IV.B . . . Mgr. Andrea Stavinohová

Děti už krásně plavou a náramně si užívají plavecké lekce. Dohromady nás čeká deset lekcí:) 

 

 Nový školní rok 2021/22

Děti nasedat, letíme! 

 

 

 

 

 

 

Zase spolu ve škole i venku 

 

 

Vítejte ve třetí třídě!

 

 

 

Návštěva knihovny

  Tento týden nám paní knihovnice Martina četla z knihy, která vychází z pravdivých událostí. Děj je zasazen do období II.světové války a vše se točilo kolem záhadného kufru a jeho majitele.
Na závěr jsme si opět vyměnili přečtené knihy za nové.

Akce únor

10.2. Anglické divadlo
17.2. Hasík - 1.část - zrušeno z důvodu nemoci
18.2. Návštěva knihovny
20.2. Školní kolo recitační soutěže - vybraní žáci
24.2.-28.2. Lyžáček - vybraní žáci


Pololetní vysvědčení
Návštěva knihovny
   V úterý 28.1. nás čekala naše první knihovnická lekce v novém roce. Paní knihovnice Martina Vroblová si pro nás připravila čtení z krásné knížky Myšák jménem Julian o zvláštním přátelství lišáka a myšáka. Děti byly aktivní a šikovné, předvídaly, jak bude příběh pokračovat, a jak dopadne. Na závěr jsme vrátili půjčené knihy a vybrali si další.
Akce v
lednu

28.1. Návštěva knihovny
30.1. Pololetní vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny


Na tři krále o krok dále

 
První školní den nového roku jsme si zpestřili povídáním příběhu o třech králích, podívali jsme se na ukázky průvodu, vyplnili pracovní list, zazpívali si a vytvořili zimní obrázek.


Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 zdraví, štěstí a radost.


Vánoční učení
  
   Součástí předvánočního týdne byl kromě programu v muzeu také koncert ZUŠ a filmové představení Hodinářův učeň. Pátek jsme zahájili společným zpíváním koled s ostatními dětmi a pokračovali jsme plněním vánočních úkolů na pracovních listech. Vyrobili jsme krásné vánoční přáníčko, ochutnávali cukroví a rozdali si dárky.

 
Půjdem spolu do Betléma

   V posledním školním týdnu jsme navštívili vánoční program v muzeu. Tentokrát byl zaměřen na historii a vznik betlémů. Děti byly přivítány teplým čajem a kouskem perníku, prohlédly si různé druhy betlémů a na závěr si také jeden společně vyrobily.Den otevřených dveří

   V sobotu 7.12. jsme se již tradičně sešli ve škole na Dni otevřených dveří. Při čertovském učení jsme si zazpívali, zatančili, ukázali rodičům, jak si umíme "pohrát" s interaktivní tabulí, předvedli jakou máme výbornou paměť a vylovili pár kapříků z čertovského rybníčku. Za odměnu dostaly úspěšné děti buráky a všechny na závěr za aktivitu kouzelný dukát od čertovy babičky Peklindy. Návštěvníci si mohli poskládat pohádkové puzzle nebo vybarvit mikulášský obrázek.
   Děkuji všem, kteří přišli své děti do školy podpořit a společně s námi si užili báječné sobotní dopoledne :o))

Mikulášská nadílka


   Ve čtvrtek 5.12. jsme společně s 2.A vyrazili na Mikulášskou exkurzi do Ovocentra ve Valašském Meziříčí. V doprovodu Mikuláše, anděla a čerta jsme si prohlédli sklady s ovocem a zeleninou. Naším průvodcem byl anděl, který nám řekl další zajímavosti o ovoci i zelenině. Zvážili jsme se na velké váze a všichni máme přes 560kg o:) Po prohlídce jsme dostali mandarinku a skvělý vánoční punč s ovocem. Potom jsme si v malém obchůdku mohli koupit ovoce a sušené plody. Po návratu do školy jsme plnili Čertovský pracovní list, zatančili si a podívali se na krátkou pohádku. Letošního Mikuláše jsme prožili netradičně a báječně jsme si ho užili.


