Aktuality

VÝUKA PLAVÁNÍ

Během školního roku 2018/2019 se uskuteční pro předškolní děti výuka plavání.                                                              Předškoláci jsou rozdělěni do skupin podle Tříd. Výuka plavání nyní probíhá pro předškoláky Třídy 4 a 5. Dítě potřebuje batoh a v něm  PLAVKY, RUČNÍK, ČEPICI – vše podepsané.

ZÁPIS DO MŠ 

Zápis dětí do MŠ proběhne 2. a 3. května od 10:00-15:00h.                Žádost o přijetí dítěte

                                                                                                               Dodatek k žádosti

                                                                                                               Směrnice k přijímání dětí 

15. 5.nahlížení do spisů – tuto možnost mají rodiče nepřijatých dětí k 1.9.2019                                                                                                                          (po písemném uvědomění a telefonické domluvě s vedoucí učitelkou)

30. 5. -  zveřejnění výsledků zápisu do MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 Aktuální info zde: PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

 

SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA - VYSTOUPENÍ

14.5. - Den rodiny -  DDM Astra - 15:15

23. 5. - Domov důchodců Příbor – dočasně v internátu Gymnázia - 10:00

 

ZUMBA

15.5. - 9. lekce ve 2.pololetí

22. 5. - 10. lekce ve 2.pololetí

29. 5. - 11. lekce ve 2.pololetí

Lekce probíhají ve Třídě 1, od 15:00 do 15:45

 

Provozní řád dětského hřiště         Bezpečnostní upozornění         Organizace dne v MŠ        Co patří do MŠ

Zajímavé odkazy:     Tolerantní výchova

                                  ... aneb jak to vypadá, když máme na všechno dost času...

                                  Malé děti se málo hýbají, proto chodí k zápisu s opožděným vývojem řeči