Náš tým

V mateřské škole Dolní pracuje celkem 15 zaměstnanců. Vaše děti vzdělává tým šesti plně kavalifikovaných učitelek a tři asistentky pedagoga. Mateřská škola má vlastní kuchyň. O chod kuchyně se stará vedoucí školní jídelny. Jídlo připravuje vedoucí kuchařka a jedna pomocná kuchařka. O pořádek a údržbu mateřské školy pečuje školníce a uklízečka.