VI. A . . . . Mgr. David Hýl

 Adaptační kurz

Začátek září 2021 znamenal pro naši třídu velkou změnu, protože jsme přestoupili na 2.stupeň. Změnilo se i složení naší třídy, protože sice odešly tři žákyně na jiné typy škol, ale našimi novými spolužáky se stalo sedm dětí z Trojanovic. 

Abychom se všichni lépe poznali, absolvovali jsme 7.9.2021 adaptační kurz, kterého se kromě nás zúčastnili pan třídní učitel a paní psychložka, Šárka Jurochová. Od 8h ráno jsme prováděli aktivity, při kterých jsme zjišťovali zajímavosti o sobě navzájem. Další činnosti byly zaměřeny na spolupráci při týmových úkolech.

Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili pěšky na Horečky, kde jsme v tzv. Stezce korunách stromů hledali informace o životě ptáků a doplňovali je do připravené křížovky. Následně jsme si zahráli hru na důvěru, kdy jsme měli na střídačku zavázané oči a nechali se navigovat naším kamarádem. V těchto rolích jsme se střídali.

Kolem 15.30 skončil náš netypický den, během kterého jsme zažili netradiční aktivity a poznali se o trochu více.

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva z Keni

Do naší třídy v rámci hodiny anglického jazyka zavítala mladá paní Geraldine Akinyi, která pochází z Keni. Před třemi lety se přestěhovala do Rožnova p. R., kde žije se svým manželem. Děti byly z Geraldiny tak nadšené, že ji doslova bombardovaly otázkami. Pro děti to byla velmi příjemná návštěva a už se těší na další shledání a hodinu plnou anglické konverzace.

 

Čarodějnice

30. dubna děti zažily den se Saxánou, v němž počítaly různé úlohy, sbíraly informace o zlé čarodějnici z Frenštátu, zjistily, co vše obsahuje jedovatý nápoj z hub a jaké jsou po něm příznaky otravy. Prolétly se na kouzelném koštěti a nakonec i vytvořily zlé zesnulé čarodějnici Hurvíně parte, soustrastný dopis a smuteční řeč. Hurvína pak měla pohřeb se vším všudy.

 

Den Země

Během online výuky jsme si připomněli Den Země. Děti mezi sebou diskutovaly, proč je důležité si tento svátek připomínat, co pro nás naše Země znamená a jak se o ni starat, aby se nám na ní pořád líbilo. Každý měl nějakou představu, jak ji chránit a vyjadřovat vděk za to, jaký krásný domov nám poskytuje. Na její počest pak děti vymýšlely vlaječky, které nesou originální zpracování tématu.

 

 

Děti vymýšlí příběhy pro děti

V hodinách slohu jsme pracovali s příběhem z prázdnin. Vrcholem této práce byly výtvory dětí, které si vzaly ,,kostru´´ příhěhu a tvořily různé variace tohoto příběhu pro své spolužáky. Jedna skupinka svůj příběh i zdramatizovala :) 

 

Návštěva knihovny

V rámci tématu ,,literární batoh´´ děti pracovaly s textem Let, u něhož si hrály na režiséra, předvídaly průběh děje z křišťálové koule, psaly deníček, lupou hledaly, co je v příběhu skryto, a také si nabalily pěknou hromadu slov do svého literárního batohu. Nebojte, batoh unesly :)