Školní družina

 
 Aktuality
  • Ranní družina bude v provozu od 6:00 jen pro žáky 1. a 2. tříd (musí být zachovány homogenní skupiny), ranní družina jen v nutném případě.
  • Odpolední družina bude pouze pro žáky 1. – 3. tříd do 16:30
  • Děti musí mít po celou dobu pobytu v družině chirurgickou roušku
  • Vyzvedávání dětí bude probíhat jen přes elektronického vrátného, dospělým je vstup do budovy ZAKÁZÁN
  • Dětem dejte vhodné a teplé oblečení, budou chodit často ven
  • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude zajištěn pitný režim, dejte dětem dostatečné množství pití

 

Dle nařízení vlády bude školní družina od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena.

Od 4. 1. 2021 bude školní družina v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Provozní doba ŠD od 4. 1. 2021 do odvolání:

ranní: 6:30 - 7:45 hod.

odpolední: 11:30 - 16:30 hod.

 

Naše neoficiální webevé stránky školní družiny jsou opět aktivní. Načerpejte nové zážitky a zahrejte si zábavné hry. Budeme se těšit na vaše zpětné vazby. 

https://druzina-stastnych-deti.webnode.cz/ 

 

V listopadu v době od 18.11.2020 do 25.11.2020 byla školní družina v provozu pouze pro žáky 1. a 2.ročníků. Provoz družiny byl obnoven od 30.11.2020.

   Úplata stanovená za listopad 2020 pro žáky 1. a 2.ročníků                     45 Kč

            (provoz od 18.11.2020 do 30.11.2020 tj. 9 vyučovacích dnů)

   Úplata stanovená za listopad 2020 pro žáky 3. ročníků                             5 Kč

             (provoz dne 30.11.2020 tj. 1 vyučovací den)

 

V době od 14. 10. 2020 do 17.11.2020 došlo k uzavření školní družiny na základě krizového opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

Úplata za školní družinu se poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Vzhledem k přerušení provozu školní družiny v říjnu 2020 na více než 5 dnů, stanovil ředitel školy úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 Měsíční výše úplaty pro školní rok 2020/2021                         120 Kč

              Počet vyučovacích dnů v říjnu 2020                          21 dnů

               denní výše úplaty                                                      5 Kč

 Úplata stanovená za dobu provozu ŠD za říjen 2020             45 Kč    

        (provoz od 1.10.2020 do 13.10.2020 tj. 9 vyučovacích dnů)

  

Vzhledem k dané situaci není možné vyzvedávat děti ze ŠD přímo z daného oddělení, je nutné zazvonit na oddělení svého dítěte, říci jméno a příjmení a vychovatelka vám dítě pošle dolů ke dveřím. V případě, že dítě vyzvedává jiná pověřená osoba, je nutné, aby dítě znalo pověřenou osobu a poznalo ji na monitoru od zvonku. V případě, že rodič bude potřeovat hovořit s vychovatelkou daného oddělení či vedoucí školní družiny, musí si předem domluvit termín schůzky, a to nejdříve od 16:00 hod. po tel. domluvě či e-mailu.

 


 

 

 

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Posláním školní družiny je zajištění zájmové a odpočinkové činnosti žáků. V letošním školním roce navštěvuje družinu 120 dětí z 1. - 4. ročníků.

Provozní doba školní družiny

Ráno: 6:00 – 7:40 hodin
Odpoledne: 11:40 – 16:30 hodin

Při odpoledním zaměstnání vychovatelky s dětmi pracují v pěti okruzích zájmové činnosti - turistická, sportovní, výtvarná, pracovní a přírodovědná. Aby tato činnost družiny mohla být plnohodnotně realizována, jsou časově omezeny odchody dětí ze školní družiny v době od 13.30 do 15.00 hodin.

Skladba zaměstnání se uzpůsobuje počasí, zájmům dětí a školy.

Pedagogické obsazení a kontakty

1. oddělení: Jana Fabíková
2. oddělení: Naděžda Reková
3. oddělení: Ivana Ježová
4. oddělení: Andrea Tomšejová andrea.tomsejova@skolafren.cz

Telefony: 595 532 674, 604 221 261

Pravidla pro přijímání žáků

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. tříd. Přednostně budou přijímáni žáci z 1. - 2. ročníků, dojíždějící žáci a sourozenci. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody...) aktualizujte, prosím, písemnou formou.

Poplatek za školní družinu

Je 120,- Kč za měsíc. Platbu za školní družinu zasílejte na účet školy: č. ú. 6000837801/0100 . Ve výjimečných případech můžete poplatek uhradit v hotovosti na sekretariátu školy. Poplatek je splatný do 18. dne každého měsíce.

Vyzvedávání dětí je možné do 13:30 nebo od 15:00 hod. a to z důvodu řízené činnosti ŠD. Děkujeme za pochopení.

 

 


Aktuality - akce

 


 Akce ŠD

KINO: ADDAMSOVA RODINA (27.2.2020)

Výsledek obrázku pro addamsova rodina

KARNEVAL

 Dne 21.2.2020 proběhl ve školní družině karneval. Pro děti i rodiče byla připravena bohaté tombola, za kterou děkujeme všem rodičům a také Klubu rodičů. Kromě soutěží se děti mohly vyfotit ve fotokoutku, nakreslit si vlastní balonek, vysoutěžit odměnu za házení do plata vajec a vykreslit si pohádkovou bytost speciálními barvami. Děkujeme žákyním 7. tříd za pomoc při soutěžích. Děkujeme všem rodičům, kteří přišli v kostýmech a soutěžili s námi. Dětem to udělalo velkou radost.

 

 

REPLAY (17.2. a 20.2.2020)

 

KINO: PSÍ KUSY 

Dne 13.2.2020 děti shlédly filmové představení Psí kusy.

Související obrázek

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE

 Dne 10.2.2020 jsme se sešli s rodiči, abychom seznámily rodiče s probíhajícím projektem Mary's Meals a zároveň prodiskutovali akce školní družiny. Timto děkujeme všem rodičům za účast.

NÁVŠTĚVA KNIHOVY (5.2.2020)

PROCHÁZKA KE KRMELCI (7.2.2020)

TÝDEN TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

V týdnu od 20.1. do 24.1.2020 proběhl ve školní družině týden týmové spolupráce. Děti ze všech oddělení byly rozděleny do 4 skupin. Každý den na ně čekaly jiné úkoly. V jednom oddělení děti hledaly indície, které je následně zavedly k pokladu. V jiném zase tvořily strom přátelsví a hrály hru ruce, nohy. Ve druhém oddělení je čekaly sportovní úkoly. A v posledním zase děti společně řešily úkoly, které je dovedly k cíli.

 

  

 

TÝDEN VODY A MOŘE

V týdnu od 13.1 do 17.1.2020 proběhl ve školní družině Týden vody a moře. Děti se dozvěděly, jak postupně ubývá voda na naši planetě, jakým způsobem můžeme my přispět k jejímu šetření, proč je pro náš život voda tolik důležitá.

 

NÁVŠTĚVA REPLAY

Dne 16.12. a 20.12.2020 si děti zpříjemnily den v Replay.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Dne 12.12.2019 se konala v kině vánoční besídka pro rodiče a přátele školní družiny. Na úvod děti ze všech oddělení zatancovaly světelný tanec. Poté se pod vedením Jany Fabíkové a Karin Prepslové představily děti z 1. a 2.oddělení s pohádkou : Anabel a vánoční přání. Tancem otevřených srdcí překvapily děti ze 4. oddělení pod vedením Dity Hrbáčkové. Pohádku o pekle a pomoci předvedly děti z 3.a 4. oddělení pod vedením Andrey Tomšejové.Na závěr děti znakovaly koledu: Koleda,koleda, Štěpáne a zazpívaly vánoční písničku: Modlitbička.Věříme, že jsme Vám, milí rodiče a přátelé školní družiny zpříjemnili vánoční čas a zároveň Vás něžně pohladili po srdíčku.

MIKULÁŠ V ŠD

ZÁKONITOSTI VESMÍRU

Dne 2.12.2019 se konal druhý projektový den s názvem: Zákonitosti vesmíru. Přijela za námi paní, která píše knihy jak pro děti, tak pro dospělé.Vyprávěla dětem o tom, jak fungují různé vesmírné zákony. Děti si vyrobily nástěnku vizí a paní spisovatelka jim přečetla úryvek z knihy: Jasmínka už zná odpověď.

ROZVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S VÁNOČNÍM JARMARKEM A PŘÁNÍM PRO JEŽÍŠKA

Dne 28.11.2019 se konalo rozsvícení vánočního stromu v ŠD. Děti u této příležitosti předaly anděli svá přání pro Ježíška a zazpívaly rodičům vánoční píseň. Poté se konal vánoční jarmark na kterém si mohli návštěvníci zakoupit různé vánoční dekorace. A nejen to. Připraveno bylo také občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, cukroví,džusu, kávy.....Tímto děkuji všem rodičům a přátelům školní družiny za příspěvek na vánoční jarmark. Děkuji všem našim úžasným dětem, které vyráběli s námi krásné dekorační předměty ,především za jejich snahu a úsměv na tváři.

