Programy a projekty

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - FINANCOVÁNO MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM 

PROJEKT "LAPAČ DOBRÝCH SKUTKŮ"

Symboly kraje | Moravskoslezský kraj |

Uznatelné náklady v maximální výši 80% na realizaci projektu  71 800,-

Povinná spoluúčast hrazena příspěvkem Města Frenštát pod Radhoštěm v celkové výši 18 200,-

Šablony III.

 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020942 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků podpora rozvojových aktivit.

  Šablony II.

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktivity projektu: Školní asistent - personální podpora MŠ, Projektový den ve výuce, Osobnostně sociální rozvoj - další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přírodní zahrada "Tajemství přírodních živlů" 2019

Cílem projektového záměru je přeměna a vybudování exteriéru mateřské školy na „Zahradu v přírodním stylu“ s potenciálem nové výukové platformy. Prostředí obohacené o reálné enviromentální edukační podněty bude rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost dětí a dalších  sociálních partnerů MŠ k řešení problémů péče o přírodu a utvářet jejich ekologicky příznivé hodnotové orientace kladoucí důraz na střídmost a nekonzumní kvality lidského života.

 

 Celkové náklady projektu: 676 676,- Přidělená dotace: 500 000,-