Školní družina

  
 
Aktuality
  
V pondělí 4.9.2023 je provoz školní družiny zahájen v 6:00 hod. Provoz odpolední družiny bude probíhat do 17:00 hod. Prosíme rodiče aby dětem dali větší svačinu (4.9.2023 ještě není v provozu jídelna). 
 
Pro vyzvedávání dětí z 5. oddělení zvoňte, prosím na 2. oddělení.
 
Prosíme Vás, milí rodiče, abyste svým dětem zakoupili deníček do školní družiny, pokud jste tak již neučinili. A zároveň Vás vyzýváme, abyste jej pravidelně kontrolovali z důvodu mnoha akcí.
 
 
 
Naše neoficiální webevé stránky školní družiny jsou opět aktivní. Načerpejte nové zážitky a zahrejte si zábavné hry. Budeme se těšit na vaše zpětné vazby. 

https://druzina-stastnych-deti.webnode.cz/ 

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Posláním školní družiny je zajištění zájmové a odpočinkové činnosti žáků. Kapacita školní družiny je 150 žáků z 1. - 5. ročníků.

Provozní doba školní družiny

Ráno: 6:00 – 7:40 hodin
Odpoledne: 11:40 – 17:00 hodin

Při odpoledním zaměstnání vychovatelky s dětmi pracují v pěti okruzích zájmové činnosti - turistická, sportovní, výtvarná, pracovní a přírodovědná. Aby tato činnost družiny mohla být plnohodnotně realizována, jsou časově omezeny odchody dětí ze školní družiny v době od 13.30 do 15.00 hodin.

Skladba zaměstnání se uzpůsobuje počasí, zájmům dětí a školy.

Pedagogické obsazení a kontakt:

Vedoucí ŠD : Ivana Ježová, DiS.                                  druzina@skolafren.cz
 
 
1. oddělení: Jana Fabíková           jana.fabikova@skolafren.cz
2. oddělení: Bc. Vladěna Petrová       vladena.petrova@skolafren.cz
3. oddělení: Ivana Ježová, DiS.           ivana.jezova@skolafren.cz
4. oddělení: Andrea Tomšejová   andrea.tomsejova@skolafren.cz
5. oddělení: Šárka Pančochová   sarka.pancochova@skolafren.cz

Telefony: 595 532 674, 604 221 261

Pravidla pro přijímání žáků

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. tříd. Přednostně budou přijímáni žáci z 1. - 2. ročníků, dojíždějící žáci a sourozenci. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody...) aktualizujte, prosím, písemnou formou.

Poplatek za školní družinu

Je 130,- Kč za měsíc. Platbu za školní družinu zasílejte na účet školy: č. ú. 6000837801/0100 . Ve výjimečných případech můžete poplatek uhradit v hotovosti na sekretariátu školy. Poplatek je splatný do 18. dne každého měsíce.

Vyzvedávání dětí je možné do 13:30 nebo od 15:00 hod. a to z důvodu řízené činnosti ŠD. Děkujeme za pochopení.

 

 