Akce prosinec

 5.12. Ovocentrum Valašské Meziříčí-info v deníčku
 7.12. Den otevřených dveří
16.12.Vánoční  program v muzeu
17.12. Koncert ZUŠ
19.12. Filmové představení
20.12. Vánoční učení
23.12.-5.1. Vánoční prázdniny
Podle počasí návštěva výstavy.


Vyhlášení výsledků sběrové akce
 
   Začátkem listopadu  se i naše třída přidala ke sběrové akci školy. I když se zúčastnilo jen
6 dětí, dvě z nich stály "na bedně". Děkuji všem rodičům i prarodičům za podporu této akce.
Na 3.místě se umístila Viktorie Sváčková (243 kg) a Lukáš Zrubek (225 kg).  Návštěva knihovny

   V pondělí 25.11.jsme byli  na další knihovnické lekci. Tentokrát nám paní knihovnice Martina Vroblová četla z knížky Já nejsem tvoje maminka od Marianne Dubuc. Kniha byla o rodině a vztazích v rodině.

Svatomartinské učení

  Samozřejmě, že i letos jsme si připomněli pondělní svátek patrona našeho města, svatého Martina. Na pracovních listech jsme počítali husy i vajíčka, doplňovali, uspořádávali i vybarvovali. Třídu jsme si vyzdobili obrázky Martinova bělouška a zkoušeli správně vyluštit sudoku.

Filmová a muzikálová hudba


  Ve čtvrtek 7.11. jsme si na hodinku mohli zatančit i zazpívat v tělocvičně. Navštívili nás totiž hudebníci z uměleckého sdružení Hudba školám. Děti slyšely známé melodie z filmů i seriálů, zpívaly, tančily, dováděly a celý program si báječně užily.
Listopad

6.-7.11.   Podzimní sběrová akce

  7.11.     Koncert : Filmová a muzikálová hudba ( 9:00h.)

 19.11.     Třídní schůzky - konzultace

25.11.     Knihovnická lekce

 

 

 

Strašidelný Halloween

  Tento rok nám to krásně vyšlo, hned po podzimních prázdninách nás čekal den plný zábavy. Třída se naplnila čarodějnicemi i kostlilvci a vrchní čarodějnice Agátka mohla začít s výukou. Zopakovali jsme si, co si z loňského roku pamatujeme o původně keltském svátku Halloweenu a pustili jsme se do vyplňování pracovních listů. Počítali jsme duchařské slovní úlohy, hledali rozdíly na obrázcích a vyzkoušeli si halloweenské sudoku. Nechyběl ani strašidelný taneček. Za správně splněné úkoly si děti nalepily dýňové obrázky a všechny za svou snahu dostaly sladkou odměnu.
   Nezapomněli jsme ani na náš Dušičkový svátek, který letos vyjde na sobotu.
Návštěva knihovny

 V pondělí 21.10. nás čekala další knihovnická lekce i paní knihovnice Martina Vroblová. Tentokrát četla dětem ukázky z knížky, ve které se vzbouřily voskovky a každá z nich napsala svému majiteli přání nebo stížnost. Děti potom ve skupinkách některá přání voskovek nakreslily.
Na závěr jsme vrátili přečtené knížky a kdo chtěl, půjčil si další.

Loutkový svět

 V pondělí 14.10. jsme si prohlédli výstavu loutek výtvarníka Davida Velčovského. Děti viděly nejen loutky, ale i kreslené návrhy, podle kterých vznikly a divadelní kulisy.Výstava je přístupná každý den od 9 - 17 hodin až do 1.11.2019.


Celoroční projekt -Škola naruby

   V pondělí 23.9. jsme navštívili Městskou knihovnu a zahájili tak celoroční projekt - Škola naruby. Na naší první letošní lekci nás paní knihovnice Martina Vroblová seznámila s knihovním řádem, objasnila nám rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím a přečetla ukázku z knížky Pan Lišák má knihy rád.Akce září

23.9.  Návštěva Městské knihovny - Projekt Škola naruby
24. 9. Proběhnou úvodní třídní schůzky:
- pro 1. stupeň od 15:30 hodin
- pro 2. stupeň od 16:00 hodin
Poté následuje plenární schůze Klubu rodičů.

