Obědy zdarma

Stravování ve škole a školkách zdarma

 

Ve školním roce 2020/2021 bude pokračovat zapojení školy do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady, který nabízí pomoc rodičům pobírajícím dávky hmotné nouze.

Podmínky pro získání podpory:

 - dítě ve věku 3 – 15 let
 - dítě má nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí)
 - školka/škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu

Rozhodným obdobím pro zařazení do projektu je červen až září 2020 a leden 2021.

 

Podmínky pro udržení podpory:

 - každá absence dítěte musí být řádně omluvena
 - dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy
 - po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole musí být jídlo odhlášeno

 

Informační leták k otevření zde