Školská rada

Školská rada pracuje v tomto složení:

Za zřizovatele:

Ing. Jiří Jurek

Mgr. Pavel Mička

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Pavel Zátopek - předseda ŠR

Bc. Bohdana Harabišová

 

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana Gurášová

Mgr. Jitka Skřečková

 

Oznámení o volbách do Školské rady (červen 2024)

Směrnice k volbám do Školské rady

Návrh kandidáta do Školské rady - vzor