Třída 6

OVEČKY

        

O  vaše ovečky se starají:   učitelky:        Mgr. Zuzana Ondřejková  

                                                                  Petra Přečková    

O úklid se stará:                                       Petra Kiktová

Telefonní číslo:                            595 532 689

 

Kalendář akcí:

 23. listopadu návštěva knihovny "Lidské tělo" 10:00 h


Naše třída Oveček se nachází v přízemí nově zrekonstruované části MŠ. Můžeme se tak chlubit novým, moderním vybavením, jako je např.námi hojně využívaná interaktivní tabule se spoustou zajímavých výukových programů, ale také bohatým zázemím pro pohybovou výchovu, množstvím různých výukových materiálů, pomůcek, hraček a stavebnic nebo v neposlední řadě novým dětským nábytkem. 

Letos třídu navštěvuje 21 dětí od 2,5 do 7 let, se kterými pracujeme, hrajeme si, učíme se a objevujeme svět podle vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“. Děti láskyplnně vedeme k samostatnosti, zdravému sebevědomí, vzájemné spolupráci a respektu k druhým, ke všemu živému a k péči o životní prostředí. Klademe důraz na třídění odpadu, ekologickou výchovu a co nejčastější pobyt na čerstvém vzduchu nejenom na školní zahradě, ale i při poznávacích výletech do okolí. Během celého roku připravujeme nejrůznější akce, navštěvujeme pravidelně městskou knihovnu a místní muzeum s tematickými edukačními programy a účastníme se divadelních, hudebních a filmových představení. O všech těchto událostech jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatně a na webových stránkách.

Tady najdete spoustu fotek z našeho školkování: logo Facebooku Ovečky MŠ Školská 

                                                                         

Ovečkový pozdrav                                   Náš pozdrav v kroužku:                        Ranní cvičení- pozdrav slunci:

My jsme malé ovečky,                              Dobrý den, slunce,                                 Ukaž dlaně sluníčku

veselé jsme dětičky,                                 dobrý den nebe,                                    Pak je přilož k srdíčku

hrajeme si, malujeme,                              dobrý den, kameny,                               Vystřel šíp až do mraků

zpíváme a tancujeme.                               a rostliny a stromy.                                Voda padá z oblaků               

Všichni se tu máme rádi,                           Dobrý den zvířátka ušatý,                       Voda hladí naši zem

a proto jsme kamarádi.                             beránci rohatý,                                      Pára stoupá jako sen

Scházíme s ekaždý den,                            a ptáci, co v povětří létáte,                      Páru vítr rozhání

pěkný den si popřejem.                             a ryby, co ve vodách plavete,                  Chyť ji lehce do dlaní

                                                                a děláte malé vlny,                                  Udělej z ní malý míč

                                                                a velké vlny.                                            Foukni do něj -a je pryč!

                                                                 Dobrý den, dobrý den,   

                                                                dneska si to užijem!     

Měsíční témata třídy:

ZÁŘÍ: „Vítáme vás ve školce“                                  ÚNOR: „Objevujeme svět kolem nás“      

ŘÍJEN: „Sklízíme plody podzimu“                           BŘEZEN: "Jak se rodí jaro"

LISTOPAD: “Když padá listí“                                   DUBEN: "Moje zvířátko - kde má domov"

PROSINEC: „Těšíme se na Ježíška“                          KVĚTEN: "Když všechno kvete"

LEDEN: „Paní zima jede“                                        ČERVEN: "Co už umím"

 

Celoroční aktivity:

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - četba pohádkových knih 

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA 

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY - SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
  • ŠACHY
  • VĚDA NÁS BAVÍ