VI.A . . . . Mgr. Martin Blažek

 

6. ročník

Plánované akce na červen: Focení tříd 2.6. 2023

Den Země 

V pátek 5.května se na II. stupni naší školy uskutečnil Den Země. Celý den jsme se věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu životního prostředí. Naše třída zpracovávala téma zaměřené na třídění odpadů a jejich následnou recyklaci.

 

Svět kolem nás, zeměpisný program Tanzanie, divoké srdce Afriky.

Dne 28.dubna jsme společně navštívili zeměpisný pořad Tanzanie. Poutavou formou s moderovanými vstupy jsme se seznámili se současností v této africké zemi.

 

Hasík, program se složkami záchraného integrovaného systému.

Návštěva skládky komunálního odpadu Životice.

Ve čvrtek 20 dubna jsme navštívili skládku komunálního odpadu v Životicích. Měli jsme možnost seznámit s problematikou skládkování odpadu a viděli jsme, jak je důžežité odpad co nejlépe vytřídit.

Tvorba v hodinách výtvarné výchovy.

V průběhu měsíce ledna jsme v hodinách výtvarné výchovy pracovali ve skupinkách na výtvarných papírových instalacích. Inspirovali jsme se tvorbou americké umělkyně Suzan Shutan, která se specializuje na malbu a kresbu. Používá silné a emotivní barvy a kontrasty, které vytvářejí silný dojem na diváka. Její díla jsou k vidění v mnoha galeriích po celém světě a jsou velmi oblíbená mezi sběrateli. Suzan Shutan je jednou z nejtalentovanějších amerických umělkyň současnosti. Můžete se podívat, jak se nám naše výtvarné práce podařily. 

 

 

Svět nevidomých 

Ve pondělí 14.11. jsme měli besedu na téma: Svět nevidomých. Pro mnohé z nás je to svět plný tmy a prázdnoty. Že tomu tak není, jsme se přesvědčili díky našim hostům, kteří nám ukázali, že i svět nevidomých je plný chutí, zvuků, prožitků a silných emocí.

Magický Senegal - Planeta Země 3000

Ve středu 2. listopadu jsme navštívili zeměpisný program z projektu Planeta Země 3000 s názvem Magický Senegal. Seznámili jsme se s krásami této západoafrické země, ale též s jejími problémy, které souvisely s intenzivní činností člověka a změnami klimatu. Jako vzor pro jiné národy bylo v Senegalu určitě soužití různých náboženských etnik.  

Přehlídka dravých ptáků a sov SEIFEROS

V pondělí 31. října navštívila naši školu společnost SEIFEROS, která provozujeme záchrannou stanici pro dravé ptactvo. Přijeli k nám s výukovým programem pro základní školy a letovými ukázkami ptáků. Na našem školním hřišti jsme měli možnost si z bezprostřední blízkosti prohlédnut dravce a sovy, poslechnout si o nich zajímavé povídání a sledovat dravce při letu a lovu. Vše bylo doplněno nádherným podzimním počasím a na školním hřišti jsme si užili zajímavé zpestření výuky přírodopisu. 

Projet o vesmíru v hodinách zeměpisu

V průběhu měsíce října naše třída pracovala v hodinách zeměpisu na projektu o vesmíru. Pod vedením p.u. Rárové jsme vytvářeli model sluneční soustavy. Práce na projektu nás moc bavila a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o našem planetárním systému.
 

Nové koše na tříděný odpad v naší třídě

V úterý 18. října jsme do naší třídy dostali nové koše na tříděný odpad. Koše jsme získali díky sběrovým akcím, kdy žáci naší školy sbírali starý papír. Koše nahradí staré papírové koše na plasty, papír a směsný odpad.

Film Zátopek

V podělí 19. září jsme navštívili filmové představení Zátopek. Emil Zátopek se narodil přesně před 100 lety. Film vyprávěl o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí, Emila a Dany Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Adaptační kurz

V pondělí 12. září jsme se společně s novým třídním učitelem Mgr. Martinem Blažkem zúčasnili adaptačního kurzu naší 6.A třídy. Cílem kurzu bylo především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídy. Formou her, kvízů a tajenek, jsme se pod vedením školní psycholožky p. Šárky Jurochové PH.D. učili spolupráci a porozumění mezi sebou. Odpoledne jsme potom pokračovali výpravou na Horečky. Došli jsme na naučnou stezku Beskydské nebe Život v korunách stromů, kde jsme plnili úkoly z pracovního listu. Adaptační kurz pro nás byl přínosem a příjemně společně stráveným dnem.