Co už jsme v družině zažili 2022/2023
Výlet do PLANETÁRIA
Ve středu 14.6.2023 jsme se vydali na cestu do vesmíru v planetáriu Ostrava. Celý program byl naprosto výjmečný a naučný. Děti se podívaly na hvězdy, planety, souhvězdí a vesmírné mlhoviny. Následovala pohádka kouzelný globus. Děti si program moc užily a věřím že se zde zase někdy podíváme. 
Dem města
Dne 9.6. jsme se zúčastnili dne města. Naše děti nacvičily krásné vystoupení tance se stuhami a hry na ukulele. Moc děkuji úžasné paní vychovatelce Janě Fabíkové za sestavení bohatého a velmi povedeného programu.
Enviromentální divadlo
Dne 7.6. k nám do školní družiny zavítalo divadlo. Pohádka byla o prasátku a děti si osvojily základy třízení odpadu a  ochrany naší planety. Organizátorům tímto moc děkujeme za uspořádání tohoto programu.
Cesta do středu Země
Naše bájná cesta do středu Zěme s Julesem Vernem začala ve čtvrtek v 18:00 před budouvou školní družiny. Celou akci odstartoval Jules Verne svým proslovem o tom, co děti čeká a nemine. Celý program byl situován jako úniková hra. První stanoviště bylo zřejme, na mapě najít to bájné místo, kde se dle knihy střed Země nachází. Samozřejmě, že na Islandu. Následující úkol zněl jasně. Pomocí klíče a knihy vylušti název sopky, kam se musíš vrhnout za dalším poznáním. Sneffels je ten název a teď už není na co čekat. Vrhali se po hlavě do chřtánu nebezpečné sopky, až dosrazili na pohřebiště nestvůr a dinosaurů. Nesměli se dotknout infikovaných koster. Pokud prošli bez újmy na zdraví, čekal je další rébus. Rozdělit písmena na slova, aby dávala smysl a mohli se přesunout dál. Následující kroky vedly do jeskyně, kde pomocí runového písma zjišťovali název tvora pocházejícího z prvohor. Trilobita si nakonec i vyrobili pomocí obtisků do samotvrdnoucí hmoty. Po šipkách se přesunuli k moři, podél kterého vedla stezka. "Nesmíš spadnout do moře!" Říká kapitán a varuje celou skupinu před útoky megalodonů. V případě, že byla skupina badatelů úspěšná, dostala další indícii. Text napsaný svisle, museli vyluštit a dozvědět se, že už se blíží ke konci a od vytouženého pokladu je dělí jen jeden úkol a tím je prohrabat se studnou plnou housenek, které zde žijí už od prvohor. Zde našli klíč. Následujte klíče a ty vás dovedou k pokladu. Tak zněla poslední indície. Všichni naši badatelé se dočkali zasloužené odměny a dosáhli středu Země. Po zdárném zdolání všech dobrodružství nastala chvíle pravdy. Kdo dokáže přežít v divočině a namazat si rohlík máslem a sýrem? Hlásíme, že všichni badatelé prošli touto zkouškou na výbornou. Následovalo umývání tesáků a celou akci jsme zakončili projekcí filmu " Cesta do středu Země". Moc se těšíme na další podobné akce. Objevování ZDAR.
 
Rodiče čtou dětem
V týdnu od 22.5 do 26.5 za námi do školní družiny zavítali superhrdinové v boji proti tomu že se pomalu ale jistě zapomíná na knižní pohádky. Během celého týdne se u nás zastavilo devět nebojácných rodičů aby nám představili a přečetli nějaký příběh. Celá akce byla moc vydařená a dětem se líbila.
Švihadlový král/královna
Celý týden se školní družina otřásala v základech pod dusotem dětských nožiček. Přípravy byly naprosto precizní a děti nevynechaly žádnou volnou chíli k nácviku. Spousta dětí se naučilo skákat přes švihadlo a pokořily tak sami sebe.
 
Den s maminkami
Naše čtvrteční odpoledne se neslo v duchu relaxu a odpočinku. Společně s dětmi jsme pro maminky připravili čtyři stanoviště. V kavárně a herní zóně si mohly maminky společně se svými dětmi zahrát deskové hry, u toho si v klidu vypít výbornou kávu a dát si nějaký zákusek. Masážní koutek byl vyplněn příjemnou vůní, relaxační hubou a děti mohly své maminky opečovávat masáží zad nebo rukou. V tetovacím salónu jsme měli nachystány barvy na tělo a těmi mohly děti zdobit těla maminek. Poslední stanoviště bylo výjmečné tím, že si zde maminky mohly vyplnit společně kvíz s dětmi a následně jim děti dělaly manikúru. Celé odpoledne bylo velmi příjemné a odpočinkové. Těšíme se na další akce. 
 
 
Exotická zvířata ve školní družině
Páteční odpoledne bylo velmi zajímavé a zvláště netradiční. Do školní družiny zavítala exotická zvířata. Přednášku vedl zkušený chovatel pan Jakub Hanák. Dovezl nám ukázeat dvanáct druhů exotických zvířat. Děti si mohly pohladit hady a viděli krmení želvy kajmanky dravé. Představil nám želvu diamantovou, kajmanku dravou, želvu hvězdnatou, pagekona řasnatého, pagekona hrbolkohlavého, krajty královské, užovky červené a albíno korálovku. Celá hodina byla velmi obohacující a děti na konec mohly klást dotazy. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště. 
https://www.youtube.com/@jakubhanak1246
 