Vítejte ve druhé třídě
!

   Prázdniny skončily a všichni jsme se plni nových sil usadili opět ve školních lavicích. Přeji nám všem úspěšný školní rok :o))


Poslední školní týden

   Rok utekl jako voda a prvňáčci dostali své první opravdové vysvědčení. Poslední dny nám počasí trochu znepříjemnilo, ale my jsme si poradili a stihli jsme si popovídat o všem, co jsme zažili, co nás čeká o prázdninách,kam jedeme na dovolenou, malovat před školou na chodník a rozloučit se s deváťáky, kteří nám pomohli hlavně na začátku roku, když jsme si na vše teprve zvykali.Také jsme vyhodnotili celoroční pohádkovou soutěž, na každého čekala sladkost a na ty nejlepší i další odměna.
   Přeji Vám všem báječné prázdniny, odpočiňte si, relaxujte, vypněte a načerpejte síly do dalšího snažení :o))
   Děkuji všem za nápadité dárky a nádherné kytice :o) moc mě vše potěšilo.

Sledujte prosím ke konci srpna web školy, je možné, že kvůli stavebním úpravám bude posunut začátek školního roku :o)

 
V pátek 28.6. je výuka do 9:05 hodin

Školní výlet
  

   V úterý 18.6.jsme se krásnou procházkou kolem řeky vydali na Liščí mlýn. Tady nás čekalo zábavné dopoledne mezi Indiány. Hned na začátku si děti pod vedením Velké Lišky vyrobily čelenku a vybraly indiánské jméno. Potom hledaly v lese zašifrovanou zprávu, vyzkoušely si střelbu z luku, svezly se na koni a prohlédly si indiánskou vesnici s potní chýší i pravým vigvamem. Kdo dobře poslouchal, dozvěděl se hodně zajímavostí ze života Indiánů. Na závěr děti utratily své kapesné v malém indiánském obchůdku a za krásného počasí jsme se vydali zpět.
Všichni jsme si výlet báječně užili :o))

Pasování na čtenáře

  Ve středu 12.6.prožili prvňáčci slavnostní den v Městské knihovně. Všichni se stali zachránci Písmenkového království a poprvé si vyzkoušeli čtení před publikem. Přečtením krátké básničky pomohli králi a královně najít všechna ztracená písmenka a za svou odvahu a dovednost byli pasováni na rytíře řádu čtenářského. Získali klíč k Písmenkovému království, knížku a průkazku do knihovny, kam jsme hned po obřadu Pasování zamířili půjčit si první knihu.
Děti byly moc šikovné, předvedly, co se během první třídy naučily a zaslouží si velkou pochvalu.
   Děkuji rodičům, kteří přišli své malé čtenáře podpořit,Městské knihovně za spolupráci i Klubu rodičů za uhrazení poplatku za čtenářský průkaz.


Akce v květnu
 
  7.5. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
29.5. Focení tříd


Filipojakubský den

   Poslední  dubnový den jsme strávili při čarodějnickém učení. Děti vyplňovaly čarodějné pracovní listy, počítaly čarodějné úkoly a každý si vyrobil i nakreslil svoji čarodějnici.  Podívali jsme se na krátké pohádky o čarodějnicích a pustili si o nich písničky. Jednu z nich jsme se naučili. Při čarodějném soutěžení se družstva snažila co nejrychleji projít smrdutým močálem i s ropuším vejcem, běhali jsme v sedmimílových botách a házeli ropuchou do kotlíku při přípravě čarodějného lektvaru. Těm nejšikovnějším se podařilo ulovit pavouka a všichni jsme si na závěr čarodějně zaskotačili. Za svůj výkon byly děti odměněny čarodějným vysvědčením.

