Setkání žáků 8. a 9. roč. a jejich rodičů se zástupci středních škol - 5. listopad 2019

24.10.2019

POZVÁNKA

NA SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SŠ

S ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKU A JEJICH RODIČI

Datum:    5. listopad 2019
          16:00 hod. – 17:30 hod.

Program: od 16 hod. proběhnou krátké prezentace jednotlivých                       
                škol, ve zbývajícím čase je možno získat u zástupců

                SŠ doplňující informace

Místo: ZŠ Záhuní Frenštát p. R., školní jídelna

 

Těším se na Vaši účast.

 

Mgr. K.Adamčíková                                                                                        

výchovná poradkyně