Ovoce do škol

Projekt pro školy, jehož cílem je zvýšit zájem dětí o spotřebu ovoce a zeleniny je od letošního školního roku sloučen s projektem Mléko do škol. Projekt, do kterého je zapojena i naše škola, nese název ,,Školní projekt“ a je rozšířen i na 2. stupeň.

Žákům je bezplatně 2x v měsíci dodáváno čerstvé ovoce nebo zelenina, ovocné nebo zeleninové šťávy a neochucené mléčné výrobky. Cílem projektu je zvýšit spotřebu ovoce, zeleniny a mléčných výrobků v dětském jídelníčku, podpořit tak zájem o zdravou stravu a zdravé stravování. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci naší školy od 1. až po 9. ročník. Ovoce a mléčné výrobky  do naší školy dodává firma Ovocentrum a závozní den pro naši školu je čtvrtek. Dny, kdy děti dostanou ovoce a mléčný výrobek jsou vyznačeny na webových stránkách školy v kalendáři.

 

Mgr. Radmila Matušová

zástupkyně ředitele školy