Až přiletí zvony z Říma
  
   V předvelikonočním týdnu jsme i my navštívili muzeum s pečlivě a poutavě připraveným programem. Hned na úvod nás přivítal mědvěd, který byl součástí každého masopustního průvodu. Pan Martin Trubač si s dětmi povídal o velikonočních zvycích i o tom, jak dobu mezi masopustem a Velikonocemi trávili naši předkové. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak se plete tradiční pomlázka. Na závěr si děti vyrobily sluníčko, které si odnesly domů.
Všem děkujeme za příjemně strávení chvíle.Tonda obal

   Minulý týden jsme navštívili výstavu ke třídění odpadu, která probíhá po celý měsíc duben v naší škole. Děti si nejdříve poslechly, jak správně odpad třídit, potom si vše vyzkoušely při hře a na závěr jsme si prohlédli ve školní galerii a v knihovně, co vše se dá z odpadu ještě vyrobit. Jako odměnu dostaly děti papírové popelářské auto.

Jaro v naší třídě

Duben si rád zaskotačí, hned se směje, hned zas mračí…

   V našem jarním projektu si prvňáčci zopakovali vše, co se o tomto ročním období naučili. Ze slabik jsme skládali jména jarních kytiček, přiřazovali názvy mláďátek k obrázkům a poznávali  ptáčky, kteří se k nám z jihu vrátili. Nechyběla skládačka na kytičky ani „kimovka“.  Ve výtvarné výchově jsme si nakreslili našeho nejznámějšího cestovatele -  čápa.

    Za každý správně splněný úkol čekal na děti žetonek  s jarní kytičkou, pro všechny odměna a pro ty nejúspěšnější i něco navíc.
Návštěva knihovny

   V úterý jsme si zpestřili den návštěvou Městské knihovny. Paní knihovnice Martina si s dětmi povídala o tom, jak vlastně vzniká kniha. Poté nám ukázala nové knihy, ze kterých dětem četla úryvky. Lekce byla velmi zajímavá a poučná. Na závěr si děti mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly. Všichni jsme zde strávili příjemné chvilky.


Akce v dubnu

 

  4.4. malování na sklo - pro zájemce

 10.4. zápis do 1.tříd - změna rozvrhu, vyučování do 11:15 hodin

 12.4. Dávej bacha - akce v DDM Astra, podrobné informace budou v deníčku

 16.4. Velikonoční tvoření 15-17 hodin

 16.4. muzeum Až přiletí zvony z Říma

 18.,19.4. velikonoční prázdniny

 

Akce v březnu

 

19.3. od 14:00 pěvecká soutěž v učebně Hv

21.3. Hudebně vzdělávací pořad Tajemství písniček. Vstupné 60-,Kč bude hrazeno Klubem rodičů.

26.3. Návštěva Městské knihovny

Plavecký výcvik

   Od 4.3. nám začal plavecký výcvik. Máme před sebou 10 lekcí, plavat budeme až do 13.5. Děti si lekce velmi užívají a těší se na ně :o))


Recitační soutěž
5.3. od 13:15 hodin ve třídě 3.B

Projektový den : Naše tělo


    Na závěr učiva o našem těle nás čekal ještě před jarními prázdninami celodenní projekt. Děti si zopakovaly všechna témata, která jsme v rámci tohoto učiva probrali. Pracovaly v různě velkých skupinkách a některé úkoly plnily samostatně.
    Nejdříve si každá skupinka vystřihla a poskládala svého kostíka, kterému jsme samozřejmě vymysleli i jméno.  Jako se skládačkou jsme si pohráli s vnitřními orgány a našli jsme pro ně v těle správné místečko.  Každý si sestavil z nabídky různých potravin zdravou svačinku do školy. Skládali jsme slova ze slabik a přiřazovali jim správné obrázky. V jednoduchém kvízu jsme si zopakovali nemoci a úrazy, které nás mohou potkat a nezapomněli jsme ani na prevenci.  Ke konci dne se naše třída proměnila ve zdravotní středisko, ve kterém si každý zahrál na pana doktora a svého „zraněného“ spolužáka ošetřil.  K práci jsme si zazpívali i novou písničku Pavla Nováka „Doktora se nebojíme“.
   Velice jsme si tento den užili, a už teď se těšíme, jaké dobrodružství nás čeká příště :o) 
 

 

 

První vysvědčení

    Na čtvrtek 31.ledna se asi nejvíce těšili prvňáčci, protože dostali své první vysvědčení.Nebylo však tak jednoduché jej získat. Museli si ho zasloužit. Přes noc se nám totiž vysvědčení toulala po škole a někam se schovala. Prvňáčci museli předvést, co se za první polovinu roku ve škole naučili. Nejdříve museli,,vypočítat" a rozluštit tajnou zprávu a poté ze získaných písmenek sestavit tajenku, která jim prozradila, kde mají hledat. Potom už stačilo jen mít kapku štěstí a vypátrat, kam se vysvědčení ukryla.
Všichni úkoly zvládli a dokázali, že si své jedničky opravdu zaslouží.
 

