Třída 4

ŽIRAFY

               

O vaše děti se starají:       Učitelky:         Bajánková Iva

                                                                 Mgr. Kučerová Martina

O úklid se stará:               Jozefína Rečková 

                               

Telefonní číslo:    595 532 687    

Kalendář akcí: 

1. června     Den dětí s karnevalem

7. června     Hasiči v MŠ   

8. června     Výstava Igráček    vstupné 20,-Kč 

10. června   Návštěva knihovny  "Těšíme se na prázdniny"    začátek: 10:00

13 června    Divadlo Barborka v MŠ  "Kouzelný kolotoč pohádek"    vstupné: 45,-Kč

15. června   Školní výlet  Bílá    "Ať žijí pohádky"        cena: 300,-Kč    Odjezd: 6:45    Návrat do MŠ: cca 11:30


Třída je umístěna v přízemí budovy MŠ. Do Třídy 4 dochází 26 dětí. Celý interiér je nově vybaven moderním dětským nábytkem, hračkami a stavebnicemi. V činnostech využíváme dostupný didaktický materiál, knihy a encyklopedie, notebook, který můžeme připojit na televizi a využívat k práci s interaktivními programy.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu „ Objevujeme svět“, který je z pozice dětí záhadný, proměnlivý, nesrozumitelný, tajemný a žádoucí. Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte, připravujeme dítě na začlenění do skutečného života. Snažíme se dětem vytvářet příjemné a stimulující prostředí.

Vzdělávací činnosti vychází z přímých zážitků dítěte, ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Naše aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. S dětmi navštěvujeme knihovnu, muzeum, divadelní představení. Rodiče jsou seznámeni na nástěnce v šatně s  tematickým obsahem TVP, básněmi, písničkami.

Učitelky s rodiči vzájemně hovoří o dětech, jejich konkrétních potřebách, prospívání a  úrovni vzdělání.  Domlouvají se s nimi na  společném postupu při výchově a vzdělání. Rodiče mají možnost podívat se na práce dětí ve třídě. Mohou si prohlédnout fotografie svých dětí z různých činností v MŠ na webových  stránkách.

 Odkaz na fotografie:  http://4zirafy.rajce.idnes.cz/

Třídní básnička    ŽIRAFA 

ŽIRAFA MÁ DLOUHÝ KRK,
PROTO CHODÍ ZPŘÍMA.
KDYŽ JE HODNĚ UNAVENÁ,
TAK VE STOJE DŘÍMÁ.
OKUSUJE LISTY STROMŮ,
S PLNÝM BŘÍŠKEM JDE PAK DOMŮ.

Celoroční aktivity

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – četba pohádkových knih

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA

  • BAREVNÁ ANGLIČTINA - denně probíhá pro přihlášené děti 15 – 20 minut