanicích, byl jim vysvětlen stav beztíže a jeho vliv na lidské tělo, byli seznámeni s nebezpečím, které může astronauty ve vesmíru potkat. Součástí pořadu byla i živě moderovaná část, kdy žáci viděli aktuální hvězdnou oblohu, pohyb Slunce po obloze během roku, zvířetníková souhvězdí a model sluneční soustavy. Po skončení pořadu si žáci společně s průvodcem prohlédli experimentárium. Tady jim byla ukázána a objasněna řada přírodních jevů. Viděli například, jak vzniká vlna tsunami nebo tornádo, pozorovali barvy duhy a mohli si zkusit, do jaké výšky by vyskočili na Měsíci. Na závěr bylo naplánováno pozorování Slunce dalekohledem, ke kterému vzhledem k nepříznivému počasí nedošlo. Tak snad se to žákům podaří při další exkurzi, která je plánována v 9. ročníku.

K. Adamčíková

 

Adaptační kurz

Vzhledem k tomu, že kolektiv třídy VI.B je nový, tvoří jej žáci z Tiché, Trojanovic a Frenštátu, byl pro tuto třídu zorganizován kurz za účelem adaptace na nový třídní kolektiv. Kurz proběhl 15. a 16. 9. na Liščím mlýně v Trojanovicích. Náplní kurzu byly různé hry a soutěže, které měly vést nejen k seznámení a vzájemnému poznání s novými spolužáky, ale také ke spolupráci a komunikaci ve třídě. Pogram zajistila paní učitelka J. Skřečková (školní metodička prevence), pan T. Velička (ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě) a třídní učitelka K. Adamčíková. Druhý den byl na programu výšlap na Velký Javorník. Tady si žáci prověřili svou fyzickou zdatnost, pevnou vůli a ctižádost. Někteří si sáhli na dno svých sil, ostatní je ale povzbuzovali, takže nakonec na vrchol vyšli úplně všichni. Odměnou jim byl nádherný pohled z rozhledny na ostatní vrcholy Beskyd. Žáci hodnotili kurz velmi kladně a učitelé byli s jeho průběhem také spokojeni.

K. Adamčíková

 

  

 

 

   

 

Adaptační pobyt - 15. - 16. září 2016 - Liščí mlýn

pokyny k adaptačnímu programu