Eskymácký týden 21.-25.1.

   „Daleko na severu je grónská zem…“ takto začíná píseň,  kterou zpívá Jaroslav Nohavica a od tohoto týdne i my.

   Celý týden jsme věnovali plnění eskymáckých úkolů. Patronem měsíce ledna je pro nás tučňáček Pingu, proto si každý den zpříjemníme jednou z jeho pohádek. Na pracovních listech hledaly děti shody a rozdíly a správnou cestu ve sněhovém bludišti. Při plnění soutěžních úkolů si vyzkoušely závod psích spřežení, běh ve sněžnicích, navádění lodí v mlze, chůzi po ledových krách i lov na medvěda. Celý týden jsme si četli eskymácké pohádky, naučili se eskymáckou básničku a vyrobili každý svého Eskymáka z papíru. Nejúspěšnější lovci byli odměněni velkou rybou, všichni pak Listem pravého Eskymáka. 
   Všechny děti za aktivitu a snahu zaslouží velikou pochvalu.Tři králové


  Hned první dny nového roku jsme si zpestřili povídáním příběhu o třech králích. Podívali jsme se na průvod králů v jiných městech, vybarvili si obrázek, dozvěděli se, co znamená známé K+M+B a na závěr jsme si tři krále i vyrobili.


 Vánoční den

  Poslední týden roku 2018  jsme strávili vánočně a důkladně jsme se připravovali na příchod Ježíška.
     Na  pracovních listech jsme počítali cukroví, poskládali a vybarvili puzzle. Také jsme počítali stromečkové příklady, stříhali a lepili baňky, sledovali vánoční pohádky a četli vánoční příběhy a básničky. Děti si vyrobily krásné svícny z jablíčka a všelijakých dobrot. Rozdali  jsme si poslední mikulášské punčošky z adventního kalendáře, ochutnali, jaké cukroví se peče v rodinách spolužáků  a zazpívali si koledy se všemi ostatními dětmi ve škole. Nechyběla ani oblíbená "kimovka" a na závěr čekal na všechny malý dáreček pod školním stromečkem. Takto svátečně naladěni jsme se dnes rozloučili.
  
   Přeji Vám všem krásné a pohodové svátky, v novém roce hlavně zdraví a spoustu drobných radostí, které Vám prozáří každodenní život :o))Tichá noc v muzeu

 
   V předvánočním  týdnu jsme navštívili muzeum, kde na nás čekalo vánoční povídání. Byli jsme přivítáni výborným domácím perníkem a čajem, a když jsme se posilnili, poslechli jsme si, jak tento čas trávili naši předkové. Viděli jsme upravený vánoční stůl, některé zvyky jsme si vyzkoušeli, jiné jen vyposlechli. Dozvěděli jsme se, jak hospodáři na Vánoce  obdarovali svá zvířátka, a také, jakým způsobem věštili budoucnost. Lidé byli odpradávna zvědaví na to, co je čeká :o) Zazpívali jsme si koledy a vymalovali vánočního kapříka, kterého jsme si spolu s vánoční atmosférou přinesli do školy.

Děkujeme Klubu rodičů za zaplacení vstupného na tuto akci.


