Školní prevence

 

Minimální preventivní program 2023/2024

Školní preventivní strategie pro šk. rok 2023/2024

Program proti šikanování 2023/2024

Preventivní aktivity 2023/2024

 

Mgr. Jitka Skřečková - školní metodik prevence a výchovný poradce

Kompetence:

Výchovné poradenství

 • Řešení výchovných problémů žáků
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů
 • Spolupráce s rodiči při řešení problémů
 • Jednání s rodiči – výchovné komise
 • Šetření šikany
 • Spolupráce s odborem sociální péče a OSPOD
 • Spolupráce s Policií ČR a městskou policií

Vývojové poruchy učení (VPU)

 • Evidence žáků s VPU – 1. i 2. stupeň
 • Zajištění vypracování a kontrola IVP
 • Zajištění SPP
 • Podávání návrhů na vyšetření žáků v PPP NJ
 • Spolupráce s PPP NJ
 • Kontrola práce SPP
 • IVP nadaných žáků a sportovců

Metodik prevence

 • Tvorba a zajištění preventivních programů
 • Evidence preventivních aktivit
 • Spolupráce s OMPA v NJ