Aktivity

Doplňkové akce ve spolupráci s rodiči během školního roku

Mikulášská nadílka, Vánoční besídka s programem, Maškarní karneval, Besídka ke Dni matek, Den otevřených dveří, školní výlet do ZOO, Cesta za pokladem na jízdárnu – ke Dni dětí, ukázka Barevná angličtina

  • Pěvecký sbor „Mateřídouška“ byl založen v roce 1982. Ve  sborečku   bývá  každý rok zapsáno 45-50  dětí z mateřské školy, které se scházejí 1x týdně i častěji a osvojují si základy hudebně pohybové výchovy.  Písničky, které  se  učí, si i samy doprovázejí na dětské hudební nástroje. Za dobu své existence absolvoval sboreček více než 170 vystoupení, bylo v něm zapsáno  bez mála  2.000 dětí z Frenštátu p. R. a společně se naučily na 100 různých písniček. Pravidelně se svými vystoupeními zapojuje do kulturního dění města (např. Den města, Rozsvícení vánočního stromu, Vítání občánků…)
  • Barevná angličtina – „Hello children“ – „Ahoj děti“ – se ozývá v Třídách  2, 4, 5 a 6 mateřské školy. Děti se setkávají s anglickým jazykem formou písniček, her a říkadel… To všechno pod vedením speciálně proškolených učitelek mateřské školy.
  • Výtvarné činnosti jsou v každé třídě pro předškoláky s nadáním pro různé výtvarné techniky – výtvarné práce dětí reprezentují mateřskou školu na různých výstavách ve městě  během  roku  a  výtvarných soutěžích.
  • Předplavecký výcvik – pro předškoláky, pod vedením Plavecké školy Laguna.
  • Lyžování se sluníčkem – 5-denní výjezdový lyžařský kurz pro děti od 4 let ve SKI areálu Bílá.
  • Zumba Kids – 1x týdně Zumba cvičení upravené pro děti – s profesionální lektorkou
  • Věda nás baví - odpolední kroužek pro děti pod vedením odborného lektora
  • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - pohybové aktivity pro děti