NÁVŠTĚVA KINA

Dne 21.11.2019 školní družina navštívila kino a shlédla pohádku Lví král.

Výsledek obrázku pro LVÍ KRÁL

 

POZNÁVÁME CIZÍ ZEMĚ: ITÁLIE

Dne 18.11.2019 se konal projektový den v ŠD pod názvem : Poznáváme cizí země. Přiletěl k nám pan Guiseppe Vasile s tlumočnicí slečnou Karolínou Kečerovou. Pan Vasile nám vyprávěl o Itálii, o jejich památkách, tradicích, jídle, školském systému.....Děti si zahrály vánoční hru, kterou Italové hrají tradičně na Štědrý den a také ochutnaly jejich bábovku.

ROZVĚCOVÁNÍ LAMPIČEK

7.11.2019 se konala akce : Rozsvěcování lampiček.Děti byly rozděleny do skupin, kde plnily různé úkoly, a poté jsme se společně s rodiči vydali na procházku s lampiony.Naše lampičky svítily od školy přes park  až k lípě na Horečkách a zpět. Cestou jsme si užili spoustu legrace....

NÁVŠTĚVA HŘBITOVA

1.11.2019 se děti v doprovodu Andrey Tomšejové a Dity Hrbáčkové vypravily na místní hřbitov uctít památku zesnulých. Zapálily jsme svíčky na hrobech rodin dětí, navštívili rozptylovou loučku a tiše zavzpomínaly na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi.


HALLOWEENSKÁ DÍLNIČKA

Dne 31.10.2019 se naše družina proměnila v halloweenský hrad. Různá strašidla,upíři, čarodějové, ježibaby na tomto hradě tvořily pavučiny, pavouky, dýně a kostlivce.

TÝDEN S HANDICAPEM

V týdnu od 21.10. do 25.10. se konal týden s handicapem. V rámci tohoto týdne si děti vyzkoušely, jak nejednoduchý život mají lidé, kteří jsou různým způsobem postiženi.Děti například malovaly nohou,ústy, se zavázanýma očima. Vyzkoušely si vodit vodícího psa, chodit o francouzských holích a také na ně čekala paralympiáda. Naučily se znakovat písničku: Koleda, koleda, Štěpáne. Navštívila nás holčička, která má vodícího pejska a její maminka nám povyprávěla, jak se takový pejsek cvičí.....Byla to výborná akce, která dětem přiblížila život handicapovaných lidí a také jim ukázala, jak je úžasné být zdravý....Tímto velmi děkuji všem, kteří nám s touto akcí pomohli a přiblížili dětem  život postižených lidí. Velmi si vážíme vaši obětavosti a zároveň máte náš neskonalý obdiv. Děkujeme.

NÁVŠTĚVA ZŠ HUKVALDY S PŘENOCOVÁNÍM

V letošním školním roce jsme zahájili spolupráci se základní školou na Hukvaldech. Dne 18.10.2019 odjely přihlášené děti na Hukvaldy, kde je paní učitelky Lenka Stiborková a Kateřina Větřilová velmi vroucně přivítaly. Ukázaly nám oboru, které vévodí především daňci, čekala nás prohlídka hradu, kde jsme se od paní průvodkyně dozvěděli mnoho zajímavých informací.

Cestou zpět jsme si užili legraci se spadaným listím. Ve škole na nás již čekaly děti z hukvaldské školy a výborná večeře. Po večeři jsme skládali origami, které nám dalo opravdu zabrat. Hry a soutěže v tělocvičně nás velmi bavily a zároveň připravily o poslední zbytky energie. Již při úvodu pohádky většina dětí usla únavou. Po snídani jsme se rozloučili s tím, že se v dubnu 2020 opět uvidíme, ovšem tentokrát u nás ve školní družině.

 

 

DRAKIÁDA

 

UKÁZKA IRSKÝCH TANCŮ

Dne 15.10.2019 nás navštívila děvčata, která nám předvedla ukázku irských tanců. Děti nejen shlédli tanečky, ale také dostaly příležitost si je vyzkoušet......  

 

VÝSTUP NA HOREČKY

Dne 14.10.2019 si děti pod vedením paní vychovatelky Jany Fabíkové a Karin Prepslové vyšláply na Horečky. Počasí jim přálo a procházka krásnou krajinou jim udělala nejen radost, ale také přinesla mnoho hezkých zážitků.

