Veselá škola

                 Veselá škola opět zve předškoláky 17. ledna 2023

 

VESELÁ ŠKOLA

pro  předškoláky a jejich rodiče

 

Veselá škola je určena všem dětem a jejich rodičům, kteří se chystají k zápisu. Pro ně je  připraveno hravé odpoledne, kde si děti rozvíjejí své rozumové a sociální dovednosti. Práce s dětmi v rámci Veselé školy je zaměřena především na adaptaci dětí na školní prostředí, na procvičování zrakového a sluchového vnímání, rytmizaci, pozornost, matematické představy, správné držení tužky a cvičení jemné motoriky, logopedické chvilky.

Rodiče mohou své děti pozorovat při práci, poradit se s učitelkami, co je třeba docvičit než půjdou do školy a prožít s nimi pěkné odpoledne. Pro děti je přítomnost ve škole velkým přínosem, neboť nepřichází v září do neznámého prostředí a tak se  lépe adaptují na nový režim. 

Jednotlivé lekce na sebe nenavazují, nemusíte absolvovat všechny. Součástí Veselé školy bude také přednáška se školní psycholožkou o školní zralosti a připravenosti  předškoláka. Přednáška proběhne ve dvou termínech – 31.1.2023 nebo 7.2.2023. Záleží na vás, který termín si vyberete.

 

Veselá škola pro předškoláky otevře své dveře v těchto termínech:

17. 1., 31. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3. 2023

 

Těšíme se na Vás

 

_____________________   2022- 23    _______________________

 

 

Veselá škola - 9. března 2022 

Druhou březnovou středu jsme se ve škole po dvou letech setkali s našimi předškoláčky na Veselé škole. Protože přišlo hodně dětí, rozdělili jsme se do dvou tříd. V jedné si děti povídaly o jaru, ve druhé byla hlavním tématem pohádka O veliké řepě, nechyběla písnička, vyzkoušely si, jak správně držet tužku.
Děti byly moc šikovné a domů odcházely krásně jarně naladěny, s pracovními listy a sladkou odměnou v ruce.

Mgr. Monika Bialková

 

 

 

Historie

Veselá škola – Zimní Veselá škola - 4. únor 2020

V úterý 4. února jsme se opět sešli ve Veselé škole.

Děti si povídaly o zimě. Poznávaly zimní obrázky a vytleskávaly počet slabik, vymýšlely nová slova na počáteční hlásku. Počítaly tečky na rukavicích, hledaly stejné rukavice a spojovaly je.

Naučily se také básničky o zimě a soutěžily v házení papírových koulí. Nakonec si složily zimní puzzle. Dětem se práce dařila a domů odcházely s úsměvem a malou sladkostí.

 Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

Veselá škola – Interaktivní hrátky - 14. leden 2020

V  lednové Veselé škole jsme tradičně zavítali do třídy s interaktivní tabulí. S paní učitelkou Yvonou Plasgurovou děti poznávaly geometrické tvary, rozlišovaly jejich velikost, určovaly barvy, procvičovaly si počítání a rozvíjely pravolevou orientaci, zrakové a sluchové vnímání.Malí předškoláci byli velice šikovní, práce u interaktivní tabule je bavila a na konci hodiny dostali sladkou odměnu.

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Yvona Plasgurová

 

Veselá škola – Barevný podzim - 5. listopad 2019

V úterý 5. listopadu jsme se opět sešli ve Veselé škole. Tentokrát jsme si v tělocvičně s paní učitelkou Kupčákovou a s paní učitelkou Skřečkovou zacvičili. Zahřáli jsme se při honičce, při rozcvičce jsme si zase protáhli všechny svaly. Rychlost, obratnost, postřeh a také odvahu jsme trénovali na překážkové dráze. Moc se nám líbila hra s padákem. Všechny děti cvičily s chutí a sladká odměna je neminula.

Mgr. Milena Kupčáková, Mgr. Jitka Skřečková

 

Veselá škola – Barevný podzim - 1. říjen 2019

V úterý 1. října jsme přivítali děti a jejich rodiče ve Veselé škole. Naši malí předškoláci si hráli na podzim. Zahřáli se při větru a dešti, který si nakreslili na pracovní list. Počítání si zase procvičili při ukládání jablíček do košíků. Poznávali podzimní obrázky, vytleskávali počet slabik, vymýšleli nová slova a nechyběla ani písnička. Nakonec soutěžili o to, kdo dříve postaví jablíčko z víček. Za splnění úkolů na ně čekala sladká odměna.

Těšíme se za měsíc, kdy se sejdeme v tělocvičně.

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

 ------------------------------- šk. rok 2019/2020 --------------------------------------------

 

Veselá škola – Zápis nanečisto 5. březen 2019 

V úterý 5. března 2019 jsme se opět sešli ve Veselé škole.

