Koronavirus: Doporučení školy pro rodiče a žáky - 3. březen 2020

03.03.2020

Doporučení ředitele školy

Žádám všechny rodiče, jejichž děti  pobývaly v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy  své děti neposílali  a nechali je  v domácí karanténě.

Dále žádám rodiče, aby omezili vstup do budovy na nezbytné minimum.

Podrobnější informace jsou uvedeny v odkazech viz níže.

Ing. Josef Stieborský, ředitel

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci pro školy a školská zařízení

Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení