Třída 7

KOŤÁTKA 

                        

O vaše děti se starají:               učitelky:    Jana Jandová

                                                                   Lenka Krpcová

O úklid se stará:                        Jitka Bednárová

 Telefonní číslo:     595 532 694    

kalendář akcí:

 


Třída se nachází v přístavbě zrekonstruované mateřské školy. Do třídy 7 dochází 23 dětí od 2,5 do 7 let. Celá třída je nově a moderně vybavena.  Ve třídě je interaktivní tabule se spoustou zajímavých výukových programů, které je využívany při výchovně- výukových aktivitách i pro pohybovou výchovu a další rozvojové aktivity.

 Děti si vytvářejí vztah k vrstevníkům i k dospělým. Jsou vedeny k ztotožnění se se svou rolí ve společnosti vrstevníků a učí se novým věcem. Jejich individualita je respektovaná při výchovné práci. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zdravému sebevědomí, radosti a snaze uspět. Předškolní děti jsou připravovány k důležitému životnímu kroku – povinné školní docházce. 

odkaz na fotografie: http://7kotat.rajce.idnes.cz/

TŘÍDNÍ BÁSNIŠKA                                                          TŘÍDNÍ PÍSNIČKA

 Dobrý den, dobrý den,                                                       Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh.

 dneska máme krásný den.                                                 Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.

 Ručky máme na tleskání,                                                   Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda,

 nožky zase na dupání.                                                       zatleskej a zadupej, kamarádům ruku dej.

 Dobrý den, dobrý den,   

 dneska zlobit nebudem.                                                                                                        

CO SE UČÍME:

PODZIM              básničky:        Vítáme podzim                                  písničky:             Přiletěla vrána

                                                   Kaštánek                                                                     Pod naším okýnkem

                                                   Jenda sedí pod jabloní                                                Vlaštovičko, leť

   

ZIMA                    básničky:        Stopy                                            písničky:              Sněhové vločky

                                                   Vraní novina                                                             Vánoční zvoneček

                                                   Ptáček v zimě                                                           Chumelí se, chumelí

 

JARO                     básničky:       Sněženka nám vykvetla                písničky:              Včelka

                                                   Semínko                                                                     Na jaře

                                                   Děti šly na výlet                                                        Vosa v kvítí tancuje                                        

CELOROČNÍ AKTIVITY:

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEMčtení pohádkových knih
  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA

ZAJÍMAVOSTI

Školkova pravidla pro rodiče

Rodičovské jedenáctero

... aneb jak to vypadá, když máme na všechno dost času...

Malé děti se málo hýbají, proto chodí k zápisu s opožděným vývojem řeči