Veselá škola

 

 O projektu Veselá škola

Veselá škola je určena všem dětem a jejich rodičům, kteří se v příštím roce chystají k zápisu. Pro ně je 1x měsíčně připraveno hravé odpoledne, kde si děti rozvíjejí své rozumové a sociální dovednosti. Práce s dětmi v rámci ,,Veselé školy“ je zaměřena především na adaptaci dětí na školní prostředí, na procvičování zrakového a sluchového vnímání, rytmizaci, pozornost, matematické představy, správné držení tužky a cvičení jemné motoriky, logopedické chvilky. Rodiče mohou své děti pozorovat při práci, poradit se s učitelkami, co je třeba docvičit než půjdou do školy a prožít s nimi pěkné odpoledne. V rámci Veselé školy pořádáme Zápis nanečisto, kdy si děti zkusí, co je čeká u opravdového zápisu. Ve VESELÉ ŠKOLE se scházíme každé první úterý v měsíci v době od 15.30 do 16.15 hod. na ZŠ Záhuní. Pro děti je přítomnost ve škole velkým přínosem, neboť nepřichází v září do neznámého prostředí a tak se  lépe adaptují na nový režim. 

Aktuální informace ZDE