Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020

05.05.2020

 

 

Informace pro přítomnost žáků 1.stupně

 

Čestné prohlášení

  

Informace o organizaci výuky žáků 1.stupně