Kontakty

Ředitel školy: Ing. Lukáš Machálka, MBA tel: 595 532 671 reditel@skolafren.cz
Hospodář: Jana Porubová tel.: 595 532 675 ekonom@skolafren.cz
Zástupkyně ŘŠ pro předškolní vzděl. Pavla Keislerová tel.: 595 532 685 msskolska@skolafren.cz
Vedoucí školní jídelny: Anna Němcová tel.: 595 532 686 sjskolska@skolafren.cz

 OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - zavolejte do třídy MŠ:

Třída 1    595 532 682

Třída 2   595 532 683

Třída 3   595 532 684

Třída 4   595 532 687

Třída 5   595 532 688

Třída 6   595 532 689

Třída 7   595 532 694