Správní zaměstnanci

Kdo se stará o chod a úklid mateřské školy?

p. Lenka Mynářová – školnice
p. Jitka Bednárová, Veronika Fluksová, Petra Kiktová, Irena Frnková
p. J. Kocián- údržbář

 

Kdo se stará o školní jídelnu a kdo vaří?

p. Anna Němcová – vedoucí školní jídelny
p. Monika Patalová, Danuše Chromčáková, Zdeňka Tobiášová, Věra Mazochová