Kontakty

Vedoucí učitelka: Pavla Keislerová                                                                      Třída 1    595 532 682

Telefon mateřské školy - vedoucí učitelka: 595 532 685                                    Třída 2   595 532 683

email: msskolska@skolafren.cz                                                                           Třída 3   595 532 684

Vedoucí školní jídelny: Anna Němcová                                                                 Třída 4   595 532 687

Telefon školní jídelny: 595 532 686                                                                     Třída 5   595 532 688

email: sjskolska@skolafren.cz                                                                              Třída 6   595 532 689

                                                                                                                               Třída 7   595 532 694