Třída 3

PEJSCI

                  

 

O vaše děti se starají:          učitelky:      Simona Fiurášková

                                                                Iva Habrnálová

O úklid se stará:                   Irena Frnková

                

Telefonní číslo:   595 532 684     

Kalendář akcí:

 


Naše třída se nachází v prvním patře zrekonstruované budovy MŠ.  Je vybavena dostatečným množstvím hraček, materiálů a pomůcek pro hru,výchovu i výuku vašich dětí. V letošním školním roce navštěvuje naši třídu 28 dětí (17 chlapců a 11 děvčat), předškoláků je 15, z toho 2 děti mají odročenou školní docházku. Ostatní děti jsou ve věku 3-5 let. V září jsme přivítali 2 sourozence ukrajinské národnosti.

Pracujeme podle výchovně vzdělávacího programu " Hrajeme si celý rok". Děti získávají první zkušenosti života v kolektivu, učí se tolerovat, akceptovat druhé a vzájemně spolupracovat. Program je také zaměřen na přípravu dětí do školy, rozvíjí samostatnost a sebevědomí. Rodiče mají k dispozici informace o tématech výchovné práce , nových básničkách, písničkách, hrách a všech akcích na nástěnkách v šatně.                                    

Třídní básnička  

DOBRÉ RÁNO, KRÁSNÝ DEN,

ZAČNEME HO S ÚSMĚVEM.

PUSTÍME SEM ČERSTVÝ VZDUCH, 

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH. 

STOUPNEME SI VEDLE SEBE,

POHLADÍŠ MĚ A JÁ TEBE.

ZA RUCE SE CHYTÍME, 

DOKOLEČKA CHODÍME,

JE FAJN, ŽE SE RÁDI MÁME,

NO A TEĎ SI ZAMÁVÁME.

 Třídní písnička         

                                                                                      

odkaz na fotografie: http://trojkapejsci.rajce.idnes.cz

 

Celoroční aktivity

  • SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

  • SBOREČEK MATEŘÍDOUŠKA

  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - četba pohádkových knih