Doučování

 

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

 

Doučování žáků pokračuje rovněž ve školním roce 2022/2023.

 

Od 1.1.2022 je projekt podporován z fondu EU – financováno Evropskou unií – NEXT GENERATION EU.

 

Cílem programu je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků a zajištění doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

 

Naše základní škola se do tohoto projektu zapojila ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023, doučování bylo organizováno pro žáky 1. i 2. stupně v různých vzdělávacích oblastech ( matematika, český jazyk, cizí jazyk)

 

V rámci doučování bylo ve školním roce 2021/2022 podpořeno celkem 201 žáků (odučeno celkem 390 hodin).

 

V rámci doučování bylo v 1. pololetí školního roku 2022/2022 podpořeno celkem 116 žáků (odučeno 136 hodin).