Třída 1

 

MOTÝLCI                     

             

O vaše děti se starají:         učitelky:      Mgr. Martina Lipková

                                                                 Iveta Žlebčíková

                          asistent pedagoga:         Jitka Dobiášová, DiS.

O úklid se stará:                 Veronika Fluksová

Telefonní číslo:     595 532 685   

Kalendář akcí:

 


Třída se nachází v původní budově MŠ v 1. patře. V letošním školním roce dochází do třídy Motýlků 27 dětí ve věku od 3 do 6 let. Třída je po celkové rekonstrukci z roku 2009. Je kompletně vybavena novým nábytkem. Součástí třídy je LCD televize a DVD přehrávač,výukové programy na notebooku. Navštěvujeme třídu s interaktivní tabulí.

Výtvarně nadaným dětem nabízíme speciální program - VÝTVARNÉ ČINNOSTI, který probíhá buď dopoledne (s ohledem na počasí) nebo v době odpočinku. Rodiče mají možnost shléhnout, co se děti během roku naučí, a to na VÁNOČNÍ BESÍDCE v prosinci a  BESÍDCE PRO MAMINKY  v květnu. Mají přístup do třídy, děti jim mohou ukázat výsledky své práce nejen v šatně, ale i v prostorách třídy či herny. Rodiče se mohou podílet na různých společenských akcích (BESÍDKY, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, TVOŘENÍ S RODIČI, VÁNOČNÍ POSEZENÍ S PRARODIČI, SPORTOVNÍ např. vycházky apod.).

Pro učení a vzdělávání mají děti k dispozici řadu pomůcek a naučných materiálů, které jim usnadňují a přibližují poznání a vědění. Pracujeme podle TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, který vychází z RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání. Rodiče mají k dispozici informace o tématech výchovné práce, písničkách, básničkách a všech akcích na nástěnkách v šatně.

odkaz na fotografie: http://1motylci.rajce.idnes.cz  

Třídní básnička                                                                              Třídní písnička

LETĚL MOTÝL Z BUKU, SEDL NA MOU RUKU.                                NAŠE ŠKOLKA, PĚKNÁ ŠKOLKA, RÁDI DO NÍ CHODÍME,

LETĚL MOTÝL Z VÝŠKY, SEDL DO MÉ KNÍŽKY.                              HEZKY SI V NÍ POHRAJEME A POTOM SE UČÍME.

LETĚL MOTÝL Z KEŘE, SEDL NA MÉ DVEŘE.                                  SLUNÍČKO NÁM PĚKNĚ SVÍTÍ DO TÉ NAŠI ŠKOLIČKY,

JEN SE POSAĎ, BUĎ MŮJ HOST,                                                      NAKUKUJE, USMÍVÁ SE NA KLUKY A HOLČIČKY.   

BUĎ TU SE MNOU PRO RADOST.                                                                                                     

Celoroční aktivity

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – četba pohádkových knih

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA