VII. A . . . . Mgr. David Hýl

 

 Zeměpisná projekce Magický Senegal

 

Dne 2. listopadu 2022 jsme znovu zavítali do místního kina, v němž se tentokrát žákům promítal dokument Magický Senegal. 

Tato zeměpisná projekce přiblížila žákům život v nejzápadnějším statě afrického kontinentu - zvyky Senegalců, jejich způsob obživy a nejzajímavější místa vhodná k navštívení.

 

 

Ukázka dravých ptáků

Dne 31. října 2022 se žáci zúčastnili přednášky o dravých ptácích, která se uskutečnila na školním hřišti. Během šedesáti minut byli žáci seznámeni s nejčastějšími druhy dravých ptáků u nás a v závěru přednášky viděli i praktické ukázky. Cílem bylo ukázat chování jednotlivých ptačích druhů v přírodě.

 

Přespolní běh na Horečkách

Ve středu 5. října 2022 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu na Horečkách. Kromě žáků 2. stupně základních škol, byla tato akce určena i zástupcům středních škol a víceletých gymnázií.

Jsem velmi rád, že ve výběru naší školy nechyběli žáci 7.A, reprezentovali nás Lilly Sarah Segečová, Matyáš Holeňa a Tadeáš Krejčí. 

Přespolního běhu se zúčastnilo více než 300 žáků a i v této obrovské konkurenci dosáhli tito tři žáci pěkných výsledků.

 

Žáci ve frenštátském kině zhlédli film Zátopek

 

Ke stému výročí narození české atletické legendy Emila Zátopka jsme dne 11. září 2022 zhlédli ve frenštátském kině film Zátopek. Toto filmové životopisné drama trvalo více než dvě hodiny a zachycuje nejzajímavější okamžiky ze Zátopkova života.

Dle ohlasů žáků se film většině z nich líbil a domnívám se, že se díky němu dozvěděli i spoustu nových informací o nejslavnějším českém běžci, který se narodil v nedaleké Kopřivnici.  

 

Den Země - projektové vyučování

 

Den Země je příležitostí uvědomit si environmentální problémy, s kterými se potýkáme a jejichž řešení bude zásadním úkolem nastupující generace. Uvědomění si problému se znečišťováním Země i cest k nápravě, jejich nastudování, skupinové zpracování a prezentace se staly náplní projektového vyučování na 2. stupni naší školy dne 29. dubna 2022.
U příležitosti Dne Země se naše třída věnovala tématu Balím, balíš, balíme a pak obaly třídíme. Zabývala se ekologickým dopadem obalů kovových, plastových, skleněných o papírových.
Děti byly rozděleny do skupin, každá z nich si vylosovala typ obalu, který následně zpracovávala. Své výtvory žáci v závěru vyučování prezentovali.
Stihli jsme i krátkou procházku do přírody, žáci sbírali odpadky v okolí školy, které poté správně roztřídili do popelnic.
Všechny projekty žáků jsou vyvěšeny na chodbách a v galerii školy.

 

  

Přednáška s nevidomým

 

Ve středu 9. března děti absolvovali přednášku s nevidomým člověkem. Toto setkání bylo určeno všem šesťákům, ale každá třída se ho účastnila zvlášť.
Žáci se dozvěděli, jak jsou pro tyto lidi důležité ostatní smysly, zejména hmat a sluch. Také si mohli vyzkoušet velké množství praktických pomůcek, které usnadňují nevidomým život – například se zavázanýma očima dávali dohromady geometrické tvary, nalévali vodu do hrnečku až po okraj do zaznění zvukového signálu nebo se seznámili s Braillovým písmem.
Zhlédli několik videoukázek o vodících psech, kteří pomáhají nevidomým v běžném životě, a to hlavně při pohybu venku. Na závěr si na školní chodbě vyzkoušeli bílou slepeckou hůl, která těmto lidem pomáhá při jejich pohybech a prostorové orientaci.