Střídavá výuka na 2. stupni základní školy od 12.10.2020

09.10.2020

 

 Dokument ZDE ke stažení

Organizace výuky na 2. stupni od 12.10.2020 do 23.10.2020

 

Týden od 12. do 16. října 2020 :

Prezenčně (výuka ve škole) se budou vzdělávat všechny třídy 6. a 9. ročníku podle rozvrhu hodin v běžném režimu.

Distančně (výuka mimo školu) se budou vzdělávat všechny třídy 7. a  8. ročníku podle rozvrhu hodin a podle pokynu vyučujícího.

 

Týden od 19. do 23. října 2020 :

Prezenčně (výuka ve škole) se budou vzdělávat všechny třídy 7. a 8. ročníku podle rozvrhu hodin v běžném režimu.

Distančně (výuka mimo školu) se budou vzdělávat všechny třídy 6. a  9. ročníku podle rozvrhu hodin a podle pokynu vyučujícího.

 

Distanční výuka je  dle školského zákona a dle školního řádu povinná. Absenci v distanční výuce je nutno omluvit ve stejném režimu jako při prezenční výuce. Distanční výuka se koná prostřednictvím Google nástrojů (Učebna, Meet). Komunikace s rodiči bude probíhat přednostně prostřednictvím platformy Bakaláři- Komens.

Výuka na 1. stupni a provoz školní družiny zůstávají beze změny.

 

 

Organizace stravování ve školní jídelně

 

Pokud budou mít žáci vzdělávající se distančně zájem o oběd ve školní jídelně, musí se k jeho odběru na dny distanční výuky znovu přihlásit!  Časový rozvrh odběru oběda je pro tyto žáky následující:


Týden od 12. do 16. října 2020 : 

7. ročník od 12.10 hod. do 12.30 hod.

8. ročník od 13.10 hod  do 13.30 hod.

 

Týden od 19. do 23. října 2020 :

6. ročník od 12.10 hod. do 12.30 hod.

9. ročník od 13.10 hod  do 13.30 hod.


 

Podzimní prázdniny

 

Ve školním roce 2020/2021 budou podzimní prázdniny v termínu od 26.10.2020 do 30.10.2020.