 

PIRÁTSKÁ NOC V ŠD

Konečně přišla opět oblíbená noc v ŠD. Tentokrát nesla název: Pirátská noc.Děti i paní vychovatelky se převlékly za piráty a samozřejmě nechyběl ani kapitán.....Piráti plnily různé úkoly, např. veslovali po rozbouřeném moři, přeskakovali kameny,váleli sudy ....Kromě plnění úkolů na ně čekala také tvorba pirátské lodi. Nutno podotknout, že každá skupina vytvořila opravdu originální loď.No, a co by to byla za loď, kdyby si na ni piráti také nezazpívali......Noc byla plná her, tvoření,zpěvu,zkrátka jsme se skvěle pobavili a děti odcházely domů s nadějí, že za rok na ně čeká další skvělá noc v družině.

DEN V POHYBU

Dne 18.9.2019 se děti zúčastnily akce pod názvem Den v pohybu.Byla pořádána Sokolem a pro děti byly připraveny sportovní aktivity v podobě různých překážkových drah. Nejvíce děti zaujala práce s padákem.

REPLAY

Ve dnech 9.9.a 11.9.2019 navštívily děti školní družiny Replay, kde si užily zábavu na různých herních prvcích. Některé děti navštívily toto zařízení poprvé a jejich očička zářila nadšením.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 MALOVÁNÍ NA SKLO

 

Dne 4.4. 2019 proběhlo ve školní družině malování na sklo. Tuto akci pořádal Klub rodičů společně se školní družinou. Akce se zúčastnily děti nejen ze školní družiny, ale také děti z celého prvního stupně. Některým malým malířům přišli pomoci i jejich rodiče.  K dispozici byly různé skleněné komponenty, které si děti mohly dle vlastní fantazie namalovat. Klub rodičů přispíval každému dítěti částkou 50,-Kč na skleněný výřez dle jeho volby. Děkujeme všem zúčastněným členům Klubu rodičů za jejich čas, úsilí, pomoc dětem a skvělou náladu.

 

  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: ZAHRADA

 

Dne 27.3.2019 nás opět navštívilo divadlo, tentokrát s divadelním představením : „ Zahrada.“ Jednalo se o krásný příběh o přátelství. Divadelníci zapojili do příběhu také děti, které znázorňovaly ozvěnu a pomáhaly přivolat velrybu. Příběh se nám moc líbil, děkujeme za krásné zpracování.

   

 

REPLAY

25.3. a 26.3. 2019 si děti opět zaskotačily v oblíbené Bublince. Od návštěvy nás neodradila ani nepřízeň počasí a s dobrou náladou jsme se vrátili zpět do ŠD.

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY: ZVÍŘECÍ KAMARÁDI V KNÍŽKÁCH

Dne 13.3.2019 jsme opět navštívili městskou knihovnu, tentokrát  s programem pod názvem: Zvířecí kamarádi v knížkách. Pro děti byly připraveny kartičky se zvířátky, jejíž úkolem bylo rozdělit děti do skupin. Zvířátka se poznávala pomocí pantomimy. Poté jim paní knihovnice přečetla příběh o slonovi, veverce a mravenci. Následně se dětí dotazovala, co by zvířátka spolu mohla zažít, co by mohla společně dělat, kam by mohla jít na výlet, tak, aby to bylo pro všechna zvířátka vhodné. Závěr byl opět o přátelství  a pomoci. Ze srdce děkujeme paní knihovnici za profesionální přístup k dětem a krásný program.

   

 

NÁVŠTĚVA KINA

20.2.2019 děti shlédly animovanou pohádku: Yeti: Ledové dobrodružství.  Pohádka byla o překonávání strachu, přátelství  a překonávání  zaběhnutých, ale nefunkčních pravidel.

 Výsledek obrázku pro yeti ledové dobrodružství

 

DĚTSKÝ KARNEVAL

 Dne 15.2.2019 se prostory školní jídelny proměnily v pohádkové království. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily dětem překvapení v podobě ledového království. Mezi děti přišly Elza s Annou a také jejich kamarádi sněhulák Olaf a sob Sven. Přivítali děti písničkou i tancem. Následovala promenáda masek. Představila se nám řada princezen, čarodějů , zvířátek…….

 

A protože jsme byli v ledovém království, čekaly na děti soutěže v podobě přenášení ledových kostek, koulované…. Nechyběl ani obálkový tanec plný úkolů se zimní tématikou a již tradiční balónkový tanec. Sobík Sven předtancovával dětem tak nádherně, že je s úsměvem na rtu rády napodobovaly. Nejen děti, ale také rodiče využili možnost fotokoutku v ledovém království. Závěr karnevalu patřil tombole, která byla díky rodičům velmi bohatá. Tímto bych také ráda poděkovala všem rodičům, kteří nám přispěli dárkovými předměty do tomboly. Děkujeme. Věříme, že se všem naše ledové království líbilo a těšíme se na příští karnevalový rej.

