Úspěchy žáků

Pomoc při ohrožení života

Ještě nejsou Vánoce a už se dějí dobré skutky.

Jedno úterní odpoledne si dva kluci z 5.B hráli na hřišti. Najednou uviděli ležet na zemi starší paní o berlích. Měla poraněný obličej. Kluci se paní zeptali, jestli ji mohou pomoct. Paní odpověděla: „ Kluci, vy mě nezvednete.“Reakce kluků byla rychlá a pohotová. Jeden utíkal pro pomoc a přivedl na místo paní, která jim řekla lokalitu místa, kde se nacházejí. Druhý kluk zavolal mobilem lékařskou pomoc a nahlásili pozici, kde se nacházejí. Na místo přijela sanitka a paní odvezla. Možná si řeknete, co je na tom tak výjimečného? Proč se o tom píše? To by zvládl každý. To by udělal každý. Asi by to tak mělo být. Ale je to opravdu tak? Kluci na svůj věk reagovali duchapřítomně, rychle, nebáli se a vše udělali správně. Pomoci druhému, podat ruku, když ji potřebujeme, není v dnešní společnosti už tak běžnou záležitostí. V každém případě je to od kluků hrdinský čin, chtělo to kus osobní odvahy. A také schopnost využít znalostí, jak se v takové situaci zachovat a správně reagovat. V naší třídě na druhý den kluci sklidili ohromný potlesk od svých spolužáků a určitě si jejich činu velice vážíme a jsme na ně moc pyšní. A kdo že jsou ti velcí hrdinové a zachránci? Je to Samuel Čech a Mike Steffan z 5. B ze Základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nevíme, co nás kdy potká, nebo kdy budeme my sami potřebovat pomoc od druhých. Pokud by se podařilo v takovém řetězu dobrých skutků pokračovat, bylo by na světě nádherně. Možná bude kluky tato příhoda inspirovat a vyrostou z nich budoucí záchranáři. Potom se nebojím říct, že bude náš svět v dobrých rukou.

 Mgr. Mirka Zrubková, třídní učitelka, listopad 2018

 

Vítězství v matematické soutěži

Matematická soutěž s názvem Matematický klokan má dlouhodobou historii. Poprvé byla uspořádána v osmdesátých letech minulého století v Austrálii. V roce 1991 se konala poprvé ve Francii a postupně se rozšířila do dalších zemí Evropy. V České republice se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií. Do této populární soutěže se zapojuje každoročně i naše škola. V letošním roce jsme zásluhou našeho žáka dosáhli vynikajícího úspěchu. V nejmladší kategorii, s názvem Cvrček, která je určena pro žáky 2. a 3. tříd, se v celostátním měřítku umístil na nádherném 1. místě žák 3. B TOBIÁŠ KŘENEK. Tobiášovi blahopřejeme k nádhernému umístění a přejeme mu hodně dalších úspěchů.

Mgr. Radmila Matušová

 

Recitační soutěž

V pondělí 26. března se v Novém Jičíně konalo okresní kolo v recitační soutěži. Naši školu reprezentovala Nikolka Ševčíková z 3. C, která  do této soutěže postoupila z okrskového kola, které pořádal Dům dětí Astra pod názvem Kalusův chodníček. Nikolka přednesla báseň Daniely Fischerové Ukolébavka. V silné konkurenci si vedla velice dobře a za svůj výkon obdržela od poroty pamětní list. Nikolce děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme ji hodně dalších úspěchů.

Mgr. Radmila Matušová