Školní jídelna

 

V době ředitelského volna, ve dnech 25.10 a 26.10.2021

školní jídelna nevaří, strávníci jsou odhlášeni automaticky.

 

Kalkulační list platný od 1.4.2021

 

Obědy se omlouvají každý den do 7.30 h ráno

         - www.skolafren.cz - školní jídelna- stravování-e-canteeen

         - telefonicky 595 532 680

 

  Oběd v první den nemoci, který ráno neodhlásíte do 7.30 h,

  si vyzvedněte ve školní jídelně v době od 11.00 - 11.25 h. 

                        V jiném čase Vám již oběd nebude vydán.  

 

Provozní řád - Dodatek- platnost od 1.9.2020 

 

 

 Fotogalerie dobrot naší školní jídelny

 

 

 OD 1. 4. 2021 JE CENA  ZA JEDEN OBĚD:

 

    7 - 10 LET                   23,- KČ      plná cena 63,- Kč *      doplatek 40,- Kč

  11 - 14 LET                   25,- KČ      plná cena 65,- Kč *      doplatek 40,- Kč

15 LET A VÍCE                26,- KČ      plná cena 66,- Kč *      doplatek 40,- Kč

* plná cena - v případě, že neomluvíte oběd dítěti v době nemoci nebo plánované absence,

bude účtován doplatek věcných a mzdových nákladů 

 

PROSÍM ZKONTROLUJTE SI ZADÁNÍ INKASA , POKUD MÁTE ZADÁN MĚSÍČNÍ LIMIT, ZDA BUDE DOSTAČUJÍCÍ.

JE NUTNÉ POČÍTAT S MAXIMÁLNÍM POČTEM OBĚDŮ V MĚSÍCÍ / 23DNŮ x CENA /.

PLATBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ PROBÍHÁ  JIŽ KOLEM 25. SRPNA. 

  

 

  INFORMACE a DOKUMENTY PRO STRÁVNÍKY ŠJ

 

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI 

   VNITŘNÍ (PROVOZNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

POVOLENÍ INKASA - FORMULÁŘ 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁCI - FORMULÁŘ

 

 

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

  INFORMACE A DOKUMENTY PRO   CIZÍ STRÁVNÍKY

 

INFORMÁTOR PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

 

 KONTAKTY- telefon:  595 532 680  mail SJZAH@SKOLAFREN.CZ

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ - zveřejněno dle směrnice platné od 13.12.2014

Dle legislativy EU jsou od 13.12.2014 stanoveny požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel veřejného stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny. Tyto potraviny či jejich složky nemají vliv na zdravotní stav a mohou být bez obav konzumovány. EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají tomuto značení . Alergeny jsou u každého pokrmu na jídelním lístku označeny číslem. Jejich seznam si můžete prohlédnou či vytisknou z webových stránek školní jídelny (www.zszahren.cz – školní jídelna), nebo přečíst na nástěnce před vstupem do ŠJ. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.