Den otevřených dveří
 

Čertovské dny
 
     První prosincový týden se naše třída proměnila v takové malé peklo a děti v neposedné čertíky a hodné andílky.
    Naučili jsme se několik básniček, nějaký ten taneček a také písničku o Mikulášovi, ta se bude jistě hodit. Prohlíželi jsme si obrázky čertů a hledali pohádky, ve kterých vystupují.  Zkusili jsme popsat čerty i peklo. Každý den jsme si přečetli čertovskou pohádku a konečně jsme se dozvěděli, proč chodí Mikuláš s čertem a andělem a ne třeba s vodníkem a ježibabou. Celý týden jsme počítali pekelně těžké příklady a četli slabiky a slova z čertova kotlíku i z Mikulášova pytle. Poslechli jsme si pohádku O čertovi a Káče, skládali jsme puzzle, soutěžili  v rychlosti i správnosti a za každý dobře splněný úkol dostaly děti čertovský dukát. Ty jsme na konci dne spočítali a nejlepší sběrači získali zvláštní odměnu.    
     Všichni si za svou službu vysloužili vysvědčení se samými jedničkami a zlatý dukát, aby měli celý rok z pekla štěstí.
   Navštívil nás také Mikuláš s čerty a anděly a děti za písničku odměnil sladkým perníkem.
Akce v prosinci

   5. 12. Čertovský den (děti mohou přijít v maskách čertic a čertíků)

   8. 12. Den otevřených dveří  9. 00 - 12. 00 hodin

 18.12.  Vánoční program v muzeu - 30 Kč

 19. 12. Pohádka - Když draka bolí hlava - 60 Kč

 21.12.  Vánoční den ve škole - děti si nemusí brát učebnice

 22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny


Sběrová akce

   Poslední listopadový den proběhlo vyhodnocení školní sběrové akce. Z naší třídy přineslo nebo přivezlo sběr 7 dětí a dohromady nasbíraly 401kg. Moc děkuji všem rodičům i prarodičům, kteří se zapojili a dětem pomohli. Všech sedm dostalo za svou  snahu sladkou odměnu :o)Ukázkové hodiny

   Máme konec listopadu a prvňáčci už chodí do školy téměř tři měsíce. A co jsme se za tu dobu ve škole všechno naučili, jsme ukázali všem rodičům, kteří za námi přišli ve čtvrtek 22.11. do vyučování. Strávili jsme společně dvě vyučovací hodiny plné různých her a úkolů. Děti psaly, četly a hledaly slabiky, počítaly a psaly příklady. Byly velice šikovné a všem ukázaly, jaký pokrok od začátku roku udělaly. Moc se jim vše dařilo a všechny si zaslouží obrovskou pochvalu. Udělaly velkou radost rodičům, prarodičům a hlavně paní učitelce :o)) 

Putování za pohádkou – Červená karkulka

  Děti a pohádky určitě  patří k sobě, proto si i my ve škole pohádky čteme, hrajeme, povídáme si o nich a poodhalujeme ten tajemný svět, ve kterém dobro vítězí nad zlem.  A naše české pohádky, plné nadpřirozených bytostí a kouzel, jsou jistě ze všech nejkrásnější .
   V listopadu čekala na prvňáčky Červená karkulka. Skládali jsme puzzle, vyprávěli pohádku,na pracovních listech jsme hledali rozdíly a poznávali, co do pohádky patří. Naučili jsme se i písničku o Červené karkulce a odpovídali na otázky k pohádce. „V lese“ jsme hledali zatoulané slabiky a na nejlepší detektivy čekala sladká odměna. Závěr patřil písničkové pohádce z dílny panů Svěráka a Uhlíře.
  
Předávání Slabikářů

   Prvňáčci už umí číst písmenka i slabiky a v pátek  jim tyto znalosti pomohly zachránit princeznu Alfabětku. Že nevíte,kdo to je? Je to princezna z Písmenkového království, která má nade vše ráda čtení příběhů a pohádek . Zlý čaroděj Slabikon ji chtěl za ženu, a protože ho princezna odmítla, zaklel ji strašlivou kletbou. Všechna písmenka se jí popletla a nepozná ani jedno. Byla moc nešťastná a smutná. Poprosila nás, abychom se pokusili kletbu zlomit a vysvobodit ji.  Všichni jsme se s velkou chutí do této záchranné mise pustili. Děti plnily úkoly na pracovním listě, musely dokázat, že umí slabiky spojovat s obrázkem, napsat je a také přečíst. Jen tak se nám podařilo odemknout všech pět klíčů k vysvobození  princezny. Druhou hodinu jsme se šli podívat do Písmenkového království, jestli je už vše v pořádku. V knihovně nás čekala paní knihovnice Martina, která nám za záchranu princezny vyprávěla pohádku, a také nám předala dárek. Naši první knihu čtení, Slabikář. Na závěr si děti prohlédly celé Písmenkové království a naučily se, jak se zde budeme chovat, až nás zase pozvou na návštěvu. S radostí  jsme si svou první knížku odnesli do školy a už se těšíme, jak si z ní budeme číst.