Pochod okolo Frenštátu
Dne 4.5.2023 jsme se všechna oddělení společně vydala na procházku nad les. Došli jsme na hřiště, kde si spolčně hrály všechny děti. Je moc hezké pozorovat jak se utvářejí přátelské vztahy i dětí z jiných oddělení.
Čarodějnická olympiáda
Páteční odpoledne se naše hřiště proměnilo na čarodějnický stadion, kde probíhala olympiáda kouzelníků. Čarodějky a Čarodějové se zúčastnili šesti disciplín - let na koštěti, hod do kotle, průlez pavučinou, čarodějnická mozaika, stezka bludného kamene a kouzelný lektvar. Celá akce byla tak poutavá že jsme skoro zapoměli fotit :) 
Týden včel
K příležitosti dne Země jsme celý týden od 17.4. do 21.4 věnovali včelám a jejich problematice. Pro děti byly připraveny informační okénka, pohybové aktivity, pracovně-technické a výtvarné činnosti na téma včely. 
Replay
Dne 12.4. a 14.4. jsme navštívili zábavní centrum Replay.
Ukliďme Česko
Dnes 3.4.2023 jsme se společně s pár rodiči a dětmi zúčastnili akce "Ukliďme Česko". Celá akce probíhala v okolí školy. Uklidili jsme co se dalo a celý program zakončili u kávy a s kouskem zákusku. Děkujeme všem rodičům, pro dnešní den se pro náš svět stali hrdiny v boji proti odpadkům a zajistili tak o něho zářnější zítřky pro své děti.
 
Taneční maraton
Ve čtvrtek 30.3.2023 se u nás odhrál TANEČNÍ MARATON. S dětmi jsme si zatancovali tradiční tance jako je polka, valčík, tango, atd... Následovaly multižánrové písně jako je rock, pop, rock n roll, country, punk, atd... Celá akce byla zakončena soutěží kdo vydrží v rytmu tance do konce naší "párty". Akce byla velmi podařená a moc rádi bychom si ji zase zopakovali. 
 
 
Družinová pohádka 
Dne 17.3.2023 se naše družina proměnila na pohádkovou zemi. Každé oddělení si přichystalo svou pohádku, která mohla být inspiována jakýmkoliv tradičním námětem. Vedli jsme děti tak, aby si pohádku zpracovaly samy a byli jsme velmi překvapeni. Jsme rádi za to, jak šikovné a kreativní děti chodí do naší družiny. Posíláme ještě obrovskou pochvalu těm, kteří se aktivně zapojili. 
        .
 
Karneval
V pátek 24.2.2023 jsme prožili báječný karneval, který se konal v naší velké tělocvičně. Děti si zahrály spoustu pohybových her a soutěží. Byla pro ně nachystaná sladká odměna. Několik rodičů nám připravilo famózní občerstvení, které dětem ohromně chutnalo. Společně s dětmi jsme tak zvaně "zatrsali" na známé karnevalové písničky. Celý karneval byl velmi vydařený a dětem se po ukončení karnevalu nechtělo z tělocvičny ani odejít. Jsme rádi že vše dopadlo dobře a tešíme na další společné akce.
 
Návštěva zábavního centra REPLAY
Ve dnech 21.2 a 22.2. jsme opět navštívili náš oblíbený REPLAY. Při každé návštěvě jsou děti nadšené. Tyto dva dny byly příjemným zlehčením poprázdninového týdne.
 
 
 
Pexesiáda
Celý tento týden probíhaly třídní kola pexesiády. Dnes 2.2.2023 proběhlo finální kolo nejlepších ze všech družin. Na prvním místě se umístil Tobik a o druhé místo se dělila Natálka s Viktorkou. Pro děti bylo oprášení starého, dobrého pexesa hezkým zpestřením tohoto týdne. 
 
 
 
Módní přehlídka v oděvech z netradičních materálů
 

V pátek 13.1.2023 se ve školní družině uskutečnila módní přehlídka v modelech z netradičních materiálů. Celý týden probíhaly přípravy na náš velký den. Děti tvořily z igelitových pytlů, krepového papíru, bublinkové folie a dalších netypických materiálů pro výrobu oděvů. Celá přehlídka probíhala v tělocvičně, která byla vybavena aparaturou, byla úplně plná dobé nálady. Následovala mini diskotéka,  kde jsme si všichni pořádně zařádili. Odpoledne bylo vydařené a určitě si jej někdy rádi zopakujeme.

 

Vánoční besídka v odděleních

Poslení den ve školní družině za rok 2022 jsme prožili ve znamení vánočních tradic a zvyků. Rozkráli jsme si jablíčka, odlili vosk, popovídali si o vánocích, ochutnali cukroví a také zazpívali koledy. Krásné Vánoce a hodně lásky, zdraví a porozumnění v nadcházejícím roku 2023.

 

 

Nadílka pro lesní zvěř

Předvánoční čas není jen o dostávání dárků,ale také o obdarovávání jiných. Proto jsme se rozhodly přinést dobroty i lesním zvířátkům. Potěšila nás sněhová nadílka, která dodávala celé akci své kouzlo. Dokonce jsme si postavili i sněhuláka :)

  

 

Návštěva Replay

Poslení návštěva Replaye v roce 2022 proběhla ve dnech 15.12. a 16.12.2022. Děti měly možnost využít celou škálu atrakcí v dětském světě. Jako vždy si svou hodinu užily naplno.

 

Čertovské odpoledne

Čerti nesměli chybět 6.12.2022 ani v naší družině. Veselý program nás doprovázel celým odpolednem. Děti si zaskočily z pekla do pekla, hádaly kdo je v pekle a zatancovaly si tanec smradlavých kopýtek. Někteří podstoupili i čertí masáž a nesměla chybět ani čertí honička.

 

Vánoční jarmark

Vážení rodiče a přátelé školy,

Dne 16.11.2022 se konal Vánoční jarmark na ZŠ Záhuní. Parkoviště před školou se proměnilo na vánoční tržiště plné adventních věnců, svícnů, vánočních dekorací, které tvořily nejen děti s paní vychovatelkami, ale také rodiče, prarodiče, tety…. K nádherným vánočním dekoracím neodmyslitelně patří také vánoční dobroty. Ty pro všechny návštěvníky připravili rodiče z Klubu rodičů. Kromě ochutnávky různých sladkých i slaných dobrot, se mnozí zahřívali dětským vánočním punčem. Společně jsme vykouzlili vánoční atmosféru zpěvem vánočních písní, které doprovázely kytary a ukulele. Přestože nám počasí příliš nepřálo, jsme si jarmark krásně užili. Děti byly plné radosti , protože se konečně dočkaly dlouho očekávané akce.

Ze srdce děkujeme panu řediteli, Klubu rodičů, dětem a všem, kteří se podíleli na tvoření, organizaci a samotné realizaci Vánočního jarmarku.

Při zapálení svíčky na adventním věnci Vám přejeme, ať se rozzáří nejen svíce, ale také vaše srdce.

Krásný čas adventní Vám přejí vychovatelky školní družiny.

 
 
 
 
 
Vánoční tvoření s rodiči
Díky skvělé odezvě při podzimním tvoření jsme se rozhodly uspořádat tvoření vánoční. Rodiče spolu se svými dětmi vyrobili různé dekorace a věnce s vánoční tématikou a podpořili tak náš vánoční jarmark, který se zanedlouho konal před školou. Moc všem rodičum a dětem děkujeme za jejich práci a lásku, kterou do výrobků vložili.
  
Halloween v ŠD
Strašidla, čarodějnice a kostlivci ovládli naši družinu 1. 11. 2022. Paní vychovatelky vykouzlily zajimávý program, který obsahoval rozmanité hry a soutěže za sladké odměny.
 
 
 
Návštěva Replay
Dne 24.10. a 25.10.2022 jsme s dětmi opět navštívili dětský svět REPLAY. Děti se skvěle bavily a užily si svou hodinu na maximum. Určitě návštěvu brzy zopakujeme.
 
 
 
 
 
 
Dračí odpoledne
Netradiční drakiádu děti zažily dne 20.10.2022. Jako draci ve svých maskách absolvovali tři soutěže, za které obdrželi zasloužené odměny. Akce se velmi vydařila i díky nádhernému podzimnímu počasí.
 
 
 
 
 
 
 
Podzimní tvoření s rodiči
Kouzelné odpoledne jsme zažili spolu s dětmi a rodiči dne 6.10.2022. Společně jsme si vytvořili dekorace z přírodnin. Rodiče i děti se překonávali ve svém uměleckém projevu a společnými silami vytvořili nádhernou podzimní výstavu plnou barev. Moc děkujeme všem za nádherné výtvory.
 
  
 
 
 
Výstup na Horečky se zdařil 1. a 3. oddělení a to dne 29.9.2022. Nádherná podzimní krajina a přijemné počasí je doprovázelo celým výletem. Bohužel 2. a 4. oddělení se na Horečky nevydalo kvůli deštivému počasí.
 
 
Den v pohybu proběhl 26.9.2022. Moc děkujeme týmu TJ Sokol za krásný program pro děti. Akce byla jako vždy perfektní.
 
 
  
 
Dne 23.9.2022 proběhl ve školní družině Čepicový den. Děti si přinesly nebo vyrobily netradiční pokrývky hlavy. Společně jsme si zasoutěžili, zatancovali a zahráli hry.

  

 

Dne 20.9. a 21.9.2022 jsme s dětmi navštívili Replay. Dětem se návštěva velmi líbila. Určitě ji brzy zopakujeme.