EU peníze školám

Vzdělávací materiály vytvořené pedagogy naší školy v rámci projektu EU peníze školám mohou zájemci získat prostřednictvím emailu. V jednotlivých přehledech jsou uvedeny potřebné informace vč. kontaktní emailové adresy autora. Každá sada obsahuje 20 titulů, sady budou na webu vyvěšovány postupně v období let 2011 – 2014.

1.8.2011 - 31.1.2014

EU peníze školám

Informace o projektu podporujícím vzdělávání na základních školách v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR