Tonda Obal

 

Projekt "TONDA OBAL"

 

"Není náhodou, že 73% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal. Při vedení dětí ke třídění odpadu vnímáme školu a rodiče jako nejvýznamnější partnery. Společně můžeme vystavět základy k jejich odpovědnému chování v dalším životě."   

                         Informace ke vzdělávácímu programu na https://www.ucitele.tonda-obal.cz/.

 

Škola je dlouhodobým partnerem projektů společnosti EKO-KOM v rámci programu "Tonda Obal".

Od ledna 2020 byly aktivity školy v oblasti výchovy a vzdělávání zaměřené na EVVO dále rozšířeny. Firma EKO-KOM poskytla škole zdarma nádoby s návodným označením pro třídění odpadů pro rozmístění do všech tříd a provozních místností školy a škola zajistila dostatečnou kapacitu venkovních kontejnerů pro tříděný odpad.

 

Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku, proto ve škole třídíme všichni společně.