Digitalizace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

2024

Digitalizujeme školu

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi na prevenci digitální propasti.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

2023

Digitalizujeme školu

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Projekt je financován z fondu Evropské unie –financováno Evropskou unií – NEXT GENERATION EU.

Naše škola se do projektu zapojila v kalendářním roce 2022, kdy jí byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 254 800 Kč (160 800 Kč pro MŠ na digitální vybavení a 94 000 Kč pro ZŠ na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky).

V rámci této neinvestiční dotace byly pořízeny tyto digitální učební pomůcky:

-          Digitální mikroskopy

-          Tablety

-          Počítače

-          Přenosné reproduktory

-          Notebooky

-          Tablety