 


Den svatého Martina

    11.listopadu slaví svátek všichni Martinové, a také patron našeho města svatý Martin. Proto si prvňáčci už v pátek poslechli legendu o sv. Martinovi a dozvěděli se, jak se do našeho městského znaku dostaly husy. Prohlíželi jsme si obrázky i starší záznamy z vítání sv. Martina v různých městech naší vlasti. Poslechli jsme si svatomartinské pranostiky, hádali hádanky a na pracovních listech jsme pomohli Martinovi najít v bludišti cestu k jeho koni a vymalovali si znak našeho města. Také jsme se naučili o svatém Martinovi písničku a "upekli" svatomartinské rohlíčky a koláčky. Nechyběl ani kůň svatého Martina, kterého si každý vymaloval podle svých představ.
Teď už budeme všichni vědět, proč máme v listopadu Martinský trh :o)

Dračí týden

   První  listopadový týden proběhl u  prvňáčků ve znamení draka. Prohlédli jsme si obrázky pohádkových i papírových draků a připomněli si krásné české pohádky, ve kterých hráli draci důležitou roli. Počítali jsme dračí příklady a hledali dračí krále, četli jsme si dračí pohádky  a draky jsme také nakreslili. Naučili jsme se dračí básničku, poslechli si dračí písničku, sestavili dračí puzzle  a zkusili zahrát dračí pohádku. A v tělocvičně jsme se někteří  na draky proměnili :o)
   Poslední podzimní měsíc jsme zahájili pohádkově a všichni jsme si  užili každý den.

Strašidelný den 

   Poslední  říjnový den mohly děti přijít do školy v kostýmu, takže třída byla plná čarodějnic, upírů, dýní a různých jiných strašidel. Místo paní učitelky se objevila čarodějnice Agáta, která si s dětmi povídala o Halloweenu – svátku, který se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích – a také o „dušičkách“.  Děti vyplňovaly strašidelné pracovní listy, tančily strašidelné písničky a také se naučily užitečné kouzlo, kterým si zajistily do budoucna  samé  jedničky.  Nechyběla ani výroba papírového dýňového svícnu.
   Přišli se za námi podívat i naši deváťáci, kteří si pro malá strašidýlka připravili hry a soutěže. Děti létaly na koštěti, přecházely močál nebo přenášely žabí vejce. Za všechnu odvahu, snahu a šikovnost si vysloužily sladkou odměnu.
   Myslím, že jsme se všichni po prázdninách pěkně vyřádili.

Akce v listopadu
6.,7.11. Sběrová akce - info v deníčku
13.11. Konzultační hodiny
16.11. Návštěva městské knihovny - přesunuto z října
22.11. Ukázkové hodiny

 

Naše republika slaví 100 let

   V pátek jsme se i my prvňáčci zapojili do celoškolního projektu ke stému výročí založení Československa.

   V jazykové učebně jsme byli rozděleni do skupinek a skládali jsme obrázky s fotografiemi důležitých osobností této události. Děti mezi nimi poznaly našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. Ve školní galerii nás deváťák Michal seznámil s historií našeho státu a prohlédli jsme si krásnou výstavu i výkresy, které vytvořili naši starší spolužáci. Ve třídě jsme potom poslouchali českou hymnu a vymalovali si správnými barvami českou vlajku. Za splněné úkoly dostaly děti sladkou odměnu. 

