Třída 4

ŽIRAFY

               

O vaše děti se starají:       Učitelky:         Bajánková Iva

                                                                 Mgr. Kučerová Martina

O úklid se stará:               Irena Frnková

                               

Telefonní číslo:    595 532 687    

Kalendář akcí:  

1. června návštěva knihovny  „Den dětí + karneval“  10:00

12.června divadlo Barborka v MŠ Do pohádky za zvířátky Vstupné: 50,-

14. června Rozloučení se školáky v MŠ - A. Dudek  

22.června divadlo v ZŠ Tyršova „O královském šotkovi“- začátek v 9:50, předškoláci – kteří odcházejí do školy


Třída je umístěna v přízemí budovy MŠ. Do Třídy 4 dochází 27 dětí. Celý interiér je nově vybaven moderním dětským nábytkem, hračkami a stavebnicemi. V činnostech využíváme dostupný didaktický materiál, knihy a encyklopedie, notebook, který můžeme připojit na televizi a využívat k práci s interaktivními programy.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu „ Objevujeme svět“, který je z pozice dětí záhadný, proměnlivý, nesrozumitelný, tajemný a žádoucí. Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte, připravujeme dítě na začlenění do skutečného života. Snažíme se dětem vytvářet příjemné a stimulující prostředí.

Vzdělávací činnosti vychází z přímých zážitků dítěte, ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Naše aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. S dětmi navštěvujeme knihovnu, muzeum, divadelní představení. Rodiče jsou seznámeni na nástěnce v šatně s  tematickým obsahem TVP, básněmi, písničkami.

Učitelky s rodiči vzájemně hovoří o dětech, jejich konkrétních potřebách, prospívání a  úrovni vzdělání.  Domlouvají se s nimi na  společném postupu při výchově a vzdělání. Rodiče mají možnost podívat se na práce dětí ve třídě. Mohou si prohlédnout fotografie svých dětí z různých činností v MŠ na webových  stránkách.

 Odkaz na fotografie:  http://4zirafy.rajce.idnes.cz/

Třídní básnička    ŽIRAFA 

ŽIRAFA MÁ DLOUHÝ KRK,
PROTO CHODÍ ZPŘÍMA.
KDYŽ JE HODNĚ UNAVENÁ,
TAK VE STOJE DŘÍMÁ.
OKUSUJE LISTY STROMŮ,
S PLNÝM BŘÍŠKEM JDE PAK DOMŮ.

Celoroční aktivity

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – četba pohádkových knih

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA

  • BAREVNÁ ANGLIČTINA

  • ZUMBA
  • VĚDA NÁS BAVÍ