Omezení dopravy před ZŠ Záhuní

Před školou probíhají stavební úpravy na příjezdových komunikacích a parkovišti, které budou pokračovat i během září - října. Pro žáky školy bude od 1.9.2020 zpřístupněn vstup do školy ze zadní strany budovy (přes atrium od hřiště). Vchod od družiny bude zpřístupněn pro děti, které budou navštěvovat ranní družinu a pro žáky, kteří v této části budovy mají třídu ( 1.A, 1.B, 1.C, 2.B). V době, kdy budou probíhat stavební práce, nebude možné přijíždět ke vstupu do školy ani zde parkovat! Prosíme rodiče, aby z důvodu bezpečnosti, nevozili děti ke škole auty, ale doprovodili je pěšky. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, NEVSTUPUJTE NA STAVENIŠTĚ A NA MÍSTA, KDE JE ZÁKAZ VSTUPU.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10