Poradenství

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň a kariérní poradenství

Mgr. Kamila Adamčíková

úterý      11.00 - 11.30 hodin

čtvrtek    14:30 – 15:30 hodin

vychporadce@skolafren.cz

 

Výchovná poradkyně pro 1.stupeň a školní metodička prevence

Mgr. Jitka Skřečková

úterý         9.00  -  9.30 hodin

čtvrtek     13:00 – 14:00 hodin

preventista@skolafren.cz

 

Další konzultace dle domluvy:

telefon: 595 532 670, 595 532 673