Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11.5.2020

04.05.2020

 

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

od příštího týdne nabízíme v prostorách školy konzultační hodiny k přijímací zkoušce na střední školy z českého jazyka a matematiky.

 

Výuka bude probíhat jednou týdně ve dvouhodinových blocích od 7.45 do 11.30 hodin v úterky pro třídu 9.A a  ve středy pro třídu 9.B. V případě malého zájmu může dojít ke změnám organizace.

 

Případný zájem  prosím potvrďte emailem na adresu sekretariat@skolafren.cz do středy 6.5.2020 do 12:00 hodin.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka pověřenému pedagogickému pracovníkovi čestné prohlášení, které je zákonným zástupcem podepsané. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepředloží nebo nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení zde