 

 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY: POHÁDKY V NÁS A KOLEM NÁS

Pohádky v nás a kolem nás nám představila dne 6.2.2019 paní knihovnice, která měla pro děti připravený báječný program. Děti dostaly na lístečcích slova ze kterých měly poskládat pohádku. Některé příběhy byly opravdu zajímavé a hodily by se i do dětské knihy. Paní knihovnice přečetla dětem pohádku, a poté se jich dotazovala na její děj. Následně si mohly děti vypůjčit knihy, které je zaujaly. Moc děkujeme paní knihovnici za krásnou akci.

 

 

REPLAY

Dne 21.1. a 24.1. se školní družina opět výborně bavila v Bublince. Děti si to jako vždy užily a s úsměvem na rtu se vracely zpět do ŠD.

 

 

ZDRAVÉ MLSÁNÍ

Dne 15.1. proběhla na přání rodičů akce: „ Zdravé mlsání“. Rodiče a vychovatelky připravily zdravé pochutiny, které jsou vhodné nejen ke snídani, ale také např.ke svačině. Z pochutin jsme vytvořily raut a ochutnávání dobrot mohlo začít. Zajímá Vás o jaké dobroty šlo? Tady to máte: Ovesné placičky, tvaroháček, sušenky ze lněného semínka a datlové pasty, čoko – oříškové cookies, red velvet brownies, různé druhy muffinů, jablečný závin, ovesné sušenky, mrkvová pomazánka, tuňáková pomazánka, pomazánka z červené řepy……….Děkujeme všem maminkám, které se zúčastnily této akce a zároveň připravily výborné pochutiny.

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA A JARMARK

Dne 14. 12. 2018 konečně nastal den "D". Příprava tělocvičny na besídku s jarmarkem, poslední zkouška a .... můžeme začít. Besídku zahájila děvčata z tanečního kroužku s tancem Popelek. Následovalo pásmo dětí z prvního a druhého oddělení pod názvem: "Kdo nosí dárky". Básničky přednesla Terezka Novotná a Matyáš Sokolovský. Taneční kreace s pompomy rozproudily diváky  v podání děvčat ze 3. a 1. oddělení. S dětmi z 1. a 2. oddělení si mohli rodiče zazpívat známou píseň "Rolničky". Vánoční příběh vehnal některým rodičům slzy do očí. Děti 3. a 4. oddělení se zhostily svých rolí zodpovědně a potěšily tak nejen své rodiče. Na závěr zazněla píseň "Haleluja" v podání dětí ze všech čtyř oddělení. Po skončení programu následoval jarmark a posezení s rodiči. Děkujeme všem rodičům, kteří nás podpořili dekorativním předmětem či pochutinou. Ze srdce děkujeme všem divákům za účast a těšíme se na další společnou akci.

  

 

 

KINO - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ LEDU A OHNĚ

12. 12. 2018 si šly děti ŠD odpočinout do kina. Ptáte se, proč odpočinout? Děti pilně vyráběly dekorativní předměty na jarmark a trénovaly na vánoční besídku, proto jsme se rozhodly, že bylo fajn je odměnit za jejich píli. Shlédly pohádku "Sněhová královna: Tajemství ledu a ohně".

 Výsledek obrázku pro sněhová královna tajemství ohně a ledu

CESTA ZA PŘÁNÍM

Dne 5. 12. 2018 se pro děti konala akce pod názvem: "Cesta za přáním". Každé dítě napsalo dopis pro anděla, ve kterém mu sdělilo jaký zážitek by chtělo letos o Vánocích prožít. Poté se vypravily i s dopisy za andělem, který na ně čekal s občerstvením a soutěžemi. Byla to netradiční oslava Mikuláše, avšak dětem se moc líbila.

  

 

TVORBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Již tradiční tvorbu věnců jsme naplánovaly na 28. 11. 2018. O tuto akci je vždy velký zájem a rodiče i děti zde dávají průchod své fantazii. Ostatně se o tom můžete sami přesvědčit prohlédnutím přiložených fotografií. Tímto bychom chtěly poděkovat slečně Pavle Ginger Strnadlové, která připravila pro děti a rodiče korpusy pro tvorbu adventních věnců.

 

 

 

 

REPLAY

 Ve dnech 19. 11. a 22. 11. měly děti školní družiny možnost navštívit Dětský svět - Replay. Měly zde k dispozici různorodé atrakce a herní prvky. Potěšil nás velký zájem o tuto akci.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Naši další velmi úspěšnou akcí byl "Lampiónový průvod", který se konal 15. 11. 2018. Tentokrát jsme zvolili delší a náročnější trasu na Horečky a zpět. Děti zejména ocenily velké množství nafoukaného listí při cestě zpět, ve kterém mohly doslova plavat! Rády bychom řekly, že se nikdo neztratil, ale to bohužel říci nemůžeme. Ztracené děti a rodiče se zdárně našli a z úsměvem ve tváři jsme pokračovali dál. Děkujeme manželům Vlčkovým, kteří nám dělali navigátory a také krásně osvětlovali cestu.

