Kariérní poradenství

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro šk. r. 2022/2023

 

Mgr. Kamila Adamčíková - výchovný poradce

Konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00 hod., čtvrtek 7:00 - 7:45 hodin

Kompetence:

Výchovné poradenství

 • Řešení výchovných problémů žáků
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů

 • Spolupráce s rodiči při řešení problémů
 • Jednání s rodiči – výchovné komise
 • Šetření šikany
 • Spolupráce s odborem sociální péče a OSPOD
 • Spolupráce s Policií ČR a městskou policií

Kariérní poradenství

 • Spolupráce s tříd.učiteli 9.ročníků
 • Informace žáků o nabídkách SŠ
 • Zajištění brožur a letáků
 • Organizace setkání rodičů se zástupci SŠ
 • Spolupráce s rodiči
 • Rozdávání a kontrola přihlášek na SŠ
 • Evidence žáků přijatých na SŠ
 • Zajištění besed na Úřadu práce
 • Vydávání Zápisových lístků vycházejícím žákům
 • Pomoc při odvolacích řízeních