Pedagogové

Jednotlivé třídy a jejich paní učitelky

Třída 1   Renáta Kuřecová, Iveta Žlebčíková

Třída 2   Alena Hyklová, Jarmila Krhutová

Třída 3   Radana Geryková, Iva Habrnálová

Třída 4   Iva Bajánková, Mgr. Martina Kučerová

Třída 5   ved.učitelka MŠ Pavla Keislerová, Hana Němcová, Kamila Šimíčková, asistent pedagoga Michaela Michnová

Třída 6   Mgr. Martina Lipková, Mgr. Zuzana Ondřejková, asistent pedagoga Lenka Krpcová

Třída 7   Jana Jandová, Lenka Přibylová

Školní asistent Bc. Veronika Janíčková

 

1.  Bajánková Iva Třída 4  
2.  Geryková  Radana Třída 3  
3.  Habrnálová Iva Třída 3  
4.  Hyklová Alena Třída 2  
5.  Jandová Jana Třída 7  
6.  Keislerová Pavla - vedoucí učitelka MŠ Třída 5  
7.  Krhutová Jarmila Třída 2  
8.  Krpcová Lenka - asistent pedagoga Třída 6  
9.  Kučerová Martina, Mgr. Třída 4  
10.  Kuřecová Renáta Třída 1   
11.  Lipková Martina, Mgr.  Třída 6  
12.  Michnová Michaela - asistent pedagoga Třída 5   
13.  Němcová Hana Třída 5  
14.  Ondřejková Zuzana, Mgr. Třída 6   
15.  Přibylová Lenka Třída 7   
16.  Šimíčková Kamila Třída 5  
17.  Žlebčíková Iveta Třída 1