 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO HŘBITOVA VE FRENŠTÁTĚ

 U příležitosti památky zesnulých jsme s dětmi ze ŠD navštívili 2. 11. 2018 Městský hřbitov ve Frenštátě pod Radhoštěm. Prohlídku jsme zahájili u rozptylové loučky, kde jsme také zapálili první z mnoha svíček. Děti si mohly přinést své vlastní svíčky, které jsme postupně rozsvěcovali na hrobech jejich blízkých. Jsme moc rády, že děti projevily o tuto akci tak velký zájem.

 

HALLOWEEN - POKUSY A KOUZLA

 Halloween jsme oslavilli 1.listopadu kouzly a pokusy. Ukázali jsme si několik jednoduchých pokusů, které děti velmi bavily.Také si zahrály hry a zatancovaly si. Děti horlivě diskutovaly nad rozdílem mezi vědou a kouzly. Jak byste odpověděli na tuto otázku vy?

 

 

TÝDEN S HANDICAPEM

V týdnu od 22. 10. do 26. 10. 2018 si děti školní družiny vyzkoušely, jak obtížný život vedou děti s handicapem. Každý den jsme si povídali o jiném druhu postižení. V pondělí jsme týden zahájili "Němým dnem", kde si děti vyzkoušely základní slovíčka ze znakové řeči a naučily se ukazovat dny v týdnu. Následoval slepecký den, hráli jsme si na slepce a asistentského psa. Děti se seznámily s Braillovým písmem. Středa byla ve znamení tělesného postižení. Za pomoci šátku zjišťovaly, jak obtížné je vykonávat běžné úkony bez jedné ruky či nohy. Následoval den se špatným sluchem, ve kterém si děti zopakovaly slovíčka znakové řeči, která si pamatovala z pondělního povídání. Byly jsme mile překvapeny množstvím a různorodostí slov, která děti znala. Vyvrcholením celého týdne byla páteční: "Paralympiáda", završena vybíjenou v sedě. Celý týden jsme si užili a doufáme, že jsme předaly tak potřebné informace o handicapovaných lidech.

 

 

 

 

 

 

DRAKIÁDA A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

Dne  19. 10. vzlétli až do oblak draci dětí ze školní družiny. Kromě draků jsme si společně s rodiči vychutnali špekáčky a zazpívali písně za zvuku kytary. Počasí bylo nádherné, všichni jsme odházeli v dobré náladě.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: "O LAKOMÉ BÁRCE"

Dne 10. 10. 2018  děti shlédly divadelní představení: "O lakomé Bárce". Herci vtáhli děti do děje, příběh je zaujal a snad si z něho vzaly ponaučení.

 

POHÁDKOVÁ NOC V DRUŽINĚ

Pohádková noc proběhla dne 21. 9. 2018. Stanoviště v duchu pohádek a pohádkových postav přinesla dětem spoustu zábavy a skvělých zážitků. Děti byly z plnění úkolů tak unavené, že před půlnocí všechny krásně spinkaly. Při snídani probíhaly diskuse o noci a děti odcházely s přáním brzkého opakování. Tímto bychom také chtěly poděkovat děvčatům z 9.A za ochotu a pomoc při noci v družině. Velmi si jejich pomoci vážíme.

 

 

 

 

 DEN V POHYBU

Dne 19. 9. 2018 proběhl v Sokolovně již tradiční "Den v pohybu". Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých sbíraly razítka. Po splnění všech disciplín na ně čekala věcná odměna.

KINO: "FERDINAND"

Dne 18. 9. 2018 děti shlédly filmové představení "Ferdinand".

Výsledek obrázku pro FERDINAND

2018 - 2019

 

DĚTSKÝ DEN + ROZLOUČENÍ S RODIČI A DĚTMI

 Dne 19. 6. 2018  proběhla ve školní družině akce: „ Den dětí + rozloučení se školním rokem a rodiči.“

 Děti si mohly užít zábavu na skákacím hradu, zatočit si kolem štěstí, změřit síly při slalomu, zahrát kroket…. Nechybělo ani malování na obličej a hod na klauna. Pro rodiče byly připraveny retro hry: skákání přes gumu, švihadlo, badminton, cvrnkání hliněných kuliček.

