Sluníčko

Videa třídy Sluníčko - vzpomínáme:

Třídní vzdělávací program 2023-2024

"Kouzelná krabička" 

Vzdělávání ve třídě probíhá prostřednictvím nabídky činností v centrech aktivit

V ranním kruhu se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit. Námětová centra umožňují dětem rozvíjet různé druhy inteligencí. Děti se samostatně rozdělují do center podle aktuálního zájmu. Obvykle v každém centru pracuje 2-6 dětí. Činnosti, které jsou pro děti připravené, se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jednou se základních forem práce v TVP je integrované učení hrou a činnostmi. 

DÍLNA                                              MANIPULACE

                                  

KOSTKY                                                           HUDBA

 

DOMÁCNOST 

                

ATELIÉR                                                                                  POKUSY - OBJEVY

KNIHY A PÍSMENA

 DRAMATIZACE

Rozvíjíme digitální kompetence dětí 

Oslavy narozenin - radostná událost pro všechny děti

Narozeniny a oslavy děti přirozeně baví. Narozeninová oslava v MŠ je výjimečnou příležitostí k rozvoji osobnosti dítěte. Díky oslavě může každé dítě prožít svou osobitou hodnotu ve společenství vrstevníků.  Děti se prostřednictvím oslav učí orientovat v rozmanitých životních rolích, osvojují si základní principy žádoucího chování při slavnostních příležitostech. Přirozenou formou rozvíjí vztahy s kamarády, učí se, jak navazovat, udržovat a rozvíjet přátelství. Na své narozeniny se každý malý oslavenec těší. V naší MŠ se snažíme, aby děti prožily svůj narozeninový den radostně a šťastně. V ranním kruhu tancujeme, zpíváme, hrajeme hry na přání oslavence. V centrech aktivit děti dle své volby malují obrázky s přáníčkem, vyrábí květinku, připravují hostinu z přinesených dobrot, navlékají korále, oslavenec si vyrábí indiánskou čelenku apod. Na závěr oslavenci popřejeme a z narozeninového pytle se vytahuje překvapení v podobě dárku.

Učíme se pěstovat rostliny ve zvýšeném záhonu