Školní jídelna

Organizace obědů od 10.5.2021 - 2. stupeň

Organizace obědů od 12.4.2021 - 1.stupeň

 

Kalkulační list platný od 1.4.2021

 

 

ÚHRADA STRAVNÉHO V DOBĚ COVIDU

Vážení rodiče,

úhrada stravného ve ŠJ inkasem nebo složenkou stále probíhá z důvodu, že není známo, od kdy bude žákům umožněn návrat do školy a taky žáci v distanční výuce mají nárok na odebírání obědů do jídlonosiče. Protože se stravné vybírá vždy dopředu, bude se např. na měsíc březen inkasovat stravné mezi 20. a 25. únorem.

Po uzávěrce daného měsíce např. února Vám přijdou vrácené peníze zpět na účet za neodebrané obědy začátkem měsíce března. 

Pro další informace volejte do školní jídelny tel. 595 532 680 nebo pište na  mail  sjzah@skolafren.cz

Děkuji za pochopení 

vedoucí ŠJ 

 

  Informace o výdeji obědů od 4.1.2021

 

         !! V době nouzového stavu nebude možnost odebrání stravy do jídlonosiče

v první den nemoci!! 

 

 

 Oběd pro dítě první den nemoci, který ráno neodhlásíte

do 7.30 hodin, si vyzvedněte ve školní jídelně v době

od 11.00 - 11.25 hod.

V jiném čase Vám již oběd nebude vydán.  

 

Provozní řád - Dodatek- platnost od 1.9.2020 

 

 

 

 

 Fotogalerie dobrot naší školní jídelny

 

   OBĚDY SE  OMLOUVAJÍ KAŽDÝ DEN

DO 07. 30 HODIN RÁNO

 

 

OD 1. 4. 2020 JE CENA  ZA JEDEN OBĚD:

 

    7 - 10 LET                                  23,- KČ      plná cena 60,- Kč *

  11 - 14 LET                                  25,- KČ      plná cena 62,- Kč *

15 LET A VÍCE                               26,- KČ      plná cena 63,- Kč *

* plná cena - v případě, že neomluvíte oběd dítěti v době nemoci nebo plánované absence,

bude účtován doplatek věcných a mzdových nákladů 

 

PROSÍM ZKONTROLUJTE SI ZADÁNÍ INKASA , POKUD MÁTE ZADÁN MĚSÍČNÍ LIMIT, ZDA BUDE DOSTAČUJÍCÍ.

JE NUTNÉ POČÍTAT S MAXIMÁLNÍM POČTEM OBĚDŮ V MĚSÍCÍ / 23DNŮ x CENA /.

PLATBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ PROBÍHÁ  JIŽ KOLEM 20. SRPNA. 

  

 

  ŽÁCI  ZŠ

 

OMLOUVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI 

   VNITŘNÍ (PROVOZNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

POVOLENÍ INKASA - FORMULÁŘ 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁCI - FORMULÁŘ

 

 

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

                                                                                        CIZÍ STRÁVNÍCI 

 

 INFORMÁTOR PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

 

 KONTAKTY- telefon:  595 532 680  mail SJZAH@SKOLAFREN.CZ

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ - zveřejněno dle směrnice platné od 13.12.2014

Dle legislativy EU jsou od 13.12.2014 stanoveny požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel veřejného stravování. Týkají se tedy i naší školní jídelny. Tyto potraviny či jejich složky nemají vliv na zdravotní stav a mohou být bez obav konzumovány. EU specifikovala 14 hlavních alergenů, které podléhají tomuto značení . Alergeny jsou u každého pokrmu na jídelním lístku označeny číslem. Jejich seznam si můžete prohlédnou či vytisknou z webových stránek školní jídelny (www.zszahren.cz – školní jídelna), nebo přečíst na nástěnce před vstupem do ŠJ. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.