 Kromě atrakcí a her bylo připraveno také občerstvení, které připravily vychovatelky, rodiče, prarodiče……jedním slovem – báječné.

 Dle ohlasů se dětem i rodičům akce velmi líbila, a to je pro nás vychovatelky to, co jsme si nejvíc přály.

 Tímto ze srdce děkujeme všem rodičům, prarodičům a ostatním příznivcům naší školní družiny za jejich spolupráci a ochotu.

 Moc děkujeme také paní Šárce Pavelkové, která malovala dětem na obličej nádherné kresby.

 Dále pak pánům Jaroslavu Tovaryši a Vítězslavu Černochovi za spolupráci při organizaci akce.

 

DEN MĚSTA 8.6.2018

 

ZÁCHRANNÁ STANICE V BARTOŠOVICÍCH

Dne 23.5.2018 jsme s družinou navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích. Pro děti byl připraven bohatý program. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o ptácích, ale i savcích. Zopakovaly si základní pravidla při nalezení zraněného zvířete či mláděte. Děti měly mnoho zajímavých dotazů a postřehů. Měli jsme možnost shlédnout ukázku dravců, sov a pěvců, kteří byli v záchranné stanici ošetřeni, ale již nebylo možné je vypustit do volné přírody. Děti byly zároveň poučeny o chování k těmto zvířatům v případě nalezení ve volné přírodě. Na samotný závěr si děti mohly zakoupit upomínkové předměty a tím podpořit projekt: "NÁVRAT ORLA SKALNÍHO DO ČESKÉ REPUBLIKY".

BESÍDKA KE DNI MATEK A DNI OTCŮ

Oslava ke Dni matek se již stala tradicí. Víte však, že existuje také Den otců? Tento svátek připadá na 18.6. V naší školní družině jsme se rozhodli tento svátek oslavit společně, a proto jsme si pro rodiče připravili na 14.5.2018 soubor představení. Děti přivítaly své rodiče svatebním tancem - polonézou. Velkým překvapením bylo, že děvčata tancovala ve svatebních šatech a chlapci v oblecích, které nám zapůjčil svatební salón Adonis. Následovala taneční vystoupení dětí 2. oddělení, a to v podobě irských tanců a baletu. Sestavu s ponpony představila děvčata ze 3. oddělení. Program byl oživen  básněmi, vtipy a často vyřčenými průpovídkami našich rodičů. Vyvrcholením programu byla módní přehlídka v průběhu dějin. Rodiče zde mohli shlédnout malou ukázku našeho pojetí evoluce ženy a muže od pravěku po současnost.Slzy v očích měly nejen maminky při závěrečné písni: Pro mámu.

Ze srdce děkujeme všem dětem, které se s láskou zhostily nácviku programu a věříme, že i v příštím školním roce budou nakloněny nácviku programu na další besídky pro rodiče. Velké poděkování patří paní Hýblové a jejímu svatebnímu salonu Adonis. Děkujeme za její čas, ochotu a zapůjčení šatů a obleků. Děkujeme také rodičům, kteří nám pomohli s úklidem tělocvičny po ukončení akce. Všem rodičům děkujeme za příspěvek do dobrovolného vstupného. Dětem jsme z něj zakoupili zmrzlinu a nanuky jako poděkování.

 

TALENTMÁNIE - FINÁLE (30.4.2018)

TALENTMÁNIE - 2.KOLO (23.4.2018)

TALENTMÁNIE - 1.KOLO (16.4.2018)

 

POBYT VENKU 12.4.2018

 

 

 

 REPLAY 9.4. a 11.4.2018

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PLETENÍ TATARŮ

Ve středu 21.3.2018 k nám zavítala paní Zrubková,která předvedla dětem pletení tatarů. Zdatné děti si mohly upléci svůj tatar. Kromě pletení jsme si také poslechli tradice a zvyky o Velikonocích. Paní Zrubkové ze srdce děkujeme za její čas a krásné chvíle.

 

BAREVNÝ TÝDEN

A je to tady,Velikonoce se blíží a my je vítáme barevným týdnem. Podívejte se, jak to dětem sluší.

MODRÉ PONDĚLÍ

ŽLUTÉ ÚTERÝ

ŠKAREDÁ STŘEDA (šedá, černá)

 

ZELENÝ ČTVRTEK

 

VELKÝ PÁTEK (bílá)

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Dne 20.3.2018 se ve školní družině konala velikonoční výstava.Veřejnost měla možnost shlédnout výrobky z různých druhů materiálů. Děti nejen malovaly, ale také šily, pletly, dekorovaly.....Díky výtěžku z vánočního jarmarku jsme mohly zakoupit různé druhy netradičních materiálů, se kterými pak děti pracovaly.