Tentokrát si děti vyzkoušely, co by měly znát, až půjdou do školy k zápisu. Poznávaly obrázky zvířátek, vytleskávaly počet slabik, hrály si na detektivy a pátraly, které obrázky do řady nepatří. Dokreslovaly domečky, vyhledávaly, kreslily a počítaly geometrické tvary, určovaly barvy. Zazpívaly si písničku o pejskovi, naučily se říkanku o kočičce a zahrály si na žabky. Za odměnu si složily zvířátkové puzzle.

Dětem se práce dařila a domů odcházely s úsměvem a malou sladkostí.

Všichni se už těšíme na opravdový zápis.

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

Veselá škola – 5. únor 2019

V únorové Veselé škole čekaly na předškoláky písně a pohyb. Děti se s paní učitelkou Radkou Bražinovou naučily písničku Já do lesa nepojedu. Nejdříve se rozdýchaly a pořádně rozezpívaly, zahrály si na zvířátka, protáhly si své tělo, pochodovaly a zatančily si podle videa. Nechyběla ani krátká relaxační chvilka, zklidnění a pohlazení na konci setkání.

Mgr. Radka Bražinová

Mgr. Jana Kuběnová

 

Veselá škola - Interaktivní hrátky - 15. leden 2019

V lednové Veselé škole jsme zavítali do třídy s interaktivní tabulí. S paní učitelkou Yvonou Plasgurovou děti poznávaly geometrické tvary, určovaly barvy, procvičovaly si počítání do pěti, rozvíjely pravolevou orientaci, zrakové a sluchové vnímání.

Malí předškoláci byli velice šikovní, práce u interaktivní tabule je bavila a na konci hodiny dostali sladkou odměnu.

Mgr. Yvona Plasgurová, Mgr. Jana Kuběnová

 

 

Čertovská Veselá škola - 4. prosinec 2018

Prosincová Veselá škola byla celá čertovská. Malí předškoláci poznávali zimní obrázky, určovali počet slabik a vymýšleli svá slova. Nakreslili čertům pružinky,hledali rozdíly mezi čertíky. Počítali a porovnávali jablíčka, ořechy a uhlí a schovávali je do pytle. Nechyběla také písnička o čertech.

Všechny děti si čertovskou školu užívaly, snažily se a sladká odměna je určitě potěšila.

Přejeme Všem klidné a příjemné prožití Vánoc

Mgr. Monika Bialková, Mgr. Jana Kuběnová

Veselá škola - Barevný podzim -  6. listopad 2018

V úterý 6. listopadu jsme se opět sešli ve Veselé škole. Tentokrát jsme si v tělocvičně s paní učitelkou Kupčákovou a s paní učitelkou Skřečkovou protáhli své tělo. Zahřáli jsme se při hře s kroužky, při rozcvičce jsme si protáhli všechny svaly.  Rychlost, obratnost, postřeh a také odvahu jsme trénovali na překážkové dráze a nakonec jsme si zahráli Ovečky, ovečky. Všechny děti cvičily s chutí a malá sladká odměna je neminula.

Těšíme se na  příští Veselou školu, zavítáme totiž do světa pohádek.

Mgr. Milena Kupčáková, Mgr. Jitka Skřečková

 

Veselá škola - Barevný podzim -  2. říjen 2018

 V úterý 2. října jsme přivítali děti a jejich rodiče ve Veselé škole. Naši malí předškoláci si hráli na podzim. Zahřáli se při větru a dešti, který si nakreslili na pracovní list. Počítali jablíčka a sbírali je do košíčků. Poznávali podzimní obrázky, spojovali dva obrázky, které k sobě patří, vytleskávali počet slabik a určovali první hlásku. Nakonec soutěžili o to, kdo dříve postaví jablíčko z víček. Za splnění úkolů na ně čekala sladká odměna.

Těšíme se za měsíc, kdy se sejdeme v tělocvičně

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

 

 ------------------------------- šk. rok 2018/2019 --------------------------------------------

 

 

         Veselá škola - jarní učení -  3. duben 2018

 V dubnové Veselé škole čekalo předškoláky jarní učení.

S paní učitelkou Mirkou Zrubkovou si děti povídaly o jaru. Poznávaly první jarní kytičky, spojovaly obrázky mláďat a jejich maminek, určovaly barvy, četly čísla, vytleskávaly počet slabik a určily první hlásku ve slovech. Na pracovním listě počítaly zvířata a správně vymalovaly jejich počet. Naučily se básničku „ Byl jeden domeček“ a také si ji zahrály.

Děti se snažily, hodně se toho naučily a domů odcházely krásně jarně naladěny, s pracovními listy a sladkou odměnou v ruce.

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Miroslava Zrubková

 

Veselá škola - Zápis nanečisto– 6.3.2018

V úterý 6. března 2018 jsme se opět sešli ve Veselé škole.

Děti si vyzkoušely, co by měly znát, až půjdou do školy k zápisu. Poznávaly obrázky zvířátek, vytleskávaly počet slabik, hrály si na detektivy a pátraly, které obrázky do řady nepatří. Dokreslovaly obličeje dětí, vyhledávaly, kreslily a počítaly geometrické tvary, určovaly barvy.Zazpívaly si písničku o pejskovi, naučily se říkanku o kočičce a zahrály si na žabky. Za odměnu si složily zvířátkové puzzle. Dětem se práce dařila a domů odcházely s úsměvem a malou sladkostí.

