Šablony 2

Projekt „ŠABLONY II“

Od 1. 9. 2019 škola zahájila realizaci projektu v rámci Výzvy číslo 02_18_063  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba trvání projektu je 24 měsíců, datum ukončení bude k 31. 8. 2021. 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu volnočasových aktivit v návaznosti na povinné složky vzdělávání, podporu rozvojových aktivit. Do projektu je zapojena základní škola, školní družina a obě mateřské školy.

Aktivity projektu v základní škole:

 • Personální podpora – školní psycholog v ZŠ
 • Vzdělávání pedagogů ZŠ
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Kluby pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektové vyučování v ZŠ a mimo školu

 

Aktivity projektu ve školní družině:

 • Vzdělávání pedagogů ŠD
 • Projektové vyučování v ŠD a mimo ŠD

 

Aktivity projektu v mateřských školách:

 • Personální podpora – školní asistent
 • Vzdělávání pedagogů MŠ
 • Projektové vyučování v MŠ

 

Informační leták výzvy 02_18_063 zde