NÁVŠTĚVA SKLÁŘE

Dne 16.3.2018 přišel ŠD navštívit sklář. Děti si mohly zakoupit sklíčka různých velikostí i tvarů a následně je vymalovat barvami na sklo. Díky spolupráci s Klubem rodičů, zprostředkovanou panem Džumelou, měly děti nárok na příspěvek 30,- na první sklíčko. Za příkladnou spolupráci panu Džumelovi děkujeme.  

KNIHA MÉHO MLÁDÍ - RODIČE ČTOU SVÝM DĚTEM

V týdnu od 5.3. do 9.3.2018 proběhla akce : "Kniha mého mládí - rodiče čtou dětem".Této akce se zúčastnilo 6 rodičů. Děti si vyslechly nejen pohádky, ale také bajky, detektivní příběhy a pověsti.

PONDĚLÍ 5.3.2018

Jako první nám svou oblíbenou knihu předčítala paní vychovatelka Karin Prepslová. Vybrala si úryvek z velice známé dětské knihy Honzíkova cesta.

V pondělí předčítala i paní vychovatelka Dita Hrbáčková, která dětem představila knihu Dobrodružství veverky Zrzečky.

 

 ÚTERÝ 6.3.2018

V úterý k nám zavítala první maminka. Jelikož v dětství nejraději četla detektivní romány, seznámila děti s autorkou Agathou Christie. Děkujeme paní Dobiášové za čas, který si našla pro předčítání.

Druhým návštěvníkem byl pan Matocha, který dětem přečetl pohádku O Červené Karkulce. Seznámil děti s knihou: "Špalíček veršů a pohádek" od velice známého autora Františka Hrubína. Děkujeme panu Matochovi za krásné dramatické čtení pohádky a ochotu se zúčastnit naší akce.

 STŘEDA 7.3.2018

Paní vychovatelka Andrea Tomšejová dětem přečetla bajku: Zajíc a želva. Děti se zamýšlely nad ponaučením, které tento příběh přináší.

Pan Matocha se rozhodl přijít i dnes, tentokrát s knihou Pohádky o dveřích od Michala Nesvadby. Děti krátké příběhy zaujaly natolik, že pan Matocha musel přečíst hned čtyři. Jěště jednou moc děkujeme za váš čas věnovaný dětem.

 ČTVRTEK 8.3.2018

Paní Hradilová dětem přečetla hned tři ukázky z různých dětských knih. Připravila si pro nás knihy: Jak indiánek Cvoček našel koníčka, Bratříček a sestřička a Trosečníci z Vlaštovky. Děkujeme paní Hradilové za vzornou přípravu a čas.

Paní Orlitová si připravila četbu knihy od Walt Disney. Aladin nebyl pro děti novinkou, avšak vzorně poslouchaly. Také paní Orlitové děkujeme za ochotu zúčastnit se naší akce.

 PÁTEK 9.3.2018

Poslední den našeho úspěšného týdne s knihou jsme přivítali pana Vlčka, který dětem četl z knihy Brunclík a lev. Přečetl tři příběhy, které děti zavedly do historie českého národa. Za jeho návštěvu a ochotu děkujeme.

Poslední čtenářkou byla paní Svíčková, přečetla dětem pohádku od Boženy Němcové. Moc děkujeme.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Dne 28.2.2018 jsme navštívili městskou knihovnu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti  vyslechly pohádku O Červené Karkulce a  zahrály si motivační hry. Poté si prohlídly knihy, které knihovna nabízí a došlo i k vypůjčení některých titulů.

KARNEVAL

Dne 8.2.2018 proběhl ve školní jídelně Karneval. Děti si s chutí zatancovaly, zasoutěžily a vyřádily se. Jako host k nám zavítal pan Tovaryš, který dětem předvedl kouzelnické představení, naučil je kouzlit a upekl karnevalový piškot. Smích nás neopustil ani na konci karnevalu, když jsme spustili diskotéku. Jako zlatý hřeb večera jsme rozdali 125 cen v tombole. Touto cestou bychom chtěly z celého srdce poděkovat všem rodičum, kteří donesli příspěvek do tomboly. Také bychom chtěly poděkovat paní Veselé za úžasné rolády a všem, kteří nám přišli pomoci s přípravou jídelny na karneval. Moc si Vaší spolupráce vážíme.

KINO: VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Dne 7.2.2018 jsme s dětmi shlédli filmové představení "Velká oříšková loupež 2". Představení se zúčastnilo 50 dětí z naší školní družiny.

 <img style="width: 299px; height: 239px;" src="https://static2.showtimes.com/gallery/660x350/the-nut-job<