Třída 5

 ŽABKY

                  

 O vaše děti se strají:       vedoucí učitelka MŠ: Pavla Keislerová

                                                           učitelky: Hana Němcová

                                                                         Kamila Šimíčková

                                          asistent pedagoga: Michaela Michnová

O úklid se stará:                Lenka Mynářová 

Telefonní číslo:      595 532 688    

Kalendář akcí: 

7. června     Hasiči v MŠ     

13 června    Divadlo Barborka v MŠ  "Kouzelný kolotoč pohádek"    vstupné: 45,-Kč

14. června   Návštěva muzea   "Jak se dělá Radegast"    vstupné: 30,-Kč     začátek: 9:30


Třída je umístěna v přízemí budovy MŠ. Do Třídy 5 dochází 23 dětí. Celý interiér je nově vybaven moderním dětským nábytkem, hračkami a stavebnicemi. V činnostech využíváme dostupný didaktický materiál, knihy a encyklopedie, notebook, který můžeme připojit na televizi a využívat k práci s interaktivními programy.

Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte, připravujeme dítě na začlenění do skutečného života. Snažíme se dětem vytvářet příjemné a stimulující prostředí.

Vzdělávací činnosti vychází z přímých zážitků dítěte, ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Naše aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. S dětmi navštěvujeme knihovnu, muzeum, divadelní představení. Rodiče jsou seznámeni na nástěnce v šatně s  tematickým obsahem TVP, básněmi, písničkami.

Učitelky s rodiči vzájemně hovoří o dětech, jejich konkrétních potřebách, prospívání a  úrovni vzdělání.  Domlouvají se s nimi na  společném postupu při výchově a vzdělání. Rodiče mají možnost podívat se na práce dětí ve třídě. Mohou si prohlédnout fotografie svých dětí z různých činností v MŠ na webových  stránkách.

odkaz na fotografie: http://5zabky.rajce.idnes.cz/

Třídní celoroční projekt: "Dobrodružství žabky Gabky"

Třídní básnička:                                                   

ŽABKA GABKA                                                     

Malá žabka Gabka, do školky si skákla.                                                         Budem kreslit, zpívat, hrát, a o všem si povídat.            Rozhlédla se, pozdravila, na všechny se usmívala.                                       S žabičkou se učíme, vše, co ještě nevíme.                  Bude s námi celý rok, držet pěkně svižně  krok.                                           Tak teď, žabko, pozor dej, s námi rokem proskákej.

Třídní písnička:

ŽABKA A KYTARA

    Celoroční aktivity

  • BAREVNÁ ANGLIČTINA

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - četba pohádkových knih

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA