Kontakty

Ředitel školy: Ing. Josef Stieborský tel: 595 532 671 reditel@skolafren.cz
Zást. ředitele - 2.st.: Mgr. Martin Majer tel.: 595 532 672 zastupce2@skolafren.cz
Zást. ředitele - 1.st.: Mgr. Radmila Matušová tel.: 595 532 677 zastupce1@skolafren.cz
Sekretářka: Šárka Pančochová tel.: 595 532 670 sekretariat@skolafren.cz
Výchovný poradce: Mgr. Kamila Adamčíková tel.:595 532 670,595 532 673 vychporadce@skolafren.cz
Školní preventista: Mgr. Jitka Skřečková tel.:595 532 670,595 532 673 preventista@skolafren.cz
Školní psycholog: Mgr. Helena Odstrčilová tel.:595 532 673 helena.odstrcilova@skolafren.cz
Hospodář: Ing. Blanka Chalupová tel.: 595 532 675 ekonom@skolafren.cz
Jídelna ZŠ Záhuní: Kristina Baletková tel.: 595 532 680 sjzah@skolafren.cz
Školní družina: Andrea Tomšejová tel.: 604 221 261, 595 532 674 druzina@skolafren.cz
Sportovní aktivity školy: Mgr. Lenka Střalková tel.: 595 532 676 tvkabinet@skolafren.cz
Třídní učitel (obecný vzor): Jméno Příjmení   jmeno.prijmeni@skolafren.cz