Školní jídelna

!!Obědy na měsíc červen se budou omlouvat nejpozději           do 23. června do 14.00 hod!!

 

Poskytování stravování pro cizí strávníky

 

a školské důchodce od 1. do 30. června 2020

 

Poskytování školního stravování

pro 1. stupeň od 25.5.do 30.6.2020

 

 

Provozní řád - Dodatek COVID 19 

 

Kalkulační list platný od 1.4.2020

 

 

Z důvodu karantény nebylo z Vašich účtu stažené inkaso na stravování na měsíc duben a květen  2020.

 

Fotogalerie dobrot naší školní jídelny

 

   OBĚDY SE  OMLOUVAJÍ KAŽDÝ DEN

DO 07. 30 HODIN RÁNO

 

 

OD 1. 4. 2020 JE CENA  ZA JEDEN OBĚD:

 

    7 - 10 LET                                  23,- KČ      plná cena 60,- Kč *

  11 - 14 LET                                  25,- KČ      plná cena 62,- Kč *

15 LET A VÍCE                               26,- KČ      plná cena 63,- Kč *

* plná cena - v případě, že neomluvíte oběd dítěti v době nemoci nebo plánované absence,

bude účtován doplatek věcných a mzdových nákladů 

 

PROSÍM ZKONTROLUJTE SI ZADÁNÍ INKASA , POKUD MÁTE ZADÁN MĚSÍČNÍ LIMIT, ZDA BUDE DOSTAČUJÍCÍ.

JE NUTNÉ POČÍTAT S MAXIMÁLNÍM POČTEM OBĚDŮ V MĚSÍCÍ / 23DNŮ x CENA /.

PLATBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ PROBÍHÁ  JIŽ KOLEM 20. SRPNA. 

  

 

  ŽÁCI  ZŠ

 

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI 

   VNITŘNÍ (PROVOZNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

POVOLENÍ INKASA - FORMULÁŘ 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁCI - FORMULÁŘ

 

 

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

                                                                                        CIZÍ STRÁVNÍCI 

 

 INFORMÁTOR PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

 

 KONTAKTY- telefon:  595 532 680  mail SJZAH@SKOLAFREN.CZ

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ - zveřejněno dle směrnice platné od 13.12.2014

Dle legislativy EU jsou od 13.12.2014 stanoveny požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel veřejného stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny. Tyto potraviny či jejich složky nemají vliv na zdravotní stav a mohou být bez obav konzumovány. EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají tomuto značení . Alergeny jsou u každého pokrmu na jídelním lístku označeny číslem. Jejich seznam si můžete prohlédnou či vytisknou z webových stránek školní jídelny (www.zszahren.cz – školní jídelna), nebo přečíst na nástěnce před vstupem do ŠJ. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.