Změna organizace výuky od 14.10. do 23.10.2020

13.10.2020

Změna organizace výuky od 14. října 2020 do 23. října 2020

 

Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. října 2020 omezuje s účinností ode dne 14. října 2020  do dne 23. října 2020  provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem:

-          na 1. stupni dle upraveného rozvrhu hodin, který předají třídní učitelky dětem

a rodičům prostřednictvím Bakalářů během středy 14.10.2020

-          na 2. stupni dle stávajícího rozvrhu hodin. Výuka výtvarné, občanské, tělesné a pracovní výchovy bude na toto období omezena.

Školní družina bude v tomto období uzavřena.

Školní jídelna bude v provozu s tím, že konzumace objednaného oběda bude možná za zvýšených hygienických podmínek pouze ve školní jídelně. Výdej oběda do jídlonosičů není možný. Vstup do školní jídelny bude žákům umožněn prostřednictvím jejich  čipu vchodem do školní družiny.

Konzumace oběda bude probíhat následovně:

  1. stupeň ZŠ od 12.00 do 12.30 hodin
  2. stupeň ZŠ od 13.00 do 13.30 hodin

Na zítřejší oběd tj. na 14.10.2020 se mohou strávníci přihlásit do zítřka 14.10. do 7.30 hodin. V současnosti jsou všichni hromadně odhlášeni. Na ostatní dny si strávníci přihlašují a odhlašují obědy vždy den předem do 14 hodin.

 

Ing. Josef Stieborský

ředitel školy