 

 

Projekt „Podzim“

   Od našeho prvního projektového dne uplynul skoro měsíc , proto jsme se na konci října s chutí pustili do dalšího, tentokrát s názvem Podzim.
   Ráno si děti vylosovaly kartičku s obrázkem a byly rozděleny do týmů. Jejich složení bylo tajné, vše se dozvěděly až na konci dne. Nikdo nevěděl, ke komu přidá své bodíky a sbíral sám za sebe.
   Všechny úkoly nějak souvisely s právě probíhajícím ročním obdobím. Naučili jsme se podzimní básničku, skládali puzzle, poslechli jsme si a zahráli pohádku O veliké řepě.  Vyzkoušeli jsme také své smysly – hlavně hmat, při poznávání plodů a tvoření  písmenek poslepu.  V různých soutěžích a na pracovních listech trénovaly děti postřeh, znalosti, rychlost a představivost.  Naučili jsme se novou písničku o jablíčkách a k ní tanec, mazurku.  Nechyběla ani „kimovka“ , výkres se zavařenými jablíčky , odlétající vlaštovky nebo krásně zbarvené podzimní stromy.  Každý správně provedený úkol byl oceněn jablíčkovým bodem a na konci dne děti konečně poznaly své spoluhráče a spojily body v týmech.

Všechny děti se snažily, úkoly plnily s nadšením a jejich píle byla po zásluze odměněna.

   Celý měsíc říjen nás provázely úkoly spojené s podzimem. Tvořili jsme podzimní příběhy - slovní úlohy - povídali si o podzimu v zahradě i na poli, četli pohádku O poslední vlaštovce nebo skládali puzzle ovoce a zeleniny.
 


Akce v říjnu:

25.10. Fotografování pro přihlášené děti
26.10. Návštěva městské knihovny v rámci projektu Budu čtenářem - přesunuto na listopad
29.,30.10 Podzimní prázdniny
31.10. Halloween s deváťáky - děti si mohou připravit strašidelnou masku a přijít v ní do školy

 

 

 Projektový den v 1.třídě

 


  Prvňáčci už mají za sebou první školní měsíc s novými kamarády a v novém prostředí. Všechno, co se za tu dobu ve škole naučili, si vyzkoušeli poslední zářiový den ve škole v našem prvním, dvouhodinovém projektu "Jsem školák".
   Už ráno po příchodu do školy děti zjistily, že tento den bude jiný než ostatní. Podle vylosovaných barev se rozdělily do týmů, ve kterých po celou dobu pracovaly. Každý správně provedený úkol byl oceněn bodem. Děti vyhledávaly a počítaly školní pomůcky, našly v bludišti správnou cestu do školy, pomohly školákovi Adámkovi najít vhodné oblečení do školy a naučily se o něm písničku. Také soutěžily v postřehu i v rychlosti při "Kimovce". Na závěr si týmy spočítaly všechny získané body a při vyhodnocení byly všechny děti za svůj výkon odměněny.
   Vyzkoušeli jsme si spolupráci ve skupině a napoprvé jsme to zvládli dobře. Všichni zaslouží velikou pochvalu.Ukázka dravců

   Hned po projektu nás čekalo představení dravých ptáků společnosti Seiferos, na které jsme se všichni moc těšili. Celé vystoupení bylo velice poučné i zábavné. Dozvěděli jsme se, který z dravců je největší, nejmenší, nejrychlejší a také nejchytřejší. A ten, kdo dobře poslouchal, dostal informace i o tom, jak bychom měli naši přírodu a hlavně živočichy v ní, lépe chránit.


 Náš první školní týden


   I když máme za sebou jen pár hodin ve škole, už jsme toho hodně stihli. Část úkolů souvisela s pohádkou O perníkové chaloupce. Řadili jsme obrázky, vyprávěli pohádku, vyráběli perníčky na naši  chaloupku a nakreslili jsme obrázek k pohádce. V matematice jsme si nastříhali kartičky s čísly
1 - 5, které jsme různě uspořádali. Vytvořili jsme si pravidla, podle kterých se budeme snažit celý rok chovat. Vše jsme stvrdili svým podpisem a otiskem ruky. Celý týden jsme se seznamovali mezi sebou navzájem a také s tím, co nás vlastně ve škole čeká.

   Naši deváťáci nám pomáhali ve školní jídelně a společně jsme si prohlédli celou školu.

   Děti byly moc šikovné a vše báječně zvládly. Přeji nám všem, abychom takto skvěle, s úsměvem a radostí, prožili celý školní rok.