Školní jídelna

  

OBĚDY SE  OMLOUVAJÍ KAŽDÝ DEN

DO 07. 30 HODIN RÁNO

 

 

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA CEN STRAVNÉHO !!

 

OD 1. 9. 2019 SE BUDE NAVYŠOVAT CENA ZA STRAVNÉ

U VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ O 2,- KČ ZA JEDEN OBĚD. 

 

   7 - 10 LET                       21,- KČ (CENA NYNÍ)                    23,- KČ  (CENA NOVÁ)

  11 - 14 LET                      23,- KČ (CENA NYNÍ )                   25,- KČ  (CENA NOVÁ )

    15 LET A VÍCE                24,- KČ (CENA NYNÍ)                    26,- KČ  (CENA NOVÁ )

 

PROSÍM ZKONTROLUJTE SI ZADÁNÍ INKASA , POKUD MÁTE ZADÁN MĚSÍČNÍ LIMIT,ZDA BUDE DOSTAČUJÍCÍ.

JE NUTNÉ POČÍTAT S MAXIMÁLNÍM POČTEM OBĚDŮ V MĚSÍCÍ / 23 DNŮ X NOVÁ CENA /.

PLATBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ PROBĚHNE JIŽ KONCEM SRPNA. 

  

 

  ŽÁCI  ZŠ

 

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI 

   VNITŘNÍ (PROVOZNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

POVOLENÍ INKASA - FORMULÁŘ 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁCI - FORMULÁŘ

 

 

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

                                                                                        CIZÍ STRÁVNÍCI 

 

 INFORMÁTOR PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

 

 KONTAKTY- telefon:  595 532 680  mail SJZAH@SKOLAFREN.CZ

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ - zveřejněno dle směrnice platné od 13.12.2014

Dle legislativy EU jsou od 13.12.2014 stanoveny požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel veřejného stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny. Tyto potraviny či jejich složky nemají vliv na zdravotní stav a mohou být bez obav konzumovány. EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají tomuto značení . Alergeny jsou u každého pokrmu na jídelním lístku označeny číslem. Jejich seznam si můžete prohlédnou či vytisknou z webových stránek školní jídelny (www.zszahren.cz – školní jídelna), nebo přečíst na nástěnce před vstupem do ŠJ. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.