Náš program

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“, který je vytvořen na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Probíhá ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 Organizace dne v MŠ                                   Co patří do MŠ