O nás

C H A R A K T E R I S T I K A     M A T E Ř S K É    Š K O L Y

Mateřská škola se 51 letou tradicí prodělala za dobu svého působení řadu změn. Tou nejzásadnější je díky dotaci z  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko během let 2008 – 2010 velký projekt – rekonstrukce a přístavba mateřské školy. Původní budova slouží svému účelu po modernizaci již od 1. září 2009 a slavnostní otevření přístavby, dokončené v červnu roku 2010, se uskutečnilo v úterý 24. srpna 2010. Naplnil se tak hlavní cíl akce, jímž bylo navýšení kapacity MŠ o 50 dětí na nynější kapacitu 190 dětí v sedmi třídách. Kompletní rekonstrukcí prošla i přilehlá zahrada.

Informační systém – označení tříd mateřské školy (číslice a obrázky zvířátek) vytvořil ilustrátor dětských knih žijící ve Frenštátě pod Radhoštěm Adolf Dudek. Je i ilustrátorem omalovánky, kterou dostávají děti na přivítanou v mateřské škole. Autorkou textů v omalovánce je učitelka Třídy 1 Iveta Žlebčíková. Na rozloučenou s mateřskou školou dostanou školáci pamětní list, který také ilustroval Adolf Dudek a knihu z jeho široké tvorby, kterou dětem při autogramiádě v mateřské škole podepíše.

MŠ má svou moderně vybavenou školní kuchyň, ve které se denně připravuje strava pro všechny děti podle receptur školního stravování.

MŠ má svou vlastní moderně vybavenou prádelnu.