Všichni se už těšíme na opravdový zápis.

 Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

Veselá škola - Interaktivní hrátky– 6.2.2018

V únorové Veselé škole jsme zavítali do třídy s interaktivní tabulí. S paní učitelkou Yvonou Plasgurovou děti poznávaly geometrické tvary, rozlišovaly jejich velikost, určovaly barvy, procvičovaly si počítání do pěti a rozvíjely pravolevou orientaci a zrakové vnímání a sluchové vnímání.

Malí předškoláci byli velice šikovní, práce u interaktivní tabule je bavila a na konci hodiny dostali sladkou odměnu.

 Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Yvona Plasgurová

 

Veselá škola – 9.1.2018

V úterý 9. ledna 2018 jsme se opět sešli ve Veselé škole. Předškoláci si povídali o zimě.

Děti poznávaly obrázky, které patří k zimnímu období, vytleskávaly počet slabik, vyhledávaly rozdíly u sněhuláků a uvolňovaly si ruku při kreslení svého sněhuláka. Počet do pěti si procvičily na počítání teček na rukavicích. Naučily se také říkanky o zimě a soutěžily v házení papírových koulí.

Děti se snažily, práce se jim dařila a domů odcházely s úsměvem a malou sladkostí.

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Monika Bialková

 

Veselá škola – 5.12.2017

V prosincové Veselé škole předškoláci zavítali do světa pohádek a s paní učitelkou Monikou Bialkovou plnili pohádkové úkoly. Nejdříve podle obrázků určovali názvy pohádek, dělili slova na slabiky a vymýšleli nová slova. Hledali pohádkové postavy, jejich bydlení a spojovali královské koruny a stíny. Také si zahráli na holoubky z „Popelky“a podle barev třídili víčka. Nakonec se zapotili při luštění pohádkových hádanek a složili si také pohádkové puzzle.

Všechny úkoly děti výborně zvládly a čekala je sladká odměna.

Protože se blíží nejkrásnější svátky v roce, přejeme všem Vánoce plné pohody a porozumění.

Mgr. Monika Bialková, Mgr. Jana Kuběnová

 

Veselá škola – 7.11.2017

V úterý 7. listopadu jsme se opět sešli ve Veselé škole. Tentokrát jsme si v tělocvičně s paní učitelkou Kupčákovou a s paní učitelkou Skřečkovou protáhli své tělo. Zahřáli jsme se při hře „škatule, škatule, hýbejte se“, při rozcvičce jsme si protahovali všechny svaly. Moc se nám líbila hra, při které jsme lepili míčky na izolepu. Rychlost, obratnost, postřeh a také odvahu jsme trénovali na překážkové dráze. Všechny děti cvičily s chutí a sladká odměna je neminula.

Těšíme se na  příští Veselou školu, zavítáme totiž do světa pohádek.

Mgr. Milena Kupčáková, Mgr. Jitka Skřečková

Veselá škola – Barevný podzim 3.10.2017

V úterý 3. října jsme přivítali děti a jejich rodiče ve Veselé škole. Naši malí předškoláci si hráli na podzim. Zahřáli se při větru a dešti, který si nakreslili na pracovní list. Počítali jablíčka, která si nesli ježci. Poznávali podzimní obrázky, spojovali dva obrázky, které k sobě patří, vytleskávali počet slabik a určovali první hlásku. Nakonec soutěžili o to, kdo dříve postaví jablíčko z víček. Za splnění úkolů na ně čekala sladká odměna.

 Těšíme se za měsíc, kdy se sejdeme v tělocvičně

Mgr. Jana Kuběnová, Mgr. Jitka Skřečková

 

O projektu Veselá škola


Veselá škola je určena všem dětem a jejich rodičům, kteří se v příštím roce chystají k zápisu. Pro ně je 1x měsíčně připraveno hravé odpoledne, kde si děti rozvíjejí své rozumové a sociální dovednosti. Práce s dětmi v rámci ,,Veselé školy“ je zaměřena především na adaptaci dětí na školní prostředí, na procvičování zrakového a sluchového vnímání, rytmizaci, pozornost, matematické představy, správné držení tužky a cvičení jemné motoriky, logopedické chvilky. Rodiče mohou své děti pozorovat při práci, poradit se s učitelkami, co je třeba docvičit než půjdou do školy a prožít s nimi pěkné odpoledne. V rámci Veselé školy pořádáme Zápis nanečisto, kdy si děti zkusí, co je čeká u opravdového zápisu. Ve VESELÉ ŠKOLE se scházíme každé první úterý v měsíci v době od 15.30 do 16.15 hod. na ZŠ Záhuní. Pro děti je přítomnost ve škole velkým přínosem, neboť nepřichází v září do neznámého prostředí a tak se  lépe adaptují na nový režim.

První lekce Veselé školy je v úterý 3. října 2017.