Koronavirus: Doporučení školy pro rodiče a žáky - 9. březen 2020

09.03.2020

Výzva ředitele – upřesnění

Žádám všechny rodiče, jejichž děti  pobývaly během jarních prázdnin v Itálii, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy  své děti neposílali  a nechali je  v domácí karanténě.
Dále žádám rodiče, aby omezili vstup do budovy na nezbytné minimum.
Ing. Josef Stieborský